Hae Anna.fi-sivustolta

Ruotsin kieli on vieras kieli Suomessa

Viestiketju osiossa 'Yleistä keskustelua' , käynnistäjänä vierailija, 17.07.2019.

 1. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli on vieras kieli Suomessa. Ruotsin kielellä ei ole kehityshistoriaa Suomessa.

  Väite että ruotsin kieli kuuluu Suomeen on vahvasti liioitteleva. Ruotsin kieli on ollut Suomessa luonnollinen kieli vain rannikolla. Siksi on harhauttavaa puhua ruotsin kielestä kotimaisena kielenä. Kieli millä ei ole ollut mitään luonnollista asemaa sisämaassa ei voi saada sitä terminologian epätarkan käytön vuoksi.

  Syytän allekirjoittaneita professoreita haitallisesta epätarkkuudesta kun he määrittelevät ruotsin kielen asemaa Suomessa.

  Ruotsin kieli on muualta tullut (alloktoninen) kieli ja vieras kieli suomalaisille. Väitte ruotsin luonnollisuudesta ei siis ole totta. Ruotsin kielen asema perustuu vain ja ainoastaan lakiin eli se ei voisi olla vähempää luonnollinen.

  Ruotsin asema kansalliskielenä on perustunut keinotekoiseen lakien rakennelmaan, jolla ei olla pystytty takaamaan ruotsin kielen asemaa Suomessa, vaikka 100% suomalaisista on pakotettu opiskelemaan sitä kaikilla koulutusasteilla. Seuraavaksi päätetään että 200% kansasta pakotetaan opiskelemaan pakkoruotsia koska pakkoruotsin hulluus ei tunne rajoja Suomen politiikassa.

  Ruotsin kielen kuuluukin kadota Suomesta koska se ei tänne ole kuulunut eikä siksi ole juurtunut tänne. Ruotsin kieli on aina ollut pakkokieli Suomessa eikä evoluutiota voi kääntää edes pakolla.

  HS Mielipide 30.9.2010

  Ruotsi ei ole Suomessa alkuperäiskieli

  " - -. Alkuperäiskieliksi kutsutaan vanhimpia tunnettuja, jollakin alueella puhuttavia kieliä. Suomen alkuperäiskieleksi tunnustetaan perustuslaissa saamen kieli (siis pohjoissaame, inarinsaame ja kolttasaame). Suomessa puhutaan vanhastaan myös kahta autoktonista eli kotoperäistä kieltä: perustuslaissa toiseksi kansalliskieleksemme määriteltyä suomen kieltä sekä Suomen ainoaa kotoperäistä vähemmistökieltä, karjalaa, joka näyttää unohtuneen Arffmanin vähemmistökielten listasta. Kielen kotoperäisyydellä tarkoitetaan, että sitä on puhuttu jossakin maassa tai jollakin alueella "aina". - -. Historialliselta taustaltaan ruotsi on Suomessa alloktoninen eli muualta tullut kieli. Alloktonisuus ei millään tavoin vähennä ruotsin kielen merkitystä Suomen kielimaiseman historiallisesti vakiintuneena ja keskeisenä osana."

  Rino Grünthal
  Johanna Laakso
  Anneli Sarhimaa
  professoreita
  Euroopan komission rahoittama Eldia-projekti
  (European Language Diversity for All)
   
 2. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli ei ole sivistyskieli. Sivistyskieliä opiskellaan myös muissa maissa. Ruotsia opiskellaan vain Suomessa. Siksi ruotsin kieli ei koskaan yhdistä kahta vieraskielistä, ja suomalaiset joutuvat ojentamaan äidinkielenedun ruotsalaiselle, kun suomalainen puhuu ruotsia.
   
 3. vierailija Vierailija

  Ruotsin kielellä on satoja vuosia haitattu suomalaisen kulttuurin, identiteetin, kielen kehittymistä, eikä se siksi mitenkään aiheuta minkäänlaista velvollisuutta tukea ruotsin kieltä. Päinvastoin. Ruotsin kielestä pitää päästä näistä syistä eroon.
   
 4. vierailija Vierailija

  Kukaan ei saa syyllistää itseään jos pakkoruotsi ei maistu. Vika on pakkoruotsissa. Pakkoruotsia vaivaa sen tarpeettomuus ja pakollisuus.

  Suomessa yritetään osoittaa että pakkoruotsin opiskelijaa vaivaisi motivaation puute tai motivaation puute olisi oma yksilön vika. Näin ei kuitenkaan ole. Vika on ruotsinkielessä ja sen haitallisuudessa, turhuudessa ja pakollisuudessa.

  Ruotsin pakollisuus on hyödyttömyyden seurausta. Koska ruotsi on turhaa ja hyödytöntä eikä sitä monikaan valitsisi vapaaehtoisesti, siksi se on pakollista.
  Ruotsin pakottaminen koko kansalle alleviivaa ruotsin tarpeettomuuden ja valheellisen mantran ruotsin kielen rikkaudesta Suomelle. Tarpeettomuuteen panostaminen ei millään voi olla rikkaus vaan se on rasite. Suomessa tämä pakkorasite on tehty koko väestöä koskevaksi rasitteeksi, eikä sen haitallisia vaikutuksia saa aliarvioida.
  Siten ruotsin kielen keinotekoinen tarve on muodostunut jarruksi suomenkieliselle yksilölle ja koko kansantaloudelle.
   
 5. vierailija Vierailija

  Kieli jolla on estetty suomen kielen kehittyminen ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä ei mitenkään voi olla tärkeä suomalaisuudelle. Päinvastoin, sitä pitää hylkiä koska sen haittoja pitää välttää. Vielä 200 vuotta Ruotsista erkaantumisen jälkeenkin, meillä on haittanamme pakkoruotsi, kaksikielisyys ja virkamiesruotsi, erilliset koulut, erilliset siirtolapuutarhat, erilliset korttelit ja erilliset terveysasemat ym.
  Ruotsalaisuuden ruma historia
  Suomalaisia kohtaan on käyty sotaa jatkuvasti vaikka emme sitä ole huomaavinaan. Suomen kieltä on lyöty aina ruotsin kielellä emmekä edes yritä puolustautua.
  Pakkoruotsilla on ruma historiallinen tausta ja sivistystä haittaava tarkoitus. Svedupetterit ovat historiallisesti määränneet mitä suomalainen saa oppia. Pakkoruotsi ei ole poikkeus tässä. Pakkoruotsilla yritetään pitää suomenkieliset toisen luokan kansalaisina.
  Ruotsinkieliset tahot ovat aina vastustaneet suomalaisen kansanosan sivistyksen lisääntymistä. Mitä enemmän on alistettuja duunareita sitä enemmän etuja ja taloudellista hyötyä siitä riittää heille. Koulutettua kansaa on vaikeampi manipuloida eliitin tarpeiden mukaisesti.
  Pakkoruotsi on suora jatkumo ruotsalaisuuden historian rumuudelle. Ruotsinkieliset tahot jarruttivat suomen kielen ottamista viralliseksi kieleksi ja opetuskieleksi kaikissa vaiheissa.
  Svedupetterit eivät rakenna enää piikkilankaesteitä suomenkielisten lasten koulujen ympärille mutta pakkoruotsilla he ovat rakentaneet sivistyksellisen piikkilankaesteen kaikille suomenkielisille.
  Pieni lista ruotsalaisuuden rumasta historiasta.
  Agricola joutui odottamaan 4 vuotta painolupaa että sai Uuden Testamentin painettua. Kesti sata vuotta että löytyi rahat Raamatun kääntämiseen kokonaisuudessaan.
  Vuoteen 1860 asti onnistuivat ruotsinkieliset tahot estämään suomenkielisen kirjallisuuden painamisen, ja siten kirjallisuuden ja lukutaidon kehittymisen suomenkielisten joukossa.
  http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kieliasetus_(1850)
  Mikkeliin anottiin koulua suomenkielisille mutta saatiin ruotsinkielinen koulu v. 1873, vaikka alueella ei ollut tarvetta ruotsinkieliselle koululle, koska Mikkelissä oli jo ruotsinkielinen koulu.
  Vuonna 1908 Espoossa suomenkielinen koulu saarrettiin piikkilangalla että lapset eivät pääsisi kouluun.
  Helsingin yliopisto suomalaistettiin vasta hivenen ennen Talvisotaa 1937, vaikka suurin osa opiskelijoista oli ollut suomenkielisiä jo pitkään.
  Nykyinen pakkoruotsi tuli peruskoulu-uudistuksessa yli neljäkymmentä vuotta sitten.
  Rassenburgin (Raasepori) RKP sai aikaan pakkoruotsin aloittamisen jo ensimmäisellä luokalla kaikille suomalaisille lapsille vaikka suurin osa halusi englantia ensimmäiseksi.
  Muutama vuosi sitten päätettiin että pakkoruotsi aloitetaan vuotta aikaisemmin eli jo kuudennelta luokalta ala-asteella.
  Esooon piikkilankakoulusta
  http://espoonperinneseura.net/perinnetieto/Lahnuksen-kansakoulu-autonomian-aikana.html
   
 6. vierailija Vierailija

  4,8% vähemmistö ei tee maasta kaksikielistä.
  Suomen lakia tulkitaan väärin. Laki ei tunne sanaa kaksikielinen ollenkaan. Laissa vain luetellaan kansalliskielet, mikä ei tee maasta kaksikielistä.
  Vähemmistö sai määritellä maan kaksikielisyydestä, kun Suomi oli itsenäisyyden alussa heikko ja Ruotsin tuesta riippuvainen. Siksi laista tuli huono ja kohtuuton.
  4,8% vähemmistö joka ei edes asu suomalaisten joukossa, vaan rannikolla omissa oloissaan, ei tee maasta 2-kielistä. Erillään asuvat kansanosat jotka eivät opi toistensa kieltä ympäristöstään eivät tee maasta kaksikielistä. Sitä pitää kutsua kaksinkertaiseksi yksikielisyydeksi.
  Kieli joka on maahanmuuttajakieli ja kehittynyt jossakin kaukana Suomen rajojen ulkopuolella, ei tee maasta 2-kielistä.
  Kieli joka on ollut pakkokieli suomalaisille jo satoja vuosia, ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä, ja kieli jolla on haitattu suomen kielen kehitystä satojen vuosien ajan, ei tee Suomesta 2-kielistä.
  Päinvastoin, sitä pitää hylkiä, koska sen haittoja pitää välttää. Vielä 200 vuotta Ruotsista erkaantumisen jälkeenkin, meillä on haittanamme pakkoruotsi, kaksikielisyys, virkamiesruotsi, erilliset koulut, erilliset siirtolapuutarhat, erilliset terveysasemat, erilliset korttelit, erilliset varuskunnat, segregaatio ylipäätään ja ylisuuret ruotsinkieliset kiintiöt koulutukseen ym.
  Vähemmistökieli joka pakotetaan enemmistölle, koska se ei kuulu sen identiteettiin, ei tee Suomesta 2-kielistä. Ruotsin kieli nimenomaan erottaa suomenkieliset ruotsinkielisistä, koska olemme yksikielisiä.
  Historia ei takaa kaksikielisyyden asemaa millään tavalla, koska ruotsi ollut maahanmuuttajakieli Suomessa ja kaksikielisyys on pikemminkin ollut menneisyydessä tehty virhe. On jo aika korjata virhe ja poistaa kaksikielisyys.
  Historialla ei voi yleensäkään perustella mitään, ja historiaan vetoaminen on tunnettu argumenttivirhe. Jos historialla voisi jotain perustella, niin naisilta voisi ottaa äänioikeuden pois. Historialla perusteleminen on kuin astuisi kaksi askelta taaksepäin kehityksessä. Jos historialla voisi jotain perustella, niin ihmiskunta olisi jäänyt kivikaudelle. Historialla perusteleminen mahdollistaa entisten tyhmyyksien kierrättämisen uudestaan ja uudestaan, eikä edistys pääsisi vaikuttamaan toivotulla tavalla.
  Kieli jota puhutaan vain rannikolla 5% vähemmistön joukossa, voi olla paikallinen kieli siellä missä sen puhujia on yli 25%, mutta ei voi olla koko maan virallinen kieli. Ihmeellistä on kuitenkin se, että ruotsin kieli on ainoa koko Suomessa virallinen kieli, ja suomen kieli on vain paikallinen kieli, vaikka suomea puhutaan koko maassa.
  Meillä on siis ainoana virallisena kielenä alloktoninen muualta tullut ruotsin kieli, vaikka sitä ei puhuta sisämaassa, ja suomen kielellä ei ole edes paikkalliskielen asemaa Ahvenanmaalla, vaikka siellä on 5% suomenkielisiä.
  Suomalaiset ja ruotsinkieliset asuvat erillään toisistaan, joten maata ei voi pitää kaksikielisenä, vaan maana jossa on 4,8% vähemmistö. Kansana Suomessa asuvat muodostavat kaksinkertaisesti yksikielisen väestön. Sitä ei sovi sotkea kaksikielisyyteen.
   
 7. vierailija Vierailija

  4,8% vähemmistö ei tee maasta kaksikielistä.
  Suomen lakia tulkitaan väärin. Laki ei tunne sanaa kaksikielinen ollenkaan. Laissa vain luetellaan kansalliskielet, mikä ei tee maasta kaksikielistä.
  Vähemmistö sai määritellä maan kaksikielisyydestä, kun Suomi oli itsenäisyyden alussa heikko ja Ruotsin tuesta riippuvainen. Siksi laista tuli huono ja kohtuuton.
  4,8% vähemmistö joka ei edes asu suomalaisten joukossa, vaan rannikolla omissa oloissaan, ei tee maasta 2-kielistä. Erillään asuvat kansanosat jotka eivät opi toistensa kieltä ympäristöstään eivät tee maasta kaksikielistä. Sitä pitää kutsua kaksinkertaiseksi yksikielisyydeksi.
  Kieli joka on maahanmuuttajakieli ja kehittynyt jossakin kaukana Suomen rajojen ulkopuolella, ei tee maasta 2-kielistä.
  Kieli joka on ollut pakkokieli suomalaisille jo satoja vuosia, ja jolla on lyöty suomalaista identiteettiä, ja kieli jolla on haitattu suomen kielen kehitystä satojen vuosien ajan, ei tee Suomesta 2-kielistä.
  Päinvastoin, sitä pitää hylkiä, koska sen haittoja pitää välttää. Vielä 200 vuotta Ruotsista erkaantumisen jälkeenkin, meillä on haittanamme pakkoruotsi, kaksikielisyys, virkamiesruotsi, erilliset koulut, erilliset siirtolapuutarhat, erilliset terveysasemat, erilliset korttelit, erilliset varuskunnat, segregaatio ylipäätään ja ylisuuret ruotsinkieliset kiintiöt koulutukseen ym.
  Vähemmistökieli joka pakotetaan enemmistölle, koska se ei kuulu sen identiteettiin, ei tee Suomesta 2-kielistä. Ruotsin kieli nimenomaan erottaa suomenkieliset ruotsinkielisistä, koska olemme yksikielisiä.
  Historia ei takaa kaksikielisyyden asemaa millään tavalla, koska ruotsi ollut maahanmuuttajakieli Suomessa ja kaksikielisyys on pikemminkin ollut menneisyydessä tehty virhe. On jo aika korjata virhe ja poistaa kaksikielisyys.
  Historialla ei voi yleensäkään perustella mitään, ja historiaan vetoaminen on tunnettu argumenttivirhe. Jos historialla voisi jotain perustella, niin naisilta voisi ottaa äänioikeuden pois. Historialla perusteleminen on kuin astuisi kaksi askelta taaksepäin kehityksessä. Jos historialla voisi jotain perustella, niin ihmiskunta olisi jäänyt kivikaudelle. Historialla perusteleminen mahdollistaa entisten tyhmyyksien kierrättämisen uudestaan ja uudestaan, eikä edistys pääsisi vaikuttamaan toivotulla tavalla.
  Kieli jota puhutaan vain rannikolla 5% vähemmistön joukossa, voi olla paikallinen kieli siellä missä sen puhujia on yli 25%, mutta ei voi olla koko maan virallinen kieli. Ihmeellistä on kuitenkin se, että ruotsin kieli on ainoa koko Suomessa virallinen kieli, ja suomen kieli on vain paikallinen kieli, vaikka suomea puhutaan koko maassa.
  Meillä on siis ainoana virallisena kielenä alloktoninen muualta tullut ruotsin kieli, vaikka sitä ei puhuta sisämaassa, ja suomen kielellä ei ole edes paikkalliskielen asemaa Ahvenanmaalla, vaikka siellä on 5% suomenkielisiä.
  Suomalaiset ja ruotsinkieliset asuvat erillään toisistaan, joten maata ei voi pitää kaksikielisenä, vaan maana jossa on 4,8% vähemmistö. Kansana Suomessa asuvat muodostavat kaksinkertaisesti yksikielisen väestön. Sitä ei sovi sotkea kaksikielisyyteen.
   
 8. vierailija Vierailija

  Lähtökohtainen ongelma on maamme politiikassa oleva RKP, joka tuntuu väkisin ajavan sekä tätä kaksikielisyyskäsitystä kokoonsa nähden poikkeuksellisen aggressiivisesti ja jos aletaan vähänkin keskustelemaan asioista, joka voisi vaikuttaa heihin edes teoriassa tai näennäisen negatiivisesti, aletaan lyömään vähemmistökorttia pöytään.

  Heidän kättensä jälki näkyy esim. Lohjalla, jossa ajettiin väkipakolla läpi asetus jossa kaikkien teiden nimet tulee muuttaa kaksikielisiksi ja muutoksen viulut maksoi kunta ja sen asukkaat, joiden protestit eivät painaneet yhtään mitään. Jotkut kävivät niinkin kuumina muutosta vastaan että kun kyltti muuttui, jotkut jopa maalasivat valkoisella maalilla ruotsalaisen vastineen piiloon, mistä kunta teki sitten poliisiasian, väittäen että se mm. vaarantaa avunsaannin.

  Vaan kun alettiin keskustelemaan kuntaliitoksesta ruotsinkielis-voittoisen Siuntion kanssa muodossa, jossa Siuntiosta tulisi osa Lohjaa, niin voi luoja sitä huutojen ja protestien määrää, joka sieltä alkoi kaikumaan. Se meni niinkin pitkälle että siellä ihan tehtiin performanssi, jossa oli hauta-arkku mukana, Siuntion ruotsinkielisellä nimellä, kynttilöillä ja kunnan synnyin- ja "kuolinvuodella" varustettuna ja arkun lähellä olleista kaiuttimista kuului itkua jossa itkuhuudettiin kunnan nimeä ruotsiksi. Ja kuinka ollakaan, kuntaliitosta Lohjan kanssa ei koskaan tapahtunut.

  Entäpäs sitten toinen ruotsinkielinen kunta, Inkoo? Siellä on asiat viety niin pitkälle että jo kunnan kyltistä alkaen kaikki opastekyltit ja teiden nimet ovat ensin ruotsiksi, sitten suomeksi ja jos erehdyt siellä puhumaan maan enemmistökieltä, eli suomea, palvelua ei kyseisellä kielellä joko tipu lainkaan tai se on lähes inholla käyty prosessi ja jäljelle jää tunne että ollaan vieraalla maalla ja tehty väärin. Paikallisessa kaupassakin kaikki summat kerrottiin vain ruotsiksi. Käydessäni itse kyseisessä kunnassa en tiennytkään että ylitin kuntarajan lisäksi samalla valtion rajan.

  Jotta kaksikielisyys-sekoilulle saataisiin lopun alku, RKP pitäisi saada ensimmäiseksi lopullisesti oppositioon ja mieluiten koko maan poliittiselta kartalta ulos. RKP ei toimi poliittisena linkkinä läntiseen naapuriimme millään tavalla vaan kysessä vaikuttaa olevan vain kielivähemmistön poliittinen edunvalvontapuolue, jolle ei ole käytännön tarvetta. Jos Ruotsissa lähdettäisiin kasamaan suomalaista kansanpuoluetta samoilla agendoilla, se naurettaisiin ulos.
   
 9. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli ei ole sivistyskieli, koska sitä opiskellaan vain Suomessa. Suomessakin sitä opiskellaan vain pakolla. Pakolla opiskeltava kieli ei voi olla sivistystä, se on äärinationalismia.

  Suomessa ruotsalainen äärinationalimi on päättänyt suomalaisten kieliopinnoista.
   
 10. Vierailija L. Vierailija

  Kohtuutonta, että alle 5% takia koko maassa on pakkoruotsi. Ei esimerkiksi Espanjassakaan ole pakko lukea kataloniaa.
   
 11. vierailija Vierailija

  OFFRE DE PRET EN LIGNE
  Profitez de l'offre de prêt pour financer vos souhaits!
  Nous finançons les petites et moyennes entreprises pour qu’elles examinent les particuliers et d’autres personnes à un très bon taux d’intérêt de 2% par an. Contactez-nous pour plus d'informations sur les types de financement que nous proposons.
  S'il vous plaît envoyez votre demande à notre adresse e-mail. Nous vous répondrons par email.
  Mon adresse e-mail: [email protected]
  Mon adresse e-mail: [email protected]
   
 12. vierailija Vierailija

  En ymmärrä, koska pakkoruotsi on vienyt minun ja monen muun mahdollisuuden opiskella ranskaa.
   
 13. vierailija Vierailija


  Sinun ja "monen muun" ranskankielen opiskelun mahdollisuudet on kyllä vienyt sinä itse ja nämä "muut", kuin pakkoruotsi :D en oo hetkeen tyhmempää väitettä kuullu...
   
 14. vierailija Vierailija

  Tämä ns "pakko"ruotsi on yhtä pakkoa kuin "pakko"suomikin.

  Ruotsinkielen osaaminen sentään avaa ovia oppimaan helpommin englantia ja esim saksaa. Missä kielessä suomesta on hyötyä? Ööö ei missään...

  Kouluissa on paljon turhia aineita joita pakotetaan oppimaan vaikka niillä tiedoilla ei tekisi mitään tulevaisuudessa... Mutta aina jaksetaan vaan kitistä ruotsinkielestä ja sen lisäks kasvatetaan lapset tähän omaan negatiiviseen näkökulmaan sen sijaan että annettaisiin heidän tehdä omat päätökset sitten aikuisina. Miten kuvittelette että muutosta voisi ikinä tapahtua tässä "jaetussa" maassa jos asenne on noin vihamielinen omaa kansaa kohtaan? Ne jotka osaavat puhua myös ruotsia ovat yhtä paljon suomalaisia kuin ne jotka osaavat vain suomea. Mutta ei, vihataan omaa kansaa ja kitistään sitten nettipalstalla kuinka toinen puoli on paskaa porukkaa mutta ei vahingossakaan katsota peiliin ja oltais itse se muutos.
   
 15. ja muita pakkoja Vierailija


  Minusta pakko englanti tulee poistaa.


  - ja muita pakkoja, joita ei noterata vaan ruotsi - miksi?

  Pieni lapsi muuten sanoi, että miksi TV:stä ei tule sellaisia ohjelmia joita hän voisi ymmärtää. ---> ELI; suomenkielisiä ohjelmia!

  Aikuisille ruotsinkieliset ohjelmat ovat kylläkin parempiakin kuin suomenkieliset ikinä=vähemistökieli nykyään!!

  Täällä määrää joku,,, mutta kuka... ja miksi.. Englantia englantia englantia...
   
  • Tykkään Tykkään x 1
 16. vierailija Vierailija

  Kiitos tästä kirjoituksesta.
   
 17. vierailija12 Vierailija

  Kiitos hyvin perustellusta mielipiteestä, jossa oli asiaa tarkasteltu monesta asiallisesta näkökulmasta.
   
 18. vierailija Vierailija

  Ei ruotsin kieli avaa ovia mihinkään. Vuorokaudessa on vain 24 tuntia, pakkoruotsin käytetty aika on hukkaan heitettyä aikaa ja pois jostakin muusta.

  Impivaaraan kuuluvasta pakkoruotsista halutaan eroon. Kieliä kannattaa opiskella nuorena. Oppimiseen käytettävä aika on rajallinen.
  Pakkoruotsi on "impivaaralaisuutta" ja sen poisto on portti sivistykseen. Pakkoruotsin poistaminen on portti maailmankielien laajempaan osaamiseen ja kansainväliseen sivistykseen. Pakkoruotsi on impivaaralaisuutta sanan negatiivisessa merkityksessä.
  Ei ole kielitaitoa osata suomenruotsia, suomenruotsilla ei pärjää edes Tukholmassa, koska suomenruotsi ei ole edes portti ruotsin kieleen.
  Vaikean kielen opiskelu pitää aloittaa nuorena koska nuorena kielen oppiminen on helpompaa. Venäjän ja saksan kieli ovat vaikeimpia kieliä ja siksi ne pitää aloittaa nuorena. Muutenkin kannattaa opiskella saksa ensin koska se toimii hyvänä porttina ruotsin kielelle. Jos jää aikaa ja kokee tarpeelliseksi voi opiskella ruotsia sen päälle. Ruotsia voi sitten opiskella yliopistossa ja työelämässä jos kokee sen tarpeelliseksi.

  Suomalaisen kannattaa opiskella ensin venäjää tai saksaa jotka paljon vaikeampina kielinä vaativat paljon enemmän työtä. Vasta sitten kannattaa opiskella ruotsia koska sen voi oppia lyhyemmässä ajassa.

  Jos tekee päinvastoin jää venäjän tai saksan osaaminen huonolle tasolle eikä niitä ehdi omaksua kunnolla. Jos opiskelee ensin ruotsia, pitää venäjän tai saksan opiskelua jatkaa vielä yliopistossa ja työelämässä.

  Suomenkielisille pätemätön porttiteoria on heikko peruste pakkoruotsille. Porttiteoria koskee vain äidinkieletään ruotsinkielisiä. Heidän ei tarvitse ensin opiskella ruotsia oppiakseen helpommin saksaa tai englantia.
   
 19. vierailija Vierailija

  Lähtökohtainen ongelma on se että ihmiset äänestävät SDPtä joka on ollut RKPn suurin tuki pakkoruotsin kannattamisessa.

  Toiseksi suurin ongelma on se että ihmiset äänestävät vihreitä ja Vasemmistoliittoa jotka ovat RKPn toiseksi suurin tuki.
   
 20. vierailija Vierailija

  Ruotsin kieli saattaa kyllä avata ovia työnhaussa, jos sitä tosiaan puhuu sujuvasti, mikä yleensä onnistuu lähinnä suomenruotsalaisilta.

  Kielten oppimisen kannalta hyöty lienee todellinen lähinnä norjan ja tanskan kielten kohdalla. Osaan kuitenkin saksaa ja englantia, ja ei opiskellessa tullut todellakaan koskaan ajateltua yhtäläisyyksiä ruotsinkieleen. Suomenruotsalainen voi kokea sen hyödylliseksi, mutta hehän nyt ajattelevat muutenkin enemmän ruotsiksi, mitä suomea äidinkieltä puhuvat eivät tee.
   
 21. vierailija Vierailija


  Samalla tavalla pakkosuomeen käytetty aika on hukkaan heitettyä. Suomea opitaan jo ihan kotona vauvasta alkaen, miksi sen opiskeluun pitäisi käyttää aikaa koulussa? Ei mistään syystä. Turhaa ajan ja rahan hukkaan heittämistä. Suomea kun tarvitsee kaikkein vähiten maailmalla, sillä kun ei kohta pärjää edes Suomessa ku suurin osa puhuu arabiaa tms.

  En myöskään itse ole koskaan, en siis koskaan, tarvinnut saksaa tai venäjää joten turhaa käyttäisin aikaani ja muiden rahoja niiden opiskeluun. Jos halutaan valinnanvapautta nii sillon lapsi itse päättää vähintään kaksi kieltä joita haluaa opiskella koulussa (näihin kahteen ei sisälly suomenkieli koska kuten jo mainitsin nii sitä oppii anyway).

  Mutta eikös maailmalla puhuta eniten mandariinikiinaa? Eikös tällä logiikalla sitä pitäisi opiskella koulussa jotta pärjää
   
 22. vierailija Vierailija

  Kaikki puhuu arabiaa Suomessa.
  ...ttu sä olet tyh...mä...

  Suomessa on kolme miljoonaa suomea puhuvaa jotka elävät vielä 60 vuotta. Ainakin seuraavat 60 vuotta täällä puhutaan suomea, vaikka ensi vuonna ei syntyisi yhtään suomenkielistä lasta.
   
 23. vierailija Vierailija

  Sanoisin että se on tyhmä joka ei hallitse luetun ymmärtämistä... Missään kohtaa tuossa tekstissä ei lue kaikki...
   
 24. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 126
  Saadut tykkäykset:
  299
  On paljon pakollista kouluissa, sillä ilman pakkoa ei opittaisi paljoakaa, jos kaikki olisi vapaaehtoista, oppilaat saisi erilaista tietotasoa ja tieto siis heikkenisi.
  Jossain mielessä ymmärrän "pakkoruotsin" vastustajia, mutta yleisesti sanottuna katson vastustajien olevan Ruotsi-vihaajia ja edelleenkin kantavan sisällään alemmuuskompleksia, miksi he ei sano että englanti on pakko-englanti vaikka onhan se pakkollinen??????


  Pakollisella ruotsilla pitkä historia ylioppilaskokeissa – Henriksson: "Kouluja käydään, että opitaan jotain. Silloin kaikki ei voi olla vapaaehtoista"

  - https://www.satakunnankansa.fi/a/0b27aec0-d299-4f05-acf7-f099275d3658
  -
   
 25. vierailija Vierailija

  Samaa mieltä!
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti