Hae Anna.fi-sivustolta

Jumalan nimi?

Viestiketju osiossa 'Elämänkatsomus' , käynnistäjänä kysymys, 06.06.2005.

 1. kysymys Vierailija

  ""22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.""

  Noin sanoi Jeesus opetuslapsilleen (Matteuksen evankeliumi).

  ""minun nimeni tähden"" - siis Jeesuksen nimen tähden.

  Olen nähnyt niidenkin, jotka eivät usko Jeesuksen jumaluuteen, käyttävät tuota edellämainittua siinä muodossa, että kyseisen asian olisikin sanonut Jumala eikä siis Jeesus. Ei ymmärrä. Ymmärtääkö joku muu?

   
 2. Lueppa tuolta ketjusta taaempaa vaikka Aatamin kirjoitus: ""Kolmiyhteiset jumalamme"" - siinä on kysymykseesi ehkä vastattu, ainakin osoittain!
   
 3. mimu Vierailija

  Mitä et ymmärtänyt? Jeesukseen uskova saa kokea ihmisten vihaa. Koettu on ja kilvoitellaan silti pilkasta huolimatta.
  Ne jotka eivät ymmärrä Jeesusta Jumalaksi ovat harhateillä.
  Niinkin voi käydä.
   
 4. Yksinkert. Aatami Vierailija

  Mimu on oikeassa - asia on yksinkertainen:

  ""Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa...

  Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:
  Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. …. ….. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

  Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt...

  Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

  Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.""
   
 5. Mauno Vierailija

  Yksinkertainen olet ja yksinkertaiseksi taidat jäädäkkin, ellei Jumalan valo pääse valaisemaan ajatusmaailmaasi.
   
 6. Valaistu Aatami Vierailija

  Mistä jumalasta kaksinkertainen Mauno nyt puhut?
   
 7. Lähimmäinen Vierailija

  Tosiaan on olemassa vain YKSI Jumala ja Hänen nimensä on Jehova.
   
 8. inkeri Vierailija

  ""mimulle""

  ""Ne, jotka eivät ymmärrä Jeesusta Jumalaksi ovat harhateillä.""

  Et taida tietääkään kuinka monta miljardia on tälläkin hetkellä harhateillä. Kuinkahan niille käy?

  Ihmisten vihalla, rakkaudella, kostolla, pilkalla ym. ei ole mitään tekemistä Jeesus -eikä muiden uskojen kanssa.
  Valitettavasti me kaikki omaamme nuo piirteet luonteessamme, ideologista, uskosta tai harrastuksistamme huolimatta.
   
 9. kysymys Vierailija

  Jeesus siis sanoi (ei Jumala):

  ""22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.""

  Miksi sinäkin jt-Lähimmäinen olet lainannut edellämainittua kohtaa sillä tavalla että se olisi Jumalan sanomaa.

  Olet väittänyt että Jumalalla on nimi koska raamatussa sanotaan että ""minun nimeni tähden"".

  Olet väittänyt että teitä vainotaan ""minun nimeni tähden"" koska raamatussa niin sanotaan.

  Siis Jeesuksen nimen tähden. Vai onko Jeesus Jumala.

  Vastaa!
   
 10. Lähimmäinen Vierailija

  Mikä on se Jeesuksen ”nimi”, jonka vuoksi kaikki kansakunnat vihaavat kristittyjä?

  Jeesus valaisi tätä toista ”nimeensä” liittyvää piirrettä profeetallisessa varoituksessaan, jonka mukaan hänen seuraajansa tulisivat ”olemaan kaikkien kansakuntien vihan kohteita minun nimeni vuoksi” (Mt 24:9; myös Mt 10:22; Joh 15:20, 21; Ap 9:15, 16). Tämä ei selvästikään johtuisi siitä, että hänen nimensä edusti Lunastajaa, vaan siitä, että se edusti Jumalan virkaanasettamaa Hallitsijaa, kuninkaiden Kuningasta, jolle kaikkien kansakuntien tulee kumartaen osoittaa alamaisuutensa, jolleivät ne tahdo tuhoutua (Il 19:11–16; vrt. Ps 2:7–12).

  Kun demonit tottelivat Jeesuksen käskyä ja lähtivät ulos riivaamistaan ihmisistä, ne eivät varmasti tehneet sitä sen vuoksi, että Jeesus oli Jumalan Uhrikaritsa, vaan sen hänen nimensä edustaman vallan vuoksi, joka hänellä oli Valtakunnan voideltuna edustajana ja jonka perusteella hän saattoi pyytää avukseen, ei ainoastaan yhtä legioonaa vaan kaksitoista legioonaa enkeleitä; nämä pystyisivät puolestaan ajamaan ulos kaikki demonit, jotka itsepintaisesti vastustaisivat poistumiskäskyä (Mr 5:1–13; 9:25–29; Mt 12:28, 29; 26:53; vrt. Da 10:5, 6, 12, 13). Jeesuksen uskollisilla apostoleilla oli valta käyttää hänen nimeään ajaessaan ulos demoneja sekä ennen hänen kuolemaansa että sen jälkeen (Lu 9:1; 10:17; Ap 16:16–18). Mutta kun juutalaisen papin Skeuaan pojat yrittivät käyttää Jeesuksen nimeä tällä tavoin, paha henki kiisti heidän oikeutensa vedota tuon nimen edustamaan valtaan ja pani riivatun miehen hyökkäämään heidän kimppuunsa ja pahoinpitelemään heitä (Ap 19:13–17).

  Jeesuksen seuraajat käyttivät hänen ”nimensä” yhteydessä usein ilmausta ”Herra Jeesus” tai ”Herramme Jeesus Kristus” (Ap 8:16; 15:26; 19:5, 13, 17; 1Ko 1:2, 10; Ef 5:20; Kol 3:17). He tunnustivat hänet Herrakseen, eivät ainoastaan sen vuoksi, että Jumala oli nimittänyt hänet heidän Lunastajakseen ja Omistajakseen hänen lunastusuhrinsa perusteella (1Ko 6:20; 7:22, 23; 1Pi 1:18, 19; Ju 4), vaan myös hänen kuninkaallisen asemansa ja valtansa vuoksi. Sillä täydellä kuninkaallisella ja papillisella valtuudella, jota Jeesuksen nimi edusti, hänen seuraajansa saarnasivat (Ap 5:29–32, 40–42), kastoivat opetuslapsia (Mt 28:18–20; Ap 2:38; vrt. 1Ko 1:13–15), erottivat seurakunnasta moraalittomia ihmisiä (1Ko 5:4, 5) sekä kehottivat ja opettivat niitä kristillisiä seurakuntia, joiden paimenia he olivat (1Ko 1:10; 2Te 3:6). Näin ollen ne, jotka Jeesus hyväksyy saamaan elämän, eivät voi milloinkaan uskoa mihinkään muuhun Jumalan hallitusvaltaa edustavaan ”nimeen” eivätkä olla uskollisia sellaiselle ”nimelle”, vaan heidän täytyy osoittaa murtumatonta uskollisuutta tämän Jumalan valtuuttaman Kuninkaan, Herran Jeesuksen Kristuksen, ”nimeä” kohtaan (Mt 12:18, 21; Il 2:13; 3:8;

  Tässä syy miksi JT vihataan.
   
 11. kysymys Vierailija

  Kysymys siis kuuluu:

  Olet sanonut että Jumalalla on nimi, koska raamatussa sanotaan ""minun nimeni tähden"".

  Koska tuon sanoi Jeesus niin eli Jeesuksen nimi niin missä kohtaa raamatussa Jumala itse sanoo ""minun nimeni tähden"" eli Jehovan.

  Voiko olettaa että Jeesus sanoi että ""minun nimeni tähden"" ja hän tarkoitti että ""minun nimeni (Jehova) tähden"", koska tekin jt:t sitä käytätte kuitenkin ""aseena kristittyjä vastaan"".
   
 12. käsky Vierailija

  ""Kun Jumalan nimissä tai häneen vedoten ajamme omia etujamme tai alistamme toisia, käytämme hänen nimeään väärin...""
   
 13. kaksinkertainen Vierailija

  Luettuani tuhansia sivuja kolminaisuutta käsittelevää kirjallisuutta olen tullut siihen tulokseen, että Raamatussa puhutaan enintään kaksinaisuuden puolesta. Ehkä Jeesus on Jehova. Ehkä ei. ""Minä ja Isä olemme yhtä"". Kenties. Olkoot vaikka sitten samaa persoonaa.

  Sitä en kuitenkaan käsitä, miksi ihmisen pitäisi olla tuomittu helvettiin (tai tuonelaan), mikäli hänelle on syntyjään annettu liian pienet aivot, jotka eivät mitenkään taivu uskomaan pyhän hengenkin olevan persoona.
   
 14. Lähimmäinen Vierailija

  Mikä Jumalan nimi on?

  Niin hämmästyttävää kuin se onkin, suurin osa kristikunnan kirkkojen sadoista miljoonista jäsenistä havaitsisi todennäköisesti vaikeaksi vastata tähän kysymykseen. Jotkut sanoisivat, että Jumalan nimi on Jeesus Kristus. Mutta Jeesus rukoili jotakuta muuta, kun hän sanoi: ”Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta.” (Johannes 17:6, KR) Hän rukoili taivaassa olevaa Jumalaa isälleen puhuvana poikana. (Johannes 17:1) Hänen taivaallisen Isänsä nimi oli siis määrä ’pyhittää’.

  Monet nykyaikaiset Raamatut eivät kuitenkaan sisällä tätä nimeä, ja sitä käytetään harvoin kirkoissa. Siksi miljoonat Raamatun lukijat eivät edes tunne sitä, puhumattakaan siitä että se olisi ’pyhitetty’. Esimerkkinä siitä, miten raamatunkääntäjät ovat kohdelleet Jumalan nimeä, tarkastelkaamme yhtä jaetta, jossa se esiintyy: Psalmia 83:19. Tämä raamatunkohta kuuluu neljän eri Raamatun mukaan seuraavasti:

  ”Tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.” (Kirkkoraamattu vuodelta 1933)

  ”Opettaaksesi heille, että sinä, oi Iankaikkinen, sinä olet Korkein Jumala yli koko maailman.” (James Moffattin A New Translation of the Bible vuodelta 1922)

  ”Jotta tulisivat tietämään, että Sinä, jonka ainoan nimi on Jahve, olet korkein kaikessa maassa.” (Aapeli Saarisalo, Salmit ja Jobin kirja vuodelta 1971)

  ”Jotta ihmiset tietäisivät, että sinä, jonka nimi yksin on JEHOVA, olet korkein koko maassa.” (Englantilainen hyväksytty eli Kuningas Jaakon käännös vuodelta 1611; myös virolainen käännös)

  Miksi Jumalan nimi näyttää niin erilaiselta näissä käännöksissä? Onko hänen nimensä Herra, Iankaikkinen, Jahve vai Jehova? Vai ovatko ne kaikki hyväksyttäviä?

  Ennen kuin vastaamme tähän, meidän on muistettava, ettei Raamattua kirjoitettu alun perin suomeksi tai englanniksi. Raamatunkirjoittajat olivat heprealaisia, ja he kirjoittivat enimmäkseen oman aikansa heprean ja kreikan kielellä. Useimmat meistä eivät osaa noita muinaisia kieliä. Mutta Raamattu on käännetty lukuisille nykyajan kielille, ja me voimme käyttää näitä käännöksiä, kun haluamme lukea Jumalan sanaa.

  Kristityt kunnioittavat syvästi Raamattua ja uskovat täysin aiheellisesti, että ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä”. (2. Timoteukselle 3:16) Raamatun kääntäminen on siksi hyvin vastuullista. Jos joku tahallaan muuttaa tai jättää pois osia Raamatun sisällöstä, niin hän väärentää henkeytettyä Sanaa. Häneen soveltuisi Raamatun varoitus: ”Jos joku panee näihin jotakin lisää, niin Jumala lisää hänelle ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjakääröön, ja jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjakäärön sanoista, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän puista.” – Ilmestys 22:18, 19; ks. myös 5. Mooseksen kirja 4:2.

  Useimmat raamatunkääntäjät epäilemättä kunnioittavat Raamattua ja haluavat vilpittömästi esittää sen niin, että sitä ymmärretään nykyaikana. Mutta kääntäjät eivät ole henkeytettyjä. Useimmilla heistä on myös voimakkaita mielipiteitä uskonnollisista asioista, ja henkilökohtaiset käsitykset ja mieltymykset saattavat vaikuttaa heihin. He voivat myös ymmärtää väärin inhimillisten erehdysten vuoksi.
   
 15. kaksinkertainen Vierailija

  Saatat hyvinkin olla oikeassa, mutta kommenttisi ei liippaa läheltäkään sitä kysymystä, jonka halusin esittää:

  siis mitä ihmeen väliä sillä on ihmisen uskon tai pelastumisen kannalta minkälaisen mentaalisen mallin hän on luonut jumalasta?

  Valolla esim. on sekä hiukkas-, että aalto-ominaisuudet. Samaa ""valoa"", mutta joissain yhteyksissä voidaan puhua fotoneista korostaen hiukkasluonnetta ja joskus aalloista.

  Jos joku haluaa uskoa Jeesuksen olevan Jumalallisen olemuksen ihmisprojektio ja Jehova tämän olemuksen henkiprojektio, niin mistä se on poissa? Tekeekö se tyhjäksi Jehovan lupaukset tai Jeesuksen opetukset? Entä jos tällainen ajattelu vain vahvistaa jonkun yksilön uskoa? Onko silloin ikään kuin tuli väärin sammutettu ja usko arvotonta? Mielestäni tällainen ajattelu on teidänkin harhaoppiseksi nimittämää gnostilaisuutta.
   
 16. Yksinkert. Aatami Vierailija

  Olet nyt ""kaksinkertainen"" lähimmäisemme kanssa vajonnut jo syvälle kerettiläisyyden syntiin. Lueppa alempaa valaiseva kirjoitukseni ""Kolmiyhteiset jumalamme"" - sieltä sinullekin valkenee se ainoa oikea oppi, jolla voi pelastua!
   
 17. maagikko Vierailija

   
 18. KARS JEDIMESTARI Uusi jäsen

  liittynyt:
  05.01.2007
  Viestejä:
  2 885
  Saadut tykkäykset:
  0
  JUMALA ON KORKEIN VOIMA JOTA KAIKKI ON SILLÄ EI OLE REUNAALUEITA

  JEESUS OLI VALONKANSAN LÄHETTILÄS . VALONKANSAT ELI VALONALIENIT ON KORKEIMMANVOIMAN NÄKYVÄ ILMENTYNÄ MUTTA EIVÄT HE OLE JUMALIA¨ HE OVAT VALONKANSOJA JA OVAT ITSEKIN KORMEIMMAN VOIMAN NÖYRIÄ PALVELIJOITA

  T. KARS SKYAWALKER JEDIMESTARI

  VOIMA OLKOON KANSSANNE
   
 19. Ihmeellistä tämä Vierailija

  Katso video: Jumalan nimi Suomen kirkoissa, osoitteessa: http://www.jhvh.suntuubi.com/

  Klikkaa ja ihmettele!;-)
   
 20. Se nimi Vierailija

  Jumalan nimi on sama kuin MINÄ! Sitä ei sen enempi tarvitse pyöritellä.
   
 21. Oikea Aatami Uusi jäsen

  liittynyt:
  04.09.2006
  Viestejä:
  1 034
  Saadut tykkäykset:
  0
  Kivat sivut!

   
 22. kumpi????? Vierailija

  Onko tietoa jumalan sukupuolesta?Veikkaan että hän,jos koko tyyppiä on edes olemassa,on naispuolinen..Jos olisi miespuolinen,kyllä luodessaan olisi sallinut miehille pitää hiukset päässään koko elinikänsä.Siis,naispuolinen miehenkiusaaja.Onko tällä jumalalla ollut vaimoa?Sinkkunako elelee vaikka kaiken saisi halutessaan?Ei taida haluta luomiaan tykönsä ,ainakaan elävänä.
   
 23. engel48 Uusi jäsen

  liittynyt:
  16.11.2006
  Viestejä:
  2 027
  Saadut tykkäykset:
  0
  Muistelen että raamatussa lukee , kuinka jumalan pojat kävivät pitämässä seksi -orgioita ihmisten tyttärien kanssa. Vaikuttaa siltä , kuin isä jumalakin olisi ns. näpyliäs pillun perään.
  Polkaisi se peijjooni neitsyt Mariankin raskaaksi.Sieltä se sitten tomera poika Jeesus maailmaan putkahti .
   
 24. Liliana Vierailija

  Eikö raamatun sana jhvh ole vain käsitelty muotoon Jehova, vai olenko aivan väärin käsittänyt? Tällöin Jumalan nimi olisi vääristelty alkuperäismuodostaan ... en vain kykene sulattamaan nimeä Jehova vaikka kuinka olisin avoin mieleltäni.
   
 25. totuuksia hakeutuu tiedon lähteelle eli totuutta ei löydy uudestatestamentista vaan kaivakaa opus josta tuo teidän kristinuskonne on muovattu.

  Jumalalla on 72 nimeä ja harva tänäpäivänä tietää niitä kaikkia jotkut tietävät kuitenkin.
  Teidän ei tule niitä tietääkkään jos ette osaa edes kymmentä kaskyä joista yksi koskee Jumalan nimen turhaan lausumista.

   
Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti