Hae Anna.fi-sivustolta

Älvsbytalo haastanut oikeuteen. Kannattaa 2 kertaa miettiä ostaako heiltä.

Viestiketju osiossa 'Rakentaminen ja remontointi' , käynnistäjänä Pettynyt rakentaja, 17.12.2007.

 1. Pettynyt rakentaja Vierailija

  Hei, Nyt rupes ärsyttää niin paljon että päätin kirjottaa kuinka Älvsbytalo hoitaa asioitaan ainakin meidän kohdalla. Kaikkien kirjeidemme jälkeen heidän ainoa toimenpide on haastaa meidät oikeuteen joka estää mahdollisuuden turvautua kuluttajaneuvojan apuun. Henkilön nimet muutettu mutta päivämäärät ja tapahtumat pitävät paikkansa ja tuosta puuttuukin vielä osa.


  Matin ja Maija Mallikkaan talonrakennusprojektin vaiheita

  Kirjeenvaihtoa / tapahtumia Älvsbytalon kanssa:
  28.2.2006: Matti ja Maija allekirjoittavat urakkasopimuksen (=talon ja sen pystytyksen osto)

  10.3.2006: Älvsbytalo allekirjoittaa sopimuksen:
  Talotoimitus viikolla 22/2006 +- 2 viikkoa, sisäänmuutto viimeistään 7 viikkoa
  talotoimituksesta.

  19.4.2006: Vastaanotettu ”Talotoimitus lähestyy” –kirje jossa ilmoitetaan, että sisäänmuuttopäivä on 14.6.2006.

  26.5.2006: Talotoimitus ja asennuksen aloitus.

  27.5.2006: Ensimmäinen reklamaatio asennusvirheistä, jotka aiheuttivat mm. kantavan lattiapalkin murtumisen. Älvsbytalo ei korjannut murtunutta palkkia eikä vastannut reklamaatioon, mutta muutti muiden taloelementtien asennustapaa seuraavana päivänä. Taloelementtien siirtäminen rullien päällä ja siitä loppusiirto tunkilla hajoittaa talon rakenteita. HUOMIOIKAA kun talojanne asennetaan!!! Kannattaa hankkia omaa bitumihuopakaistaa sokkelin ja talon väliin koska taloelementteihin kiinnitetyt hajoavat siirrossa.

  11.6.2006: Reklamaatio asennustyön puutteiden aiheuttamasta vesivahingosta rakenteille. Älvsbytalo ei vastannut reklamaatioon, mutta korjasi osan vahingoista, mutta ei niiden syytä eli huolimattomasti kiinnitettyä aluskatetta.

  14.6.2006: Reklamaatio koskien talon keskeneräisyyttä ilmoitettuna sisäänmuuttopäivänä sekä pyyntö ilmoittaa uusi sisäämuuttopäivä. Reklamaatioon ei vastattu.

  26.6.2006: Lähetetty uusi reklamaatio jossa pyydetään vastausta aikaisempiin reklamaatioihin, sekä uutta sisäänmuuttopäivää. Soitettu Älvsbytalon edustajalle ja pyydetty vastaamaan sähköpostiin, että ovat saaneet reklamaation perille.

  26.6.2006: Älvsbytalon vastaus reklamaatioviestiin: ”Viesti perillä.” (14.6. reklamaatio)

  26.6.2006: Älvsbytalon oma ”lopputarkastus”, jonka mukaan talotoimituksessa oli oleellisia puutteita. (Puutteita ei ryhdytty korjaamaan, vaikka loppukesän aikana puhelimessa luvattiin lukuisia kertoja, että asiaan palataan pikaisesti.)

  5.9.2006: Uusi katselmus, jossa Älvsbytalon edustaja ilmoitti, että lopputyöt tehdään viimeistään viikolla 37/2006 (11.-16.9.2006). Tarkempi aika luvattiin ilmoittaa 7.9.2006. Mitään ilmoitusta ei tullut 8.11.2006 mennessä.

  8.11.2006: Kirje Älvsbytalolle urakkatoimituksen puutteista.

  17.11.2006: Toinen kirje Älvsbytalolle samoista puutteista. Sisälsi myös ilmoituksen, että ”Ostajilla on oikeus pidättyä maksusta puutteiden ja virheiden sekä viivästyssakon osalta. Kohteen taloudellinen loppuselvitys voidaan pitää vasta, kun talo on valmis.”

  18.12.2006: Kolmas kirje Älvsbytalolle samoista puutteista, koska mitään vastauksia ei aiempiin kirjeisiin saatu. Sama kirje lähetettiin ruotsiksi käännettynä 3.1.2007 Älvsbytalon toimitusjohtajalle Ruotsiin.

  11.1.2007: Kirje Älvsbytalolta Ruotsista, jossa vakuutetaan, että asiat hoidetaan kuntoon sopimuksen mukaan. Joka oli ensimmäinen virallinen vastaus urakoitsijalta.

  15.3.2007 Älvsbytalon puolesta tilattu hometarkastus, jossa todetaan, että yläkerta ja autotalli ovat aivan homeessa ja otetaan näytteet homeesta. Tuloksia homeesta ei toimitettu tilaajalle koskaan, vaikka niin luvattiin. Home aiheutunut taloelementtien huolimattomasta suojauksesta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

  16.3.2007: Älvsbytalon puolesta korjataan ullakon homevaurioita, jotka aiheutuivat rakennustarvikkeiden kastumisesta rakennusaikana sekä aluskatteen huolimattomasta asennuksesta aiheutuneesta vesivahingosta. Myös aluskateasennuksen virheitä korjataan sekä asennetaan rakennusluvan edellyttämät kattorakenteiden vinotuet.

  27.- 30.3. 2007:
  Autotalli "korjataan". Autotalli asennettiin virheellisesti vinoon, jonka seurauksena autotallin kaksi kulmaa oli auki ja autotalli kallellaan. Samalla puretaan talotoimitukseen kuuluneen autotallin sisäverhous ja eristeet, jotka kastuivat ennen asennusta virheellisen varastoinnin takia (=jätettiin ilman suojaa ulos sateeseen). Korjataan loput aluskateasennuksen virheet. Jälkeenpäin todetaan että luvattu korjaus on ollut vaan silmän lumetta. Elementtejä ei ole oikaistu vaan raot peitetty leveämmällä laudalla.

  14.-15.6.2007:
  Älvsbytalon asentajat korjaavat murtuneen lattiapalkin ja korjaavat väärin asennettuja astin- ja ikkunapeltejä. Sopimuksen mukaista lopputarkastusta ei tehdä .

  29.6.2007: Älvsbytalo lähettää maksukehotuksen urakan loppusummasta, joka on 10 % koko talotoimituksesta.

  24.8.2007: Kirje Älvsbytalon asioita hoitavalle asianajotoimistolle, jossa kerrataan kirjeenvaihto ja tapahtumat sekä ilmoitetaan, että tilaajalle on toimituksen puutteista ja viivästyksestä aiheutunut viivästyssakon ylittäviä taloudellisia vahinkoja ja ehdotetaan sovintoratkaisua. Älvsbytalo tai sen edustaja ei vastaa kirjeeseen.

  16.10.2007: Älvsbytalon asianajaja laittaa vireille velkomusasian Helsingin käräjäoikeuteen urakkasopimuksen suoritusrikkomuksesta. Älvsbytalon vaatimuksen mukaan talo on toimitettu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti ja vaatii loppusummaa viivästyskorkoineen ilmoitetusta alkuperäisestä sisäänmuuttopäivästä (14.6.2006) lukien.

  30.10.2007: Koitimme ottaa yhteyttä Älvsbytalon rakennuspuoleen, mutta meidän puheluihimme ei vastattu. Sitten keskustelimme Älvsbytalon asianajajan kanssa ja hän ilmoitti että rakennuspuoli oli kertonut hänelle että asiasta ei neuvotella ja että heidän mukaan talo on toimitettu kuten on sovittu. Tämän jälkeen soitimme Älvsbytalon toimitusjohtajalle ja hän ilmoitti halukkuutensa neuvottelulle ja sanoi kertovansa asian eteenpäin rakennuspuolelle.

  1.11.2007: Soitto Älvsbytalon toimitusjohtajalle kysyäksemme missä mennään neuvotteluiden suhteen. Hän sanoi että oli kertonut asian eteenpäin ja ihmetteli miksi meihin ei oltu yhteydessä ja toisti että kyllä heidän intresseissä on neuvotella asiasta. Sanoi perehtyvänsä asiaan ja palaavansa.

  12.11.2007: Soitto uudelleen toimitusjohtajalle kun hänestä ei ole kuulunut. Ilmoittaa puhelimessa että on keskustellut rakennuspuolen kanssa asiasta ja saanut heiltä vastauksen että asiasta ei neuvotella ja että talo on toimitettu niin kun on sovittu. Sanoi myös että voimme sopia vieläkin asioista ja kysyimme siihen että pitääkö meidän mennä oikeuteen asti sopimaan, emmekö voi istua yhdessä pöydän ääreen ja sopia asia. Se ei onnistunut vaan toimitusjohtaja pesi kätensä asiasta ja viittasi vaan että hän luottaa rakennuspuolen päätökseen asiasta. Hän väitti myös että kyllä heidän ihmiset vastaa puhelimiin ja ei meitä pakoilla. Soitin välittömästi rakennuspuolelle ja yllätys yllätys ei vastattu eikä soitettu takaisin kuten aikaisemminkaan.

  Tapahtuneeseen liittyviä yleisiä huomioita
  Älvsbytalon yhteyshenkilöitä on yritetty saada kiinni useampaan kertaa puhelimitse ja välillä saatu niin että on soitettu eri numeroista, koska omiin numeroihimme ei olla vastattu. Älvbytalon uusi edustaja ilmoitti että asiakkaan allekirjoitusta ei vaadita luovutuspöytäkirjaan ja luovutus on tapahtunut silloin kun ”lopputarkastus” on pidetty (26.6.2006) jossa Risto Vuori sanoi että sopimus on kaksipuoleinen, että kun kirjoitamme nimet paperiin niin he sitoutuvat korjaamaan kaikki listaan merkityt puutteet. Kieltäydyimme kirjoittamasta nimiä pöytäkirjaan koska sopimuksessamme sanotaan että olemme velvollisia maksamaan loppusumman 10% talotoimituksesta kun vastaanotamme talon. Seuraavan kerran Älvsbytalon asennusmiehet tulivat 15.3. 2007 tekemään korjauksia pitkän tavoittelun jälkeen.
  Emme ole saaneet tähän päiväänkään mennessä uutta sisäänmuuttopäivää, emmekä ole voineet siksi ottaa taloa käyttöön. Olemme pyytäneet uutta sisäänmuuttopäivää suullisesti sekä kirjallisesti useaan kertaan Älvsbytalon edustajilta alkaen 14.6.2006. Yläkerran sekä autotallin homehtumisesta vaurioituneen omaisuutemme menetyksistä emme ole esittäneet vielä vaatimuksia. Olemme säilyttäneet tavaroitamme talossa ylimääräisten kulujen välttämiseksi.

  Yhteenveto tapahtumista
  Älvsbytalo on ensimmäisestä reklamaatiosta lähtien ollut koko ajan tietoinen toimituksen puutteista ja virheistä. Reklamaatioihin ei kuitenkaan ole asianmukaisesti vastattu. Tiedusteltaessa puhelimitse Älvsbytalon edustajilta virheiden korjaamisesta, ovat vastaukset aina olleet samanlaisia: ”palaamme asiaan pikaisesti”. Joitakin pikku korjauksia on silloin tällöin tehty, mutta oleelliset rakenteelliset korjaukset on tehty vasta kevään – alkukesän 2007 aikana, joiden seurauksena talo on ollut rakenteellisesti luovutuskunnossa tasan vuoden myöhässä ilmoitetusta sisäänmuuttopäivästä.
  Älvsbytalon laiminlyöntien ja asennusvirheiden takia tilaajalle on aiheutunut huomattavasti ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa …


  Ja voitte vaan kuvitella kuinka paljon tämä asia v%€##taa. No käräjillä nähdään kuka maksaa ja mitä.
   
 2. fghdh Vierailija

  Voimia teille! Koittakaa jaksaa taistella loppuun asti että saatte mitä on sovittu!
   
 3. Pettynyt rakentaja Vierailija

  Kiitos! Joo meidän pitää jättää vastine tällä viikolla jonka jälkee sitte nähdää miten homma jatkuu.
   
 4. Hannu!"! Vierailija

  Oho! aika toimintaa yritykseltä. Tsemppiä taisteluun!

  Tuota tekstiä kannattaisi tarjota eri lehtien toimittajillekin. Voisivat tehdä asiasta jutun. Auttaisi varmasti teidän asiaanne kun tulisi julkisuuteen!
   
 5. ihan samaa mieltä! Vierailija

  Kokeilepa tarjota juttuanne rakennus-alan lehtiin, ja oma talo-lehteen. Uskoisin että ottaisivat mielellään juttunne julkaistavaksi.

  Toivottavasti voitatte juttunne, ja talotehdas joutuu maksamaan!! Kyllä tavallista ihmistä kusetetaan oikein kunnolla!!
   
 6. karseeta Vierailija


  Uskomatonta! Kovasti voimia ja tsemppiä teille.

  Toivottavasti jokin alan lehti tosiaan ottaisin julkaistavakseen tämän jutun. Luulisi että firmalla ei ole varaa tämän kaltaiseen julkisuuteen.
   
 7. tutkiva journalisti Vierailija

  pitää alusta alkaen ruveta laittamaan vaadekirjeet yhtiön johdolle. Siis toimarille tai tekniselle johtajalle yms ylimmälle johdolle.
  Tavallisten myyntipäälliköiden, työmaavastaavien ja aluepäälliköiden kanssa seurustelu on aivan turhauttavaa ja tuloksetonta - vastuuta pallotellaan ihmiseltä toiselle ja vyyhti on loputon.
  Vain isottelemalla, uhkailemalla ja meluamalla voi saada jotain aikaan. Ja tekemällä asiasta erittäin julkinen ja osoitteleva. Vahinko että Karpo lopetti ohjelmansa.
  Kun asia venyy, se mutkistuu. Puutteet ja vajaatoimitukset on aina hetimiten laitettava paitsi kirjalliseen muotoon - sekä suullisesti pitää melua niin kummalliselta kuin se tuntuukin.
  Talotehtailla on ollut muutamat vuodet myyjän markkinat ja siitä tämä välinpitämättömyys ja laiminlyönnit johtuvat.
  Hakekaa hyvä lakimies ja ottakaa yhteys viranomaisiin - siis kuluttajaviranomaisiin, rakennusliittoon yms.
   
 8. Pettynyt rakentaja Vierailija

  Joo me ollaan tosiaan kirjelmöity sinne johdolle useaan kertaan ja aina kirjallisena sekä soitettu perään. Luojan kiitos että ollaan tehty niin alusta asti. Sain mun puhelin tiedot rakennusajalta ja jouduin keskimäärin soittamaan niille noin 20kertaa/kk eikä ne siltikään tehneet hommiaan miten piti. Kun se talo homehtu ne lupas hankkii jonku ulkopuolisen tutkijan ja siel kyllä kävi niiden mukana joku mut emme saaneet mitään tuloksia vaikka ne ite lupas ja ollaan niiltä niitä pyydetty.

  Mä alotin tän mun pettyneen rakentajan kertomuksen täältä sähköseltä puolelta ja nyt kerään laajempaa pakettia medialle jos vaikka saisin sen johonki julkisuuteen koska haluun varottaa jokaista henkilöä joka miettii hankkivansa Älvsbytalon (meidän oikeusjuttuun siitä julkisuudesta ei ole enää mitään hyötyä, mutta kun saa huonoa palvelua niin haluaa sen kertoa myös muille), että ottaa heti alkuun jonkun juristin mukaan ja pyytää ihan kaiken kirjallisena ja kirjottaa jokaisen puhelun sisällön ja päivämäärät ylös jos jotain tapahtuu. Todennäköisesti jos älppäri häviää tän jutun niin siinä tulee ennakkotapauksia joihinkin rakennustapoihin joita heidän tulisi muuttaa ettei tule uusia kanteita.
   
 9. ökjhköh Vierailija

  "Kun se talo homehtu ne lupas hankkii jonku ulkopuolisen tutkijan ja siel kyllä kävi niiden mukana joku mut emme saaneet mitään tuloksia vaikka ne ite lupas ja ollaan niiltä niitä pyydetty."

  Kannattaa itse hankkia tekijät homekartoituksen tekemiseen jos sellaisen haluaa. Puolueettomuus on vähän kyseenalaista jos Älvsby ne sinne maksaa. Tosin on päivänselvää ettei materiaalien kastuminen jo rakentamisen aikana ole hyvien rakennuskäytäntöjen mukaista toimintaa. Näkee sen silmälläkin, missä niitä kosteusvaurioita on.

  Myös kunnan rakennustarkastus kannattaa pitää ajan tasalla. Nekään eivät päästä läpi noin pahoja virheitä. Tsekatkaa että nekin kirjoittavat katselmuspöytäkirjoihin vaatimukset vikojen korjaamisesta.

  Ja älkää missään nimessä tietenkään maksako sitä viimeistä erää.

  Hyvä että olette pitäneet tarkkaa kirjaa eri vaiheista ja tehneet kaikki reklamaatiot kirjallisena.
   
 10. Ainakin se, että aina pitää olla oma töiden valvoja!! Pahin virhe tässä tapauksessa oli juuri noiden puuttuminen. Ei koskaan saa jättää hommaa myyjän varaan, ei heillä ole intressejä valvoa tilaajan etua, sen pitäisi olla terveellä järjellä ymmärrettävä asia.

  Pikaisesti nyt hommaamaan niitä virallisai etujenne puolustajia, ei tässä muutoin ole toivoakaan saada oikeutta.
  Älsvbytalon, kuten muidenkin, omat tarkastajat ja muutkin palkolliset ovat tietysti sillä puolella, josta palkka tulee.
   
 11. --yksi kokemus-- Vierailija

  Me hankimme eri firman talopaketin ja meillä oli koko projektissa oma valvoja ajamassa meidän etuja. Kyllä mies oli paikallaan monissa kohdissa ja oli alansa huippuammattilainen, mutta juuri kriittisimmässä paikassa (kun villat olivat päässeet kastumaan elementeissä) ei miehestä ollut mitään apua. Voivotteli vain tilannetta ja haukkui nykyajan rakennustekniikoita, höyrysulkumuovien käyttämistä jne. Kerran soitti talofirmalle ja haukkui siellä jonkun pystyyn linjan toisessa päässä. Ei se ainakaan auttanut mitään..

  Että kyllä sitä ihan itse pitää puoliaan pitää, oli meille opetus siinä!! Kukaan muu ei jaksa oikeasti ajaa rakennuttajan etua kuin hän itse. Jos olisimme antaneet asian mennä talopakettifirman tekemillä kosmeettisilla korjauksilla ja luottaneet heidän vakuutteluihinsa, niin sutta olisimme saaneet.

  Onneksi otimme ohjat omiin käsiimme. Koska oli epäselvyyttä, oliko ja miten paljon sitä kosteutta oli villoissa, pyysimme talofirman edustajaa viiltämään höyrysulkumuovin auki ja kokeilemaan villoja keittiön ikkunan päältä. Kyllä kalpeni senkin naama. Villat olivat ihan litimärkiä ja runkopalkki jo homeessa paikoittain. Vihdoinkin uskoivat, ettemme ole turhasta rutisemassa.

  Meidän valvoja ehdotti silloin ennen avaamista villojen kosteusmittauksia. Hoh hoijaa. Mitä siinä enäää kosteusmittaukset auttavat kun oli päivänselvää, että vettä sinne väliin oli päässyt. Paras oli avata rakenteet ja katsoa ja kokeilla itse. Ei siinä sen isompia asiantuntijoita tarvitse. Ja kun näin sanoin hänellekin ja että aiotaan vaatia kaikki villat uusiksi, hän kehoitti tekemään juuri niin ja pitämään tuosta linjasta kiinni.

  Saimme kaikki villat uusiksi ja runkopakkeja vaihdettiin niistä kohdista, joissa oli tummumaa tai hometta. Ei niitä onneksi ollut kuin ihan vähän. Eli pääsimme kaiken näkemään omin silmin ja tuntemaan, ettei kosteutta jäänyt rakenteisiin.

  Mekin olimme kaikki vaiheet kuvanneet ja dokumentoineet tarkkaan. Samoin tietenkin kirjalliset reklamaatiot ja kaikki s-postikirjeenvaihto tallessa. Koko ajan kuitenkin säilytimme asiallisen linjan, emmekä heti karjuneet ja uhkailleet lakimiehillä (vaikka mieli teki monta kertaa!). Siinä oli piinaavat viikot itkuilla ja sydämen rytmihäiriöillä höystettynä. Sentään käytännössä koko elämä pelissä.

  Kauhistuttaa vain, kuinka moni on vain antanut mennä ja uskonut talopakettifirmojen vähättelyjä ongelmista. Nyt saa onneksi nukkua yönsä rauhassa ja talosta tuli kaikin puolin ihana (ja ennen kaikkea homeeton!). Mutta välillä kyllä kylmää, että mitä ellemme olisi silloin jaksaneet vaatia ja olisimme olleet liian kilttejä. Mikä aikapommi siellä seinissä olisi muhinut.

  Eli tsemppiä ap:lle vielä kerran! Yrittäkää jaksaa vääntää!
   
 12. Koko aloitusjuttu haisee ja vahvasti. Jos työmaa on kauppaehtojen mukaisesti pantu kuntoon, ei asentajien tarvitse rakennusosia rautakangilla siirrellä, vaan ne nostetaan nosturilla suoraan kuljetusvälineestä paikalleen.
  Kaiken loppuhöpinän voi näinollen jättää omaan arvoonsa.
   
 13. Uutta tietoa? Vierailija

 14. Uutta tietoa? Vierailija

 15. Utelias*** Vierailija

  Mua alkoi myös kiinnostaa miten asia on edennyt, onko oikeuteen saakka päästy? Tai onko asiaa huomioitu jossain mediassa (itse en ole huomannut)?
   
 16. Itsekin kokenut Vierailija

  Onko vastineeseenne vastattu? Joko on oikeudenpäivämäärä tiedossa? Kiinnostuiko joku media asiasta?
   
 17. Taistelia Vierailija

  Kokolailla samallainen tarina hivenen eri muodossa.Minun talossa ei home vaurioita,mutta paljon muuta.Talon tarvi olla valmis heinäkuun puoliväli 2006 nyt tarvisisi päättää pe mennessä heidän sovinto esityksen päätös. Tarjoavat viimeisen erän 11600e maksamattomuutta (en ole maksanut) kasittely ollut muutamassa käräjäoikeuden sovittelu istunnossa,todella naurettavaa pelleillyä koko oikeus suomessa.Heiltä löytyy maksettuja todistajia ja muistavat vain älvärille sopivat asiat eivät muuta.Asianajaja samallainen pelle kerran jo meidän juttu sovittu asianajajien kesken mutta meidät haastetiinkin oikeuteen!!!! Netti on hyvä paikka tuoda asioita julki,voimia taisteluusi. T . Ihmetteliä
   
 18. mie-vaa Vierailija

  tässä suunnittelen ja katselen missä sais parhaimman talon kun meinaan rakentaa ja ottaa talopaketin, mutta tainnee olla että tämän kertoman perusteelle taidan tään kyseisen firman laittaa unholaan. eiköhän sitä löydy jokin muukin, joten jatkan etsintöjä

   
 19. älpsyn omistaja Vierailija

  Me rakennettiin älpsy 2001 ja silloin kaikki vielä toimi. Kuulostaa siltä että tässä tapauksessa on vaan sattunut asialle ne maanantaipäivän tunarit. Silloinkin niitä oli alihankkijoiden puolella. Talomme tapetointi tehtiin persiilleen ja tapetoijjat saivatkin lopputilin seuraavassa kohteessa. Uskon kyllä vielä että talotehdas osaa asiansa, mutta kuka ne elementit sitten liikuttaa tehtaalta ja mikä porukka kulloinkin on taloa pystyttämässä, sillä on suuri merkitys. Olemme taloomme vieläkin tyytyväisiä.
   
 20. Talosta haaveileva Vierailija

  Juu tää firma jää kokonaa laskuista....toivottavasti teidän sotku on selvinny ja oikeus tapahtunu!
   
 21. WITTUUNTUNUT Vierailija

  JOO ITE MYÖS EREHDYIN HANKKIMAAN KYSEISEN PASKAN JOSSA VIKOJA AIVAN HELWETISTI ULKOVUORILAUTOJA HALKI HELVETISTI OSA KORJATTU JA OSA WIELÄKIN KORJAAMATTA MUTTA SYYSKUUSSAHAN ON HYWÄT MAALAUSKELIT WAI MITEN SE MENI LATTIA NITISEE JA NATISEE, SEINÄT VINTALLAAN, SOKKELIN SAUMAT HALKI, JNE JNE JNE EN TODELLAKAAN SUOSITTELE KYSEISTÄ PASKAA KUIN RUOTTALAISILLE HINUREILLE PERKELE
   
 22. Matti ja Maija Vierailija

  Matin ja Maijan rakennusprojekti on vieläkin kesken. Meidän piti päästä siis muuttamaan sisään kesäkuussa 2006 ja talo ei valmistunut silloin. Kaikkien yhteydenottojen jälkeen lopulta kun yhteyshenkilö vaihtui älvärillä...(kun Petri Forsell sai kenkää) niin uusi tyyppi lähetti korjaajat jotka tekivät muutamiia korjauksia vuotta myöhemmin ja sitten he lähettivät meille loppulaskun ja haastoivat oikeuteen kun emme suostuneet maksamaan.

  Käräjäoikeudessa voitettiin Älväri 08 elokuussa ja nyt ne halus viedä asian hoviin. Saatiin oikeudenkäynnissä vikat paperit mitä siinä kunnan tarkastuksessa tarvitaan ja saatin sitten kunnan tarkastus suoritettua jossa todettiin että emme pääse muuttamaan ennen kuin älväri on toimittanut kunnalle asennusvaiheessa rikotun lattiakannattimen korjaussuunnitelman ja uudet rakennepiirrustukset sekä korjannut autotallin jonka yksi seinä on metrin matkalla 4cm vinossa sekä koko autotallin vinotuet puuttuu eli autotalli voi kovassa tuulessa jopa kaatua.

  Eli nyt odotellaan älvärin moovia et mitä ne haluu viedä sinne hoviin...koko jutun vai vaan osan niistä. Katotaan mihin asti ne on valmiita menemään. Me ei luovuteta vaikka mentäs mihin asti.

  Mä luullen, että syy miksi ne haluu mennä hoviin on se että me voitettiin sellanen kohta kun meidän ulkovuorilaudoitus loppuu ennen sokkelipalkkia (katsokaapa omat talonne. Useimmissa taloissa ne loppuu ennen sokkelia ja se ON PAHA juttu)ja silloin on myös vaarana, että talon alle menee vettä seinää pitkin ja sitten suoraan alapohjaan. Teetimme siihen peltisen tippalistan ja älväri joutu korvaamaan sen ja asennustyöt. Ne totes oikeudessa, että se on hyvien rakennustapojen vastainen rakenne ja älväri joutu siks korvaamaan sen. Eli toisin sanoen jos me mennään hoviin ja voitetaan ne niin sen jälkeen siitä voi tehdä joukkokanteen (käsittääkseni)ja pistää älväri korjaamaan kaikki heidän rakentamansa talot, ettei niiden alapohjaan mene kosteutta.

  Kirkko ja kaupunki lehdessä oli iso juttu älväri talosta jossa vesi oli mennyt siitä välistä sisään ja koko pohja oli homehtunut. Se oli todennäkösin syy miks käräjäoikeuden tuomari päätti asian niin. Kiinnostuneiden kanattaa ottaa sinne lehteen yhteyttä ja kysyä sitä toimittajaa koska se tekee varmaan mielellään uutta juttua jos vastaavia löytyy.
   
 23. Rakentaja -09 Vierailija

  Nyt kyllä viimeistään unohtuu nuo Älävrin talot. Voimia "Matille ja Maijalle"!
  Halpaa ja hyvää kun ei ole olemassa... ;-)
   
 24. Matti ja Maija: kirkko ja kaupunki -lehti löytyy netistäkin. Olisiko antaa linkkiä uutiseen, mikäli se juttu löytyisi netistä? Lukisin mielelläni. Kiitos.
   
 25. http://www.kirkkojakaupunki.fi/?newsid=2743&deptid=127&languageid=3&NEWS=1
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti