Hae Anna.fi-sivustolta

4,8% vähemmistö ei tee maasta 2-kielistä

Viestiketju osiossa 'Yleistä keskustelua' , käynnistäjänä vierailija, 17.07.2019.

 1. vierailija Vierailija

  4,8% vähemmistö ei tee maasta kaksikielistä.
  Suomen lakia tulkitaan väärin. Laki ei tunne sanaa kaksikielinen ollenkaan. Laissa vain luetellaan kansalliskielet, mikä ei tee maasta kaksikielistä.
  Vähemmistö sai määritellä maan kaksikielisyydestä, kun Suomi oli itsenäisyyden alussa heikko ja Ruotsin tuesta riippuvainen. Siksi laista tuli huono ja kohtuuton.
  4,8% vähemmistö joka ei edes asu suomalaisten joukossa, vaan rannikolla omissa oloissaan, ei tee maasta 2-kielistä. Erillään asuvat kansanosat jotka eivät opi toistensa kieltä ympäristöstään eivät tee maasta kaksikielistä. Sitä pitää kutsua kaksinkertaiseksi yksikielisyydeksi.
  Kieli joka on maahanmuuttajakieli ja kehittynyt jossakin kaukana Suomen rajojen ulkopuolella, ei tee maasta 2-kielistä.
  Kieli joka on ollut pakkokieli suomalaisille jo satoja vuosia, ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä, ja kieli jolla on haitattu suomen kielen kehitystä satojen vuosien ajan, ei tee Suomesta 2-kielistä.
  Päinvastoin, sitä pitää hylkiä, koska sen haittoja pitää välttää. Vielä 200 vuotta Ruotsista erkaantumisen jälkeenkin, meillä on haittanamme pakkoruotsi, kaksikielisyys, virkamiesruotsi, erilliset koulut, erilliset siirtolapuutarhat, erilliset terveysasemat, erilliset korttelit, erilliset varuskunnat, segregaatio ylipäätään ja ylisuuret ruotsinkieliset kiintiöt koulutukseen ym.
  Vähemmistökieli joka pakotetaan enemmistölle, koska se ei kuulu sen identiteettiin, ei tee Suomesta 2-kielistä. Ruotsin kieli nimenomaan erottaa suomenkieliset ruotsinkielisistä, koska olemme yksikielisiä.
  Historia ei takaa kaksikielisyyden asemaa millään tavalla, koska ruotsi ollut maahanmuuttajakieli Suomessa ja kaksikielisyys on pikemminkin ollut menneisyydessä tehty virhe. On jo aika korjata virhe ja poistaa kaksikielisyys.
  Historialla ei voi yleensäkään perustella mitään, ja historiaan vetoaminen on tunnettu argumenttivirhe. Jos historialla voisi jotain perustella, niin naisilta voisi ottaa äänioikeuden pois. Historialla perusteleminen on kuin astuisi kaksi askelta taaksepäin kehityksessä. Jos historialla voisi jotain perustella, niin ihmiskunta olisi jäänyt kivikaudelle. Historialla perusteleminen mahdollistaa entisten tyhmyyksien kierrättämisen uudestaan ja uudestaan, eikä edistys pääsisi vaikuttamaan toivotulla tavalla.
  Kieli jota puhutaan vain rannikolla 5% vähemmistön joukossa, voi olla paikallinen kieli siellä missä sen puhujia on yli 25%, mutta ei voi olla koko maan virallinen kieli. Ihmeellistä on kuitenkin se, että ruotsin kieli on ainoa koko Suomessa virallinen kieli, ja suomen kieli on vain paikallinen kieli, vaikka suomea puhutaan koko maassa.
  Meillä on siis ainoana virallisena kielenä alloktoninen muualta tullut ruotsin kieli, vaikka sitä ei puhuta sisämaassa, ja suomen kielellä ei ole edes paikkalliskielen asemaa Ahvenanmaalla, vaikka siellä on 5% suomenkielisiä.
  Suomalaiset ja ruotsinkieliset asuvat erillään toisistaan, joten maata ei voi pitää kaksikielisenä, vaan maana jossa on 4,8% vähemmistö. Kansana Suomessa asuvat muodostavat kaksinkertaisesti yksikielisen väestön. Sitä ei sovi sotkea kaksikielisyyteen.
   
 2. vierailija Vierailija

  Vuosisatoja kestänyt suomalaisiin kohdistettu syrjintä, ei velvoita suomalaisia yhtään mihinkään ruotsin kielen suhteen. Päinvastoin, ruotsin kieli on mahdollistanut syrjinnän ja siksi siitä pitää päästä eroon.

  Kieli jolla on estetty suomen kielen kehittyminen ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä ei mitenkään voi olla tärkeä suomalaisuudelle. Päinvastoin, sitä pitää hylkiä koska sen haittoja pitää välttää. Vielä 200 vuotta Ruotsista erkaantumisen jälkeenkin, meillä on haittanamme pakkoruotsi, kaksikielisyys ja virkamiesruotsi, erilliset koulut, erilliset siirtolapuutarhat, erilliset korttelit ja erilliset terveysasemat ym.
  Ruotsalaisuuden ruma historia
  Suomalaisia kohtaan on käyty sotaa jatkuvasti vaikka emme sitä ole huomaavinaan. Suomen kieltä on lyöty aina ruotsin kielellä emmekä edes yritä puolustautua.
  Pakkoruotsilla on ruma historiallinen tausta ja sivistystä haittaava tarkoitus. Svedupetterit ovat historiallisesti määränneet mitä suomalainen saa oppia. Pakkoruotsi ei ole poikkeus tässä. Pakkoruotsilla yritetään pitää suomenkieliset toisen luokan kansalaisina.
  Ruotsinkieliset tahot ovat aina vastustaneet suomalaisen kansanosan sivistyksen lisääntymistä. Mitä enemmän on alistettuja duunareita sitä enemmän etuja ja taloudellista hyötyä siitä riittää heille. Koulutettua kansaa on vaikeampi manipuloida eliitin tarpeiden mukaisesti.
  Pakkoruotsi on suora jatkumo ruotsalaisuuden historian rumuudelle. Ruotsinkieliset tahot jarruttivat suomen kielen ottamista viralliseksi kieleksi ja opetuskieleksi kaikissa vaiheissa.
  Svedupetterit eivät rakenna enää piikkilankaesteitä suomenkielisten lasten koulujen ympärille mutta pakkoruotsilla he ovat rakentaneet sivistyksellisen piikkilankaesteen kaikille suomenkielisille.
  Pieni lista ruotsalaisuuden rumasta historiasta.
  Agricola joutui odottamaan 4 vuotta painolupaa että sai Uuden Testamentin painettua. Kesti sata vuotta että löytyi rahat Raamatun kääntämiseen kokonaisuudessaan.
  Vuoteen 1860 asti onnistuivat ruotsinkieliset tahot estämään suomenkielisen kirjallisuuden painamisen, ja siten kirjallisuuden ja lukutaidon kehittymisen suomenkielisten joukossa.
  http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kieliasetus_(1850)
  Mikkeliin anottiin koulua suomenkielisille mutta saatiin ruotsinkielinen koulu v. 1873, vaikka alueella ei ollut tarvetta ruotsinkieliselle koululle, koska Mikkelissä oli jo ruotsinkielinen koulu.
  Vuonna 1908 Espoossa suomenkielinen koulu saarrettiin piikkilangalla että lapset eivät pääsisi kouluun.
  Helsingin yliopisto suomalaistettiin vasta hivenen ennen Talvisotaa 1937, vaikka suurin osa opiskelijoista oli ollut suomenkielisiä jo pitkään.
  Nykyinen pakkoruotsi tuli peruskoulu-uudistuksessa yli neljäkymmentä vuotta sitten.
  Rassenburgin (Raasepori) RKP sai aikaan pakkoruotsin aloittamisen jo ensimmäisellä luokalla kaikille suomalaisille lapsille vaikka suurin osa halusi englantia ensimmäiseksi.
  Muutama vuosi sitten päätettiin että pakkoruotsi aloitetaan vuotta aikaisemmin eli jo kuudennelta luokalta ala-asteella.
  Esooon piikkilankakoulusta
  http://espoonperinneseura.net/perinnetieto/Lahnuksen-kansakoulu-autonomian-aikana.htmloyw
   
 3. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli on vieras kieli Suomessa. Ruotsin kielellä ei ole kehityshistoriaa Suomessa.

  Väite että ruotsin kieli kuuluu Suomeen on vahvasti liioitteleva. Ruotsin kieli on ollut Suomessa luonnollinen kieli vain rannikolla. Siksi on harhauttavaa puhua ruotsin kielestä kotimaisena kielenä. Kieli millä ei ole ollut mitään luonnollista asemaa sisämaassa ei voi saada sitä terminologian epätarkan käytön vuoksi.

  Syytän allekirjoittaneita professoreita haitallisesta epätarkkuudesta kun he määrittelevät ruotsin kielen asemaa Suomessa.

  Ruotsin kieli on muualta tullut (alloktoninen) kieli ja vieras kieli suomalaisille. Väitte ruotsin luonnollisuudesta ei siis ole totta. Ruotsin kielen asema perustuu vain ja ainoastaan lakiin eli se ei voisi olla vähempää luonnollinen.

  Ruotsin asema kansalliskielenä on perustunut keinotekoiseen lakien rakennelmaan, jolla ei olla pystytty takaamaan ruotsin kielen asemaa Suomessa, vaikka 100% suomalaisista on pakotettu opiskelemaan sitä kaikilla koulutusasteilla. Seuraavaksi päätetään että 200% kansasta pakotetaan opiskelemaan pakkoruotsia koska pakkoruotsin hulluus ei tunne rajoja Suomen politiikassa.

  Ruotsin kielen kuuluukin kadota Suomesta koska se ei tänne ole kuulunut eikä siksi ole juurtunut tänne. Ruotsin kieli on aina ollut pakkokieli Suomessa eikä evoluutiota voi kääntää edes pakolla.

  HS Mielipide 30.9.2010

  Ruotsi ei ole Suomessa alkuperäiskieli

  " - -. Alkuperäiskieliksi kutsutaan vanhimpia tunnettuja, jollakin alueella puhuttavia kieliä. Suomen alkuperäiskieleksi tunnustetaan perustuslaissa saamen kieli (siis pohjoissaame, inarinsaame ja kolttasaame). Suomessa puhutaan vanhastaan myös kahta autoktonista eli kotoperäistä kieltä: perustuslaissa toiseksi kansalliskieleksemme määriteltyä suomen kieltä sekä Suomen ainoaa kotoperäistä vähemmistökieltä, karjalaa, joka näyttää unohtuneen Arffmanin vähemmistökielten listasta. Kielen kotoperäisyydellä tarkoitetaan, että sitä on puhuttu jossakin maassa tai jollakin alueella "aina". - -. Historialliselta taustaltaan ruotsi on Suomessa alloktoninen eli muualta tullut kieli. Alloktonisuus ei millään tavoin vähennä ruotsin kielen merkitystä Suomen kielimaiseman historiallisesti vakiintuneena ja keskeisenä osana."

  Rino Grünthal
  Johanna Laakso
  Anneli Sarhimaa
  professoreita
  Euroopan komission rahoittama Eldia-projekti
  (European Language Diversity for All)
   
 4. vierailija Vierailija

  Kaksikielisyys mahdollistaa åpartheidin ja Suomi on viimeinen maa jossa siitä ei olla päästy eroon.
   
 5. vierailija Vierailija

  Pakkoruotsi on muistutus suomalaisten alistamisesta, heikkoudesta, hyväksikäytöstä ja syrjinnästä vuosisatojen ajalta.
   
 6. vierailija Vierailija

  toi 4,8 on vääristelty luku - todellisuues 1 prossa epäilen.

  Valtahan on niillä?
  ___-__
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/177457/mikrosiru-pakollinen-8-vuoden-paasta-ihon-alla


  https://keskustelu.suomi24.fi/t/159...kkaita-paapova-luokkayhteiskunta-1990-luvulla
  NÄIN siis 20 vuotta EU-hallituksia tulos tässä. HERÄTKÄÄ sanoo perkele! Ja Jeesuksen nimeen Suomi irti EKP ja EU-satanismista. BREXIT-FIXIT!:
  Suomesa on EUn myötä eliittirikkaat huumassa rahastamassa kaikkia mahdollisia omaisuuksia nyt itselleen- VR-bernerille?- ja Eläkepotit Veikkauksen johdolle?- Sitran tyhjentää Caruna-Katainen?

  Norjassa suojattiin oma kansa ensin- sitten vasta globaalit suurfirma-pummit:
  "Sosialismissa kansan, eli valtion, arvo-omaisuuden laitetaan takomaan voitot valtiolle (Norja). Kapitalismissa valtion rikkaudet yksityistetään takomaan voitot harvoille rikkaille sijoittajille, pelureille, jotka kiertävät veronsa (SUOMI-pölhölä).

  Yhä näkyy kirjoituksia siitä miten valtiot pärjäävät parhaiten kapitalismissa lahjoittamalla kaikki arvo-omaisuudet globaaleille veronkiertäjille."
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/15989873/sosialisimi-teki-norjasta-eurropan-rikkaimman-
  Kataisen kiinostus sitraan- VERORAHAT VEKE?:
  "V. 2019 Sitralla varoja noin 800 miljoonaa euroa."
  " 2012 Sitra oli Himas-kohussa, jossa Valtioneuvoston kanslia tilasi filosofi Pekka Himaselta 700 000 eurolla kansainvälisen tutkimuksen. Sitra oli maksaja Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa"
  https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitra_(rahasto)&action=edit
  rinne tukee tätä EU-höttöä ja suomalaisten köyhistämistä?
  ps
  100 miljardin velka caruna-katainen jäi kakkoseksi sipilän EU-kurmootukselle?
  https://totuusbloki.wordpress.com/2013/09/09/vapaamuurarit/
  https://www.genealogia.fi/hakem/vapaamuurarit1933s.htm

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaamuurarit_Suomessa
  https://nwohavaintoja.blogspot.com/2016/06/vvo-ja-y-saation-vapaamuurarit.html
  https://nwoumj.blogspot.com/2014/08/suomi-ja-nwo_41.html
  https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2015/09/vapaamuurarit-ja-kasimerkit-osa-2.html

  http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/36729-kirkolliset-vapaamuurarit-suomessa
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/9140777/vapaamuurareista-eronnut-kertoo
  https://murobbs.muropaketti.com/thr...ae-he-ovat-suomessa-lista-on-salainen.926116/
  ay-liike on EU-koijareiden taskussa- ei enää lakkoilua EUssa- EU kieltää.

  mamut ja työhullut harjoittelijat- 2kk kerrallaan ja sitten uusi naama- tekee hommat 2 euroa per tunti- ja loput hattukourassa sossusta?
  --
  Vähintä mitä valtiolta pitää voida saada, on se vahva perusturva ihmisille:

  2000€/kk Sairaus- ja kansaneläkkeiksi, 1500€/kk Kansalaistuloksi.

  Voisivatko jotkut vahvat tahot, alkaa tutkimaan, miksi Suomessa, ei ole isojen talousrikosten rikostutkintoja, korruption ja veroparatiisirikollisuuden rikostutkintoja laisinkaan, vaikka siitä maksetaan joillekin palkkaa ?
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/157...kymppinen--fasismia-suomessa#comment-98053945
  Suomen valtio pitäis julistaa HÄTÄTILAAN.

  Hyvävelijärjestelmät johtaa maata.
  Miljoona suomalaista, painettu syvään köyhyyteen ja osattomuuteen.
  Ei voi sanoa, että perustuslaki olisi enää voimassa.

  Eläkeläisköyhyys jatkuu, suurtyöttömien köyhyys jatkuu - uusi hallitus, eduskunta, korruptiossa.
  https://www.kansanuutiset.fi/artikk...i-vahentaa-tavoite-ei-ole-lahentynyt-lainkaan
  Tiedonvälitystä ei enää ole. Yleisradio on jo suorastaan tragikoominen, veropakolaisyrityksien mainostoimisto.
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/10528765/suomen-de-fakto-yksipuoluejarjestelma
  de facto= tosiasiassa? kvn- katovittu netscapesta? Netscape estetty EUssa?:
  "We're sorry, this website is not available in the European Union"
  Veroparatiisiterroristit johtaa Suomea, kurjistaa köyhimpiä ja omistavat yksityisesti, eduskunnan, hallituksen ja armeijan, jonne ostavat kansalaisten rahoilla hävittäjiään.

  ei saa sanoa, esim. että Suomessa on iso hoitamaton köyhyysongelma ja siksi Helsingissäkin, on paljon väkeä juhannuksena, kun köyhillä ei ole rahaa matkustaa
  - lehden "keskusteluissa" ei saa sanoa, että Suomessa on miljoona ihmistä köyhyysrajan alapuolella, ilman perustuslaillisia oikeuksiaan aitoon perusturvaan.

  Eikä että fasismin nimi tämän päivän Suomessa on mm: "eko, hyvinvointi, hoivapalvelu"

  "Vapaa liikkuvuus" on vitsi, kun viidesosalla Suomen kansalaisista, ei ole varaa, matkustaa, edes sukulaistensa haudoille, muutaman sadan kilometrin päähän sieltä, missä sattuvat asumaan.

  Rinteen natottaminen ja tenä maanpetoksellisten hyökkäyshävittäjien perumista vastaan, tekee Sdp:stä oudon natottajapuolueen.
  Nato on pyhä lehmä Suomen veroparatiisirikollisille, äärioikeistolle. sitä ei saa kritisoida, eikä vastustaa.
  ISOJEN sota-talous-väkivalta-rikosten rikostutkintoja ei ole, vaikka niistä maksetaan joillekin palkkaa. Samat tahot, jotka käänsivät eläkeyhtiöiden jättiomaisuudet, ovat maanpetos-hyökkäyshävittäjä-hankkeiden takana:
  http://yle.fi/uutiset/3-9385580
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/10528765/suomen-de-fakto-yksipuoluejarjestelma
   
 7. vierailija Vierailija

  Taxellin paradoksilla on tähän asti yritetty perustella Suomen kaksikielisyyttä ja pakkoruotsia.

  Taxellin paradoksi keksittiin Suomessa (RKPssä) että olisi jokin perustelu suomalaisten alistamiselle, identiteetin muokkaukselle, rasismille ja Suomen olemattomalle kaksikielisyydelle.

  Rasismia, alistamista ja identiteetin muokkausta on aina yritetty perustella eri tavoin, mutta aina yhtä huonoin perusteluin.

  Lainaus:
  RKP:ssa kehitettiin niin kutsuttu "Allardtin-Taxellin paradoksi". Se tarkoittaa kaksikielisyyden ajamista suomenkielisten suhteen, mutta yksikielisten ruotsinkielisten instituutioiden säilyttämistä ja vaalimista. Kielikylpy sopisi näin ollen vain kieli-enemmistölle.

  Linkki lainaukseen:
  http://www.pakkoruotsi.net/kaksikielisyys.shtml

  Taxellin paradoksi tarkoittaa sitä että suomenkielisen pitää oppia ruotsia, mutta ruotsinkielisen ei tarvitse oppia suomea.

  Taxellin paradoksi on keksitty Suomessa, koska missään muualla ei yritetä väittää, että 4%n vähemmistö tekisi maasta kaksikielisen.

  Taxellin paradoksi osoittaa että Suomi ei ole kaksikielinen maa vaan suomenkielinen maa jossa on pieni vähemmistö ruotsinkielisiä. Taxellin paradoksia käytetään tekosyynä että suomenkielisen identiteetti voidaan muuttaa 2-kieliseksi. Todellisuudessa mitään Taxellin paradoksia ei edes ole, on vain rasismia jota yritetään perustella sairailla teorioilla. Taxellin- paradoksi on oikeasti Taxellin-rasismia ja Taxellin åpartheidia. Peiteltyä kaksikielistämistä ja identiteetin muokkausta.

  Jos ruotsi olisi elinvoimainen kieli Suomessa niin siihen ei vaikuttaisi enemmistön toiminta suuntaan tai toiseen. Mutta ruotsi ei ole elävä kieli Suomessa, eikä Suomi ole elävästi kaksikielinen, niin enemmistön pitää tekohengittää ja varjella sitä pakkoruotsin, virkamiesruotsin ja kaksikielisyyden muodossa.
  Tämäkään ei riitä vaan ruotsinkieliselle pitää antaa paremmat mahdollisuudet elämässä korkeamman koulutuksen muodossa.

  Taxellin paradoksi osoittaa että ruotsi ei ole juurtunut Suomeen eikä ole oikeasti edes kuulunut Suomeen.
  Jos Suomi olisi aidosti kaksikielinen kuten Belgia tai kuten aidosti monikielinen Sveitsi, niin Taxellin paradoksia ei syntyisi.

  Belgiassa flaami ja ranska jatkavat elämää rinnakkain ilman mitään Taxellin paradoksia, koska molemmat kielet ovat paikallisia juurtuneita kieliä, joilla on puhujia kaikissa kansanosissa.

  Taxellin paradoksi YLEn uutisissa
  https://yle.fi/uutiset/3-10003635
   
 8. vierailija Vierailija

  Ei riitä että Ahvenanmaa on yksikielinen ruotsinkielinen. Sen lisäksi Ahvenanmaa on rasistinen jossa suomen kieli on kielletty vaikka siellä asuu 5% suomenkielisiä.
  Maa jossa suomen kieli on kielletty ei voi olla kaksikielinen. Suomen kieli on kielletty että ruotsin kieli säilyisi, mutta se osoittaa että Suomi ei ole kaksikielinen vaan yksikielinen maa jossa on ruotsinkielinen vähemmistö.
  Ahvenanmaalla toimineen suomenkielisen poliisipäällikön yhteydenotot mantereelle suomenkielisten kollegojen kanssa, olisi pitänyt käydä ruotsiksi. Hänen katsottiin toimineen väärin puhuessaan puhelimessa suomea suomenkieliselle poliisille tai virkamiehelle tms.
  Suomenkielisen poliisin Ahvenanmaalla pitää käyttää tulkkia jos hän asioi Suomen poliisin kanssa mantereella.
  Jos sama poliisi puhuu englantilaisen poliisin kanssa hän saa puhua englantia ilman tulkkia.
  Et voi koskaan aliarvioida ruotsinkielisten tahojen vihaa suomen kieltä kohtaan. Voit myös itse arvioida vaikuttaako heidän asenteensa kielen lisäksi suomenkielisiin ihmisiin.
  Jos ruotsinkieliset tahot vihaavat jotain kieltä noin paljon niin miten paljon he voivat vihata saman kielen puhujia ihmisinä?
  Ruotsinkieliset hyväksyvät suomalaiset vain jos nöyristelemme ja toimimme heidän kielellään.
  Vuonna 1809 tapahtunut onnellinen tapahtuma jossa Ruotsi menetti Suomen on ruotsalainen tragedia josta ruotsinkielinen maailma ei ole vieläkään päässyt yli.
  uutinen täällä
  http://vastranyland.fi/opinion/ledare/2013-04-05/435691/finskan-forbjuden
  Ahvenanmaalla vaali-info seitsemällä kielellä, mutta ei suomeksi, vaikka suomenkieliset ovat suurin vähemmistö Ahvenanmaalla.
  Englanti, eesti, thai, romania, venäjä, ja latvian kieli ovat sallittuja mutta suomen kieli on vainottu kieli Ahvenanmaalla.
  http://hbl.fi/nyheter/2015-10-01/772647/alandsk-valinfo-pa-sju-sprak-men-inte-finska
  Ahvenanmaan suomenkieliset vaikenevat
  http://gamla.hbl.fi/nyheter/2014-01-17/555701/ahvenanmaan-suomenkieliset-vaikenevat
  Pietarsaaren suomenkieliset ovat toisen luokan kansalaisia
  http://m.iltalehti.fi/uutiset/201703272200092455_uu.shtml
   
 9. vierailija Vierailija

  Suomenkielisten asema kotimaassaan, mm. Ahvenanmaalla on syrjitty. Lastentarhassa Ahvenanmaalla oli laulettu säännöllisesti puoli tuntia viikossa suomalaisia lastenlauluja, koska osa lapsista oli suomenkielisiä. Paikallinen Landsting (paikallinen kansanedustuslaitos) nimenomaisesti teki päätöksen jolla se kiellettiin. Lasten identiteettiin kajottiin kun kiellettiin suomenkielisten laulujen laulaminen.

  Ahvenanmaalle ei voi perustaa edes yksityistä suomenkielistä koulua puhumattakaan että annettaisiin äidinkielen opetusta suomenkielellä. Ahvenanmalla annetaan suomen kielen opetusta aina vieraana kielenä, myös suomenkielisille lapsille!

  Ahvenanmaalla ei saa omistaa edes asuntoa jos ei osaa ruotsia. Sairaanhoitajat Maarianhaminan sairaalassa ei saa puhua suomea edes kahvipöytäkeskusteluissa kahvitunnilla.

  Suomalainen ei voi ostaa asuntoa, taloa tai perustaa yritystä jos ei osaa ruotsia. Venäjällä suomalainen saa ostaa talon, asunnon tai perustaa yrityksen vaikka ei osaa venäjää.

  Suomi on ruotsinkieliselle ruotsin kielellä yksikielinen, koska hän voi toimia koko maassa yksikielisesti ruotsin kielellä. Suomenkielisen on oltava kaksikielinen ja osattava ruotsia Ahvenanmaalla voidakseen toimia koko maassa. Suomenkielisten velvollisuus on opiskella ruotsia ei osata ruotsia. Oikeuksia ei ole.

  Hävetkää suomalaiset heikkoja johtajianne ja itseänne. Suomalaiset ovat heikkoja ja Suomi on rasistinen maa.
   
 10. vierailija Vierailija

  Suomalaiset on julistettu junteiksi jo vuosisatoja ymmärtämättä sitä että syy meidän junttiuteen on nimenomaan ruotsin kieli. Sillä kielellä on saatu etuoikeuksia jotka suomenkieliset ovat joutuneet kustantamaan omien oikeuksia kaventumisena. Sitä tapahtuu vielä tänä päivänäkin, esim. opiskelemaan pääsemisen rajoittamisena ruotsinkielisiin verrattuna.
   
 11. vierailija Vierailija

  Vähemmistön ei tule päättää enemmistön kieliopiskelusta.
   
 12. vierailija Vierailija

  Suomi on yksikielinen maa, jossa on monta vähemmistöä. Ruotsin kieli on meidän moni satavuotisten alistajien ja vainoajien kieli.
   
 13. vierailija Vierailija

  Ruotsin pakottaminen koko kansalle alleviivaa ruotsin tarpeettomuuden ja valheellisen hokeman ruotsin kielen hyödyllisyydestä Suomelle.
  Tarpeettomuuteen panostaminen ei millään voi olla hyödyllistä vaan se on rasite. Suomessa tämä pakkorasite on tehty koko väestöä koskevaksi, eikä sen vaikutuksia saa aliarvioda.
  On olemassa vain yksi matematiikka, yksi biologia ja yksi voimistelu ym. niitä ei voi korvata. Siksi niitä kaikkia opetetaan kaikissa maailman kouluissa. Kieliä on monia, eikä niitä kaikkia voi opiskella, siksi pitää tehdä oikeita valintoja, eikä valita ruotsia. Kun koetaan, että ruotsin kielestä ei ole hyötyä, sitä ei haluta opiskella, eikä sitä käytetä. Ruotsin kieli ei ole rikkaus Suomessa, se ei kustanna itseään ja siksi sitä pitää tekohengittää pakottamisen muodossa koko kansalle kaksikielisyyden, pakkoruotsin ja virkamiesruotsin muodossa.
  Koska Suomessa ei polittisin keinoin voida, eikä onnistuta lisäämään ruotsin kielen hyödyllisyyttä, ollaan päädytty muodostamaan esteitä yksikieliselle suomenkieliselle toiminalle Suomessa, ruotsin kielen tukemiseksi. Siitä on syntynyt järjetön tilanne, jossa estetään suomenkielisen enemmistön kaikenlainen menestyminen ja sivistyksen kehitys, vähemmistön identiteettiä tekohengittämällä. Tämä ilmenee mm. siten, että Suomessa helpotetaan pääsyä opiskelemaan ruotsin kielellä huomattavasti vähäisemmillä tiedoilla ja taidoilla. Tämä on aiheuttanut että opiskelupaikat ovat ensisijaisesti tarkoitettu ruotsinkielisille, ja jäljelle jäävät paikat voidaan jakaa suomenkielsille jotka opettelevat ruotsin kielen.
  Pakkoruotsin "hyödyllisyys" on tehty keinotekoisesti aiheuttamalla haittaa niille, jotka eivät sitä osaa, käytä tai opiskele sillä kielellä. Tämä on aiheuttaa sen, että ruotsin kielentutkinto ja -taito vaaditaan työtilanteissa, joissa asia pystyttäisiin hoitamaan ja käsittelemään todellisesti yksikielisessä Suomessa pelkästään suomenkielellä. Näin on esimerkisksi Itä-Suomessa, jossa venäjän kieli ruotisin kielen sijasta, olisi paljon tärkeämpi hallita.
  Siten ruotsin kielen keinotekoinen hyöty on muodostunut jarruksi suomenkieliselle yksilölle ja koko kansantaloudelle.
  Vain saduissa rikkaudet tulevat ilmaiseksi. Todellisuudessa me kuitenkin asumme rajallisessa maailmassa, jossa on 24 tuntia päivässä. Ihminen ei ole mikään kone, ruotsinopiskelu vie aikaa ja sitä kautta se on poissa jostain muusta tärkeämmästä aineesta. Ei kielitaito lisäänny jos osaa ruotsia jonkun toisen kielen kustannuksella.
  Vain typerykset eivät ymmärrä, että suomalaiset haluavat oppia tarpeellisia kieliä, jotka oikeasti ovat hyödyksi. Ruotsin kieli on niin pieni kieli että siitä hyötyvät vain harvat. Ihmiset haluavat hyötyä opiskelemistaan kielistä ja siksi opiskella sivistyskieliä. Pakkoruotsi on ryöstökieli, koska se estää suomalaisia oppimasta oikeita sivistyskieliä.
  ryöstöruotsi, ryöstökieli vrt. ryöstökalastus, ryöstöviljely
  Äänestäjä!! Sinulla on vastuu minkälaisen identiteetin lapsesi saa. Sinun omaa identiteettiäsi ei valitettavasti voida enää korjata. Mutta päätä lapsesi eduksi. Saako lapsesi suomenkielisen, alistuvan identiteetin, joka aina tulee katsomaan vieraita kulttuureita alistuneena ylös, vai henkisesti vahvan identiteetin, joka ei sorru alkoholismiin, eikä itsemurhiin, kuten suomalainen on aina ennen sortunut.
   
 14. vierailija Vierailija

  On suomalaiset heikkoa kansaa hyi helvetti. Demokratia menee hukkaan tällaisessa maassa, jossa lampaat äänestää itseään vastaan.
   
 15. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli on tullut pieneen osaan Suomea vasta Ruotsin vallan aikana. Kuitenkin jotkut tahot yrittävät väittää että ruotsalaisuudesta on tullut osa suomalaisuutta. Suomalaisuus on ollut olemassa tuhansia vuosia ennen ruotsalaisuutta. Suomalaisuus on ollut ihan ehyt ja oma identiteetti paljon ennen Ruotsin vallan aikaa.


  Ruotsalaisuus kuuluu suomenruotsalaisuuteen ja hyvä niin, muuten meitä ei voisi edes erottaa toisistaan, koska silloin molempiin kuuluisi sekä suomalaisuus että ruotsalaisuus.


  Ruotsin kieli nimenomaan erottaa suomenruotsalaiset suomalaisista, koska olemme yksikielisiä.


  Aitosuomalaisia on kaikki ne jotka tuntevat olevansa suomalaisia. Me suomalaiset haluamme olla Suomen kivikautisten maalausten maalanneiden jälkeläisiä ja siksi koemme olevamme kotonamme täällä. Tutkimusten mukaan uskon että olemme siihen myös oikeutettuja.


  Tällaisia suomalaisia ei voi olla ne jotka eivät itse sitä halua, vaan korostavat tulleensa paljon kivikauden jälkeen, vasta kun Suomen alue oli osa Ruotsia.


  Suomalaiset ovat ihan tyytyväisiä että ovat suomalaisia ja he kokevat olevansa suomalaisia identiteetiltään. Suomenkielinen on Suomessa kotonaan ja kokee olevansa omiensa joukossa.

  Monella suomenkielisellä on ulkomainen sukuhistoria ja heidän suku on tullut jostain muualta mutta he eivät sitä korosta tai edes ajattele. Se vaan sattuu olemaan heidän oma yksilöllinen sukutarina. Silti he kokevat olevansa identiteetiltään suomalaisia.


  Suomenruotsalainen joutuu ajattelemaan monimutkaisemmin pystyäkseen perustelemaan etuoikeutensa muiden suomalaisten yläpuolella.


  Perustellakseen etuoikeutensa suomenruotsalaiset uskottelevat olevansa muualta tulleita, ylempänä muita suomalaisia, ja siten ansaitsevasa muita paremmat mahdollisuudet elämässä. Vielä satoja vuosia myöhemminkin he haluavat korostaa olevansa jostain muualta tulleita mamuja.


  Heidän puheensa ovat ristiriidassa heidän historiaansa. Monien etuoikeuksien takia suomenruotsalaisuuteen on muodostunut identiteetti johon kuuluu olennaisena osana turhamaisuus ja nousukkuus.


  Suomenruotsalainen identiteetti kokee jatkuvasti olevansa vieraiden joukossa Ruotsissa ja Suomessakin.


  Onko se 'lainahöyhenissä' esiintyminen niin hauskaa, etuisuuksien lisäksi?
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti