Hae Anna.fi-sivustolta

Kissa vaihtoi elämäntyyliä

Viestiketju osiossa 'Lemmikit' , käynnistäjänä Yllättynyt omistaja, 25.03.2006.

 1. Kun nämä lait tuntuvat nousevan silloin tällöin pintaan, niin kannan minäkin korteni kekoon tuomalla ne oikein tarjottimella nenienne eteen.

  ELÄINSUOJELULAKI 15§

  "Talteenotetut eläimet

  Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

  Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

  Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista."

  METSÄSTYSLAKI 75§

  "Metsästyslain säännösten rikkominen

  Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

  1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen soidinta, pesintää tai poikasia 37 §:n 1 momentin nojalla annetulla asetuksella säädettynä rauhoitusaikana,

  2) liikkuu luvatta riistansuojelu-alueella vastoin 39 §:n nojalla annettua rajoitusta tai kieltoa,

  3) tuo maahan tai laskee luontoon vierasperäisen lintu- tai nisäkäslajin tai vierasperäisen riistaeläinkannan taikka tuo Ahvenanmaalta olevan eläimen muualle Suomeen tai laskee tällaisen eläimen luontoon muualla Suomessa ilman 42 §:ssä säädettyä lupaa tai lupaehdon vastaisesti,

  4) jättää noudattamatta 43 §:n nojalla annetulla asetuksella säädettyä riistan kauppaa koskevaa kieltoa tai rajoitusta,

  5) luvatta pyydystää tai tappaa rauhoittamattoman eläimen vastoin 49 §:ssä säädettyä kieltoa tai 50 §:n nojalla annetun asetuksen säännöstä,

  6) pitää koiraa luvatta irti vastoin 51–53 §:n kieltoa tai

  7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä,

  on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon."

  METSÄSTYSLAKI 85§

  "Huolenpito kissasta

  Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty."

  JÄRJESTYSLAKI

  "Eläimet
  14 §
  Koirakuri

  Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

  1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;

  2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

  3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

  Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

  Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

  Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä."


  Ja minkä kukakin nyt heitteillejätöksi laskee. Minulla raja menee jo siinä, etten tiedä missä kissani on. Kuinka voin tietää, että sillä on kaikki hyvin, jos en tiedä edes sitä, missä se kulkee? Haluasin hyvin mielelläni kuulla myös määritelmän lemmikki-/kotieläimelle siinä tapauksessa, jos sen annetaan olla välillä kuukausienkin reissuilla missä lie. Onko joku halukas määrittelemään?
   
 2. Löytyipä vielä ajankohtainen artikkelikin aiheesta:
  http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisilehti/periodic.nsf/vwarchivedlist/C64B1899B236257CC22572F9002AE88B

  Otteita artikkelista:

  "Eläinsuojeluasetuksen mukaan eläimen pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että eläinten karkaamisvaara on mahdollisimman vähäinen. Jo tämä asettaa lemmikkieläimen omistajille ja huostassa pitäjille velvollisuuksia."

  "Koirasta poiketen lain sanamuoto ei muutoin edellytä kissan pitämistä kytkettynä, mutta sen on kuitenkin liikkuessaan ulkona oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa."

  - Ja onko näin useissa ulkokissatapauksissa?

  "Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on metsästyslaissa säädetty kielletyksi. Taajamassa sekä koirat että kissat ovat alttiina myös vahingoittumiselle. Lisäksi ne aiheuttavat irrallaan erilaisia ristiriita- ja vahinkotilanteita."

  "Ongelman muodostaa usein kysymys siitä, milloin eläin on jätetty heitteille. Järjestyslakia säädettäessä otettiin huomioon myös Suomea velvoittavan lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen periaatteet, joten lain esitöistä voidaan saada tulkintaohjetta. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan nimittäin heitteille jätetyllä eläimellä joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai suorassa valvonnassa."

  - Tämän mukaan heitteillejättöä olisi juurikin se, jota jo edellisessä viestissäni omalla kohdallani pohdiskelin.
   
 3. Juu juu... Vierailija

  Aina löytyy näitä tyyppejä, jotka verhoavat piittaamattomuutensa ja laiskuutensa tähän 'kissat kuuluvat ulos ja kärsivät sisällä' -skeidaan.

  Mitenniin 'ei ole järkevää' säilöä sisätiloihin?
  Minusta kissansa liikenteen ja sairasmielisten kissavihaajien armoille jättävä ihminen ei ole järkevä.
   
 4. Minusta olisi myös todella mukavaa tarkistaa ihmisen käsityksiä sisäkissoista. Mielletäänkö kaikki sisäkissat neljän seinän sisällä möllöttäviksi apaattisiksi kissaparoiksi? Tahtoisin korjata tätä mielikuvaa.

  Varmasti suuri osa sisäkissoista ulkoilee, valjaissa. Muita vaihtoehtoja ovat myös juoksunaru ja piha-aitaus. On myös kissoja, jotka eivät viihdy ulkona. Aivan - sellaisiakin on olemassa. Mahtoi tulla yllätyksenä ainakin heille, ketkä kuvittelevat lemmikkikissat villikissoiksi, jotka automaattisesti kuuluvat Suomen luontoon. Eikö olisi pikemminkin niin, että tällaisten kissojen ulkoiluttaminen väkisin olisi kissojen hyvinvoinnin vastaista?

  Sen sijaan se, että sisäkissoja todella pidetään vain neljän seinän sisällä, vaikka ne haluaisivat ulkoilla, on jo huonoa kissanpitoa. Sitä en puolustele hetkeäkään.
   
 5. eläimet Vierailija

  Älkää sotkeko ulko ja sisä kissoja keskenään.Esim. Meillä on ainoastaan sisäkisaksi tarkoitettu rotu kissa ,jos hän joutuisi ulos hän menehtyisi melko pian .Hän viihtyy ja leikkii sisällä ja viihtyy hyvin.Jos hän näkisi hiiren hän kauhistuisi.Meidän kissamme on pieni tyttö kissa ja leikattu.Mutta maalla naapurissa on taas iso köriläs joka ei juuri sisällä viihdy, hän käy säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa, eli juuri vastakkais tapaus.Hän on uros ja leikattu.

   
 6. lääkäri Vierailija

  Asia on juuri niin ,kun kerroit.

   
 7. siis oikeastiko??? 6 viikon lomareissuja..??????
  Kai kissa menee etsiä toisen kodin kun ei viihdy kotona? ei saa teiltä tarpeeksi rakkautta huomiota?
  jos kissa on pari päivää seikkailemassa pitäisi hoitajan alkaa jo HUOLESTUA!
   
 8. Jos rauhotuttais? Vierailija

  Olen ihmetellyt samaa. Että miksi täällä Elleissä aina tapellaan joka asiasta. Johtuuko siitä että olemma naisia???

  Meilläpä on kissa, joka käy kolmessa talossa kuin kotonaan. Että silleen.

  Ja kissa voi kyllä muuttaa tapojaan monestakin syystä. Ehkä tosiaan joku naapuri on hankkinut vaikka koiran...taikka kissan...En olisi huolissani - alkuperäisen viestinm kirjoittajalle tämä, vaan olisin tyytyväinen ja nauttisin kissan seurasta!!
   
 9. hah. Vierailija

  Siis lemmikeidemme hyvinvoinnista, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen on "sivistymätöntä" ja "ylimielistä"? Pidätkös itse koiriasi vapaana päivät pitkät ja annat niiden käydä itsenäisillä, kivoilla, vaikkapa kuukauden mittaisilla retkillään? Mikä siinä on niin vaikeaa käsittää, että kissan elämä on tasan yhtä arvokas kuin vaikkapa koirankin. Silti niitä koiria ulkoilutetaan vastuullisesti (esimerkiksi hihnassa, tarhassa) ja ne asuvat sisällä kanssamme. Samat oikeudet kuuluvat mielestäni myös kissaeläimille. Ei ole mitään perustetta sille, että esim. kymmenenkertaa kissaa isompi koiraeläin sopeutuu vallan mainiosti sisäelämään, mutta kissan elämä ei sisällä olisi elämän arvoista.

   
 10. Arvoisa "hah."!

  Kun ei niitä kissoja ja koiria voi ihan suoraan verrata toisiinsa.

  Kirjoitit, että "koiraeläin sopeutuu vallan mainiosti sisäelämään, mutta kissan elämä ei sisällä olisi elämän arvoista" - noh: eihän se koira ole koko aikaa sisällä (onks muka koiralla näkynyt hiekkalaatikkoa sisällä?). Eikä ulkokissatkaan useimmiten koko aikaa ulkona. Että tälleen.
   
 11. hah. Vierailija

  Arvoisa "Kissa- JA koiraihminen!", jota olen itsekin.

  Ei koiraa ja kissaa tietenkään voi suoraan verrata toisiinsa. Sen sijaan kyseiset lemmikit ansaitsevat mielestäni tasan yhtä paljon arvostusta, eikä voida väittää että kissa olisi koiraa vähäpätöisempi eläin.

  Koiraa kukaan tuskin Suomessa pitää vapaana niin, että tämä ei tule vaikkapa kuukauteen käymäänkään kotona. Ap:n viestin mukaan hän antaa kissansa tehdä näin. Kenen etua tässä ajatellaan? Miksi hankkia lemmikki, jos sen tarpeista ei olla valmiita huolehtimaan? Mielestäni lemmikin - olipa kyseessä kissa tai koira - perustarpeisiin kuuluvat jokapäiväinen tasokas ruokinta, puhdas vesi, terveyden- ja turkinhoito, turvallisuus, virikkeet ja lämmin paikka oleskella ja nukkua. Näistä omistajan - kissan tai koiran - on kyettävä huolehtimaan. Jos eläin juoksentelee teillä tietymättömillä useita päiviä tai viikkoja peräkkäin, omistaja on luistanut velvollisuuksistaan.

  Toiset kissat ovat tyytyväisiä elämään vain sisäkissoina - toiset eivät tyydy neljän seinän sisällä makoiluun. Silloin omistajan tehtävänä on huolehtia kissan ulkoilusta vastuullisesti ja turvallisesti. Vaihtoehtoja riittää: valjaissa ulkoilutus, ulkotarha, juoksutusnaru, turvallisella paikalla (kuten autoton saari) vapaana pito. Miksi hankkia eläintä, jollei ole valmis näkemään vaivaa tämän hyvinvoinnin eteen?

  En henkilökohtaisesti käsitä sitä, miksi kukaan haluaa lemmikkinsä juoksentelevan irrallaan. Olisin huolesta sairas, jos oma kissani seikkailisi lähiöalueellamme autojen suhahdellessa ohi ja pikkupoikien tähdätessä raukkaa kivillä. Kissaviha vaan yltyy, kun vapaasti kuljeskelevat irtokissat merkkailevat naapureiden tontteja, pissaavat leikkipaikkojen hiekkalaatikoihin, häiritsevät lemmikkejään vastuullisesti ulkoiluttavia, tappavat rauhoitettuja pikkulintuja. Puhumattakaan siitä, miten ne levittävät tauteja ja ulkoloisia toisiinsa, joutuvat tappeluihin ja moniin muihin vaaroihin (putoamiset, kiinnijäämiset, hukkumiset, autonallejäämiset...).

  Kotikissankin olisi aika saada arvostusta.

   
 12. Ziiz: kissaneiti 16 v. on ollut koko elämänsä sisä-/ulkokissana, majailee kotona ja lisäksi kahdessa naapuritalossa. Hyväkuntoinen ja virkeä ja rakastettu lemmikki!

  Kissat oppivat varomaan autoja jne. vaan kyllähän se asuinpaikasta riippuu, voiko kissan laskea ulos vapaana vaiko ei. Tää meidän asuinalue on oikein kissa-aluetta, useimmissa taloissa on kissa tai kissoja ja koko jengi on näköjään ulkoilevaa sorttia. Tappelevat kyllä reviireistään, mutta se lienee kissan elämää.

  Kotikissat saavat ainakin täällä kyllä kovastikin arvostusta!

  Sanon nyt vielä uudestaan, että kissalla saattaa olla montakin kotia. Ainakin tuolla meidän kuningattarella on.
   
 13. hah. Vierailija

  ^

  En väitä, ettetkö rakastaisi/olisi kiintynyt kissaasi niin kuin kuka tahansa muukin lemmikin omistaja. Toimintasi on kuitenkin mielestäni edesvastuutonta.

  En löytänyt tekstistäsi yhtään pätevää argumenttia sille, miksi kissan tulisi saada ulkoilla vapaana. Se, että "kaikki niin täällä tekevät" tai "aina ennenkin on niin tehty" eivät ole toimivia perusteluita. Samalla logiikalla voisimme muuten hyväksyä esimerkiksi ihmiskaupan tai murhat, näin kärjistettynä.

  Ihanko totta? Ja kuinka tämä oppimisprosessi oikein tapahtuu? Jääkö kissa muutaman kerran auton töytäisemäksi, kunnes oppii varomaan noita peltipetoja? Autojenväistelytaito ei valitettavasti ole kissalla geeneissä, niin kuin monesti saamme tien vierustoilla makaavista kissaruumiista todeta. Reaktiokykyyn vaikuttavat myös kissan ikä (vanhan kissan refleksit hidastuvat) ja lisääntymiskäyttäytyminen (kiimassa oleva naaras/kolli ei välttämättä kiinnitä liikenteeseen huomiota). Jotkut ihmiset jopa tähtäävät irtokissoihin tahallaan.

  Sinun kissasi elämää, valitettavasti. Sen sijaan lemmikeistään huolta pitävien kissojen elämään reviiritappelut eivät tosiaankaan kuulu.

  Tämä herättää mieleeni liudan kysymyksiä. Mikä näistä kodeista ottaa kissasta lopullisen vastuun, esimerkiksi sairastumis- tai loukkaantumistapauksessa? Kuka rokottaa kissan? Kuka huolehtii kissan madotuksesta? Miten pidätte huolen siitä, että kissa saa tasapainoista ja tuttua ravintoa oikean määrän, jos se on kotonaan milloin missäkin? Entä jos kissa joutuu auton alle ja makaa loukkaantuneena jossain ojan pientareella tarviten välitöntä ensiapua - onko kaikki kolme kotia siinä väärässä luulossa, että kissa varmaankin oleilee onnellisena jossain niistä kahdesta muusta kodista?

  Minun kissaneitini on samaa ikäluokkaa, 15-vuotias, elänyt koko ikänsä sisäkissana ja ulkoillut turvallisesti valjaissa. Se on myös varsinkin hyväkuntoinen ja terve, virkeä, leikkisä ja erittäin rakastettu lemmikki. Joidenkin arvioiden mukaan keskimääräinen ulkokissan elinikä liikkuu 2-4 vuoden tuntumassa, kun leikatun sisäkissan elinikä on yleensä 15-20 vuotta. Kissasi on ollut hyvin onnekas, mutta sen harvinaisen pitkästä elämästä sinä et voi ottaa kunniaa. Jokainen taplaa tyylillään enkä koe oikeudekseni arvostella toisten valitsemia elämäntapoja, mutta kun kyse on puolustuskyvyttömästä eläimestä, niin asia on tyystin eri. Meidän ihmisten tehtävänä on päättää, mikä lemmikeillemme on parhaaksi. Mielestäni turvallinen, virikkeellinen ja terve elämä on se, joka meidän tulisi nelikäpäläisille ystävillemme tarjota, eikä perustaa näkemyksemme kissan onnellisuudesta luonnossa monien vaarojen armoilla vanhaan mutu-tietoon.

   
 14. Voi voi. Kun ei tullut kirjoiteltua tarpeeksi tarkasti, niin mitäs sanot Hah tästä tapauksesta:

  Kissalla on siis ykköskoti (omistajat), kakkoskoti (lähin naapuri) ja kolmoskoti (seuraava naapuri. Kaikissa näissä kolmessa tarjoillaan kuningattarelle samaa ruokaa, mikä on ihan eläinlääkärin ohjeiden mukaan juuri tämän leidin ravinnoksi sopivaa ja hyvin tuntuu sopivan: keitettyä kalaa ja kalliita raksuja. Ei markettikamaa enää. Syö kyllä lisäksi hiiriä, lintuja ja oravia, nykysin harvempaan tahtiin, alkaa kai sen verran kuitenkin ikä painaa.

  Jossain toisessa ketjussa oli maininta että ihminen on liian hidas ja kömpelö ulkoiluttamaan kissaa ja sitä mieltä olen minäkin. Tää meidän katti pyörii tässä kulmilla omalla reviirillään ja puolustaa sitä kyllä sekä naapurin katteja että esim. kettuja vastaan. En ole vielä ainakaan kuullut yhdenkään naapuruston kissoista joutuneen a) auton alle (rauhallinen alue tää) b) ilkivallan/kidutuksen kohteeksi, paitsi niissä reviisitaisteluissa, eikä niissäkään ole käynyt kenellekään mitään vakavaa.

  Mielestäni ulkoilevat kissat ovat turkiltaankin raikkaampia kuin sisäkissat! Sinulla, Hah, on onneksi ulkoileva kissa. Sääliksi käy pelkästään sisätiloissa pidetyt katit.

  Lopullinen vastuu on siis ykköskodissa. Rokotukset, madotukset ym. Jos kissa joutuisi LIIKENNEONNETTOMUUTEEN niin silloin varmaan kuviteltaisiin jonkin aikaa kyllä, että katti on jossain muussa paikassa hengailemassa. Mutta eipä olla itsekään kypärä päässä kotioloissa, kärjistetysti sanoisin.

  Tän katin elinikä senkun vaan pitenee ja terve on ja hyvässä kunnossa, ihan eläinlääkärin sanojen mukaan. Onnea toki ollut matkassa kovastikin, mutta niin kai meillä kaikilla!

  Me ollaan hyvä Hah sittenkin ehkä joistain asioista jopa samaa mieltä!

  Mukavaa kevättä teille!
   
 15. hah. Vierailija

  Minusta on hienoa, että me eläinten ystävät kykenemme keskustelemaan asioista kärkevästikin kuitenkaan toisiamme tarkoituksellisesti loukkaamatta. "Kissa- JA koiraihminen! ", arvostan suuresti sitä, että pidätte kissastanne huolta siitä huolimatta, etten itse toimisi samalla tavalla kuin sinä ja naapurisi. Oma näkökantani asiaan on hyvin erilainen, mutta rajallisesti ymmärrän myös kissan vapaan liikkumisen kannattajia. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että kissa ansaitsee olosuhteista riippumatta hyvää kohtelua.

  Kissamme ovat varmasti meille kaikille rakkaita - olivatpa ne ulko- tai sisäkissoja, tai jotain siltä väliltä. Pitäkää huolta lemmikeistänne!

  Hyvää kevättä myös sinne suunnalle!
   
 16. Siis me eläinten ystävät! Ja pidetään huolta lemmikeistä ja lemmikit taas omasta mielestään pitää huolta meistä! :)
   
 17. Kyllä jurppii tällä hetkellä aivan saamarin paljon nuo ulkokissojen omistajien kommentit, ajoin nimittäin valtatiellä lähes satasen vauhdissa suoraan eteen juoksevan kissan yli! Mitään en voinut tehdä estääkseni törmäyksen (ajokilometrejä takana jo lähes miljoona, eikä tätä ennen ainoatakaan allejäänyttä - ei edes jäniksiä).

  Kissa jysähti suoraan keskelle keulaa, meni ilmeisesti pyörien välistä ja jatkoi matkaansa oletettavasti hirmuisessa paniikissa ja sisäisiä vammoja saaneena metsään. En etsinnöistä huolimatta löytänyt sitä.

  Omistaja kiinnostaisi löytää - olisi pari sanaa sanottavana. Kissa lienee kuollut sinne metsään kärsittyään toivottavasti mahdollisimman lyhyen aikaa. Olin itse järkyttynyt ja olen edelleen. Autoon tulee 1500 - 2000 e remontti (puskuri, syyläri ym.), eikä edes ole täyskaskoa - ei se tosin korvaisi muun, kuin törmäyksen villieläimeen, jota nämä ulkokissat eivät ihan taida olla...

  Itsellä on sekä koiria, että sisäkissa, enkä voisi kuvitellakaan päästäväni lemmikkejäni liikenteen sekaan.
   
 18. Huh kauhea ajatus että ajaisi kissan tai muunkaan eläimen (tai ihmisen...) yli.

  Sanon vaan sen, että valtatien vieressä en edes minäkään laskisi kattia ulos omin päin.
   
 19. miniä maalta Vierailija

  Asumme maaseudulla, todella korvessa (kirkonkylä 20km päässä) rauhallisen maaseututien varressa. Silti viime talvena löysimme tieltä yliajetun kissan joka oli onnekseen kuollut heti vammojen perusteella eli ei ollut kitunut. Mieheni kissa puolestaan löytyi viime kesänä samaten tien poskesta ja verijälkien perusteella se raukka oli kulkenut aika pitkän matkan ennen kuin oli kuollut.
  Valitettavasti maaseudun rauhallisilla teilläkin ovat kissat vaarassa. Joko ajetaan liian lujaa, joko ajetaan tahallaan eläimen päälle (heitä kun näköjään on), joko tilanne tulee liian äkkiä jne.

  Tänä kesänä aion ottaa 2 kissanpentua joita ulkoilutan ainoastaan taluttimessa vaikka maalla
   
 20. miniä maalta Vierailija

  viesti lähti matkaan liian aikaisin..

  jatketaan, eli .. joita ulkoilutan ainoastaan taluttimessa vaikka maalla asuntaankin, ja pihaan on jo rakennettu 4x5m kissatarha jossa kisut saavat olla halutessaan, sillä kissaluukun kautta on vapaa pääsy sisälle taloomme.
   
 21. hah. Vierailija

  Kuulostaa erittäin hyvältä! Ymmärrän kyllä, että monet näkevät yhä kissan elämän elämisen arvoisena vain jos se saa kulkea vapaasti luonnossa. Oman näkemykseni mukaan lemmikkieläimet eivät kuitenkaan kuulu yksin luontoon. Paitsi oman turvallisuutensa, myös monien muiden seikkojen vuoksi, joita tuossa edellä jo luettelinkin aika liudan.

  Todella ikävää, että kissa juoksi autosi eteen! Toivotaan, ettei raukka joutunut kärsimään kovin kauaa. Omistajan olisi syytä katsoa itseään peiliin. Irti juoksevat kissat aiheuttavat vaaran myös autoilijoille - itsensä voi loukata todella pahastikin, jos koettaa väistää eteen ryntäävää eläintä ja ajaa ojaan. Huoh. Joskus tuntuu, että tuulimyllyjä vastaan taistelisi, kun yrittää saada kissalle arvostusta ja kissatietoisuutta leviämään.
   
 22. 3jr Vierailija

  Ehkäpä omassa kissatietoudessasi olisi korjaamisen varaa.
   
 23. hah. Vierailija

  Haluaisitko ystävällisesti tarkentaa, että missä kohden tietoudessani olisi korjaamisen varaa?
   
 24. 3jr Vierailija

  Minähän en voi sinun tietoutesi puutteita tietää. Tuli vain arveluna mieleen, että jos sanomasi ei oikein mene perille, vika saattaa olla sanomassa. Millaista mielestäsi hyvä kissanpito on?
   
 25. 3jr Vierailija

  Löytyihän tuolta ylempää kirjoituksiasi. Muuten näyttää ihan hyvältä, mutta vapautta voisit kissoillesi suoda.
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti