Hae Anna.fi-sivustolta

Sananvapaus ja niin sanottu islamofobia

Viestiketju osiossa 'Ajankohtaista' , käynnistäjänä amanda, 20.06.2019.

 1. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Hieman faktaa......

  Kaikkien luulisi jo vuonna 2019 tietävän mitä sananvapaus on ja mitä se ei ole.

  Helpoin tapa on selittää mitä sananvapaus ei ole :)
  Alla on pieni lainaus wikipediasta.

  Mitä sananvapaus ei ole:

  Sananvapauden rajoitukset:

  Sananvapautta pidetään yhtenä demokraattisen yhteiskunnan perusoikeuksista. Tästä huolimatta useimmilla valtioilla on laeissaan sananvapautta rajoittavia pykäliä, useimmiten kansallista turvallisuutta koskevissa asioissa[27]. Vastaavalla tavalla myös Euroopan ihmisoikeusasiakirjan artikla 10, toinen kohta toteaa että sananvapautta on voitava rajoittaa kansakunnan tai yleisen turvallisuuden nimissä. Tätä kohtaa hyödynnetäänkin eri maissa varsin lavealla tavalla tulkiten ja sananvapautta rajoittaen[28].

  Mikäli sananvapautta käytetään loukkaamaan jotakin toista oikeushyvää, kuten oikeutta kunniaan tai yksityisyyteen taikka yhteiskuntarauhaa, rikoslainsäädännössä on punnittu kumpi on tärkeämpi oikeushyvä. Sellaisia rangaistaviksi säädettyjä tekoja, joissa tekijä käyttää väärin sananvapauttaan, nimitetään sananvapausrikoksiksi. Suomen lainsäädännössä ja Euroopan unionissa muun muassa yhteiskuntarauhaa vaarantavat, kansanryhmää vastaan kiihottavat viestit taikka toisen kunniaa loukkaavat lausumat eivät kuulu sananvapauden piiriin.[29] [30]

  Suomessa lainsäätäjä on puuttunut sananvapauden väärinkäyttämiseen muun muassa seuraavilla rikoslaissa rangaistaviksi säädetyillä teoilla:

  • kunnianloukkaus (RL 24:9)
  • yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8)
  • kiihottaminen kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11:10)
  • julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1)
  • uskonrauhan rikkominen, 1. tekotapa (ns. "jumalanpilkkapykälä") (RL 17:10)
  • väkivaltakuvauksen levittäminen (RL 17:17)
  • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (RL 17:18)
  • sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi (RL 17:20)
  • markkinointirikos (RL 30:1)
  • virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5)
  • yrityssalaisuuden rikkominen (RL 30:5)
  Myös oikeuden kuvata ja tallentaa materiaalia eräissä tapauksissa on katsottu kuuluvan sananvapauden piiriin

  - https://fi.wikipedia.org/wiki/Sananvapaus


  Mitä on niin sanottu islamofobia?

  Vastaan suomentamalla från sidan Levande historia, sillä en halua ottaa vapautta ja ilmaista tätä omilla sanoillani, halauan antaa neutraalia tietoa, en siis omia samojani tai omia mielipiteitäni.

  Vapaa suomennokseni.

  Islamofobia on kollektiivinen termi ennakkoluuloille ja vihamielisyydelle islamia ja muslimeja kohtaa. Termiä on käytetty vain muutaman vuosikymmenen ajan, mutta kielteisiin asenteisiin islamista on vanhat juuret. Jo 1800-luvulla muslimien dynastiat pidettiin uhkana Euroopalle. Myöhemmin muslimeita pidettiin "huonompina" ja "erilaisina". Nykypäivän Euroopassa muslimeja pidetään usein homogeenisena ryhmänä riippumatta heidän yksilöllisestä näkemyksestään kulttuurista ja uskonnosta. Monet ja laajemmat kielteiset ajatukset siitä, miten muslimit ajattelevat ja käyttäytyvät johtavat syrjintään ja häirintään.

  OBS: Sverige nyhet
  - https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/islamofobi


  Islamofobian tunnusmerkkejä


  Vapaa suomennokseni.

  ”Islamofobikko ja ylpeä siitä”.
  Monikultturistisen ja monietnistä Britanniaa ajavan[13] Runnymede Trust -ajatushautomon mukaan islamofobian tunnusmerkeiksi voidaan luokitella muun muassa seuraavat piirteet:[14]
  1) Islamia pidetään yhtenäisenä ilmiönä, joka on muuttumaton, taantumuksellinen ja paikalleen pysähtynyt.
  2) Islamia pidetään erillisenä ja ”toisena”. Islamin arvot eivät ole samanlaisia kuin muiden kulttuurien ja uskontojen, se ei omaksu vaikutteita niistä eikä anna vaikutteita niille.
  3) Islamilaista kulttuuria pidetään omaan kulttuuriin verrattuna huonompana tai alempiarvoisena. Islam nähdään raakana, järjettömänä, alkukantaisena ja sukupuolisyrjintää harjoittavana.
  4) Islamia pidetään väkivaltaisena, hyökkäävänä, sotaisana, terrorismia tukevana ja valloituksenhaluisena, maailmanvaltaan pyrkivänä uskontona.
  5) Islamia pidetään poliittisena aatteena, jota käytetään poliittisiin ja sotilaallisiin tarkoituksiin.
  6) Koetaan, että islam ei hyväksy arvostelua eikä huumoria, vaan vastaa väkivaltaisesti kaikkeen muualta tulevaan arvosteluun.
  7) Vihamielisyyttä islamia kohtaan käytetään oikeutuksena muslimeihin ja islamilaisiin maihin kohdistuvaan syrjintään ja kaiken islamilaisen torjuntaan.
  8) Islaminvastaista vihamielisyyttä pidetään luonnollisena ja normaalina asiantilana.


  OBS: Sverige nyhet
  - https://www.levandehistoria.se/fakt...mot-olika-grupper/islamofobi/definitioner-och
  -
  -
   
  Last edited: 20.06.2019
 2. vierailija Vierailija

  sinunkin kannattaisi tutustua kunnolla tuohon sananvapauspykälään, amanda. Niin usein haukut täällä ihmisiä milloin milläkin solvauksella tai "tuntemuksella"
   
 3. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Rasismi perustuu pelkoon ja tietämättömyyteen

  Vieras ja erilainen on kautta aikojen pelottanut niin yksittäisiä ihmisiä kuin kokonaisia kansojakin. Ajatellaan, että on olemassa jotakin, joka uhkaa vallitsevia olosuhteita ja omaksuttua elämäntapaa. Se jokin edustaa usein vieraita tapoja, perinteitä ja käyttäytymismalleja. Tietämättömyys synnyttää pelkoa ja tunteen ylemmyydestä: oman elämäntapa koetaan muita paremmaksi. Ylemmyydentunne, tietämättömyys ja pelko yhdistettynä ihmiselle varsin luontaiseen ennakkoluuloisuuteen voi pahimmillaan johtaa rasismiin.


  Tämän päivän julkisessa keskustelussa rasismin käsitteellä pelataan poliittista peliä ja eri osapuolet syyttelevät toisiaan rasismista ja syrjinnästä. Mutta mitä rasismi sitten todella on?

  Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

  Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, tekevät keskustelusta vaikeaa. Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin.

  Rasismia kohdanneilta tulisi kysyä minkä he kokevat olevan rasistista. Erilaisten ryhmien rinnakkaiselo ei ole, eikä tule olemaan helppoa. Siitä ei tule kuitenkaan tehdä entistä vaikeampaa demonisoimalla muita kulttuureita, vaan jokainen meistä voi kysyä itseltään: mitä ennakkoluuloja minulla on? Olenko toiminnallani tai sanomisillani (tai joskus sanomatta jättämisilläni) joskus loukannut jotakuta? Näenkö ihmisen stereotypioiden takaa?

  - https://www.eirasismille.fi/mita-on-rasismi
  -
   
 4. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Hieman on kokemusta kun foorumilla silloin tällöin joku islamofobinen räyhää minulle hänen omasta mielipiteestä Islamista jonka hän kuvittelee olevan minunkin mielipide Islamista ja olevan siis uskoni.
  Paljon harmitonta pilkkaa ja tietämättömyyttä ja loppujen lopuksi nuo indiviidit haluaa vain provosoida minua, en ota heidän sanailuaan Islamista vakavasti, sillä tiedän miksi he sanoo niin kuin sanovat. Hehän kohdistaa sanailunsa minulle ja väittävät tietävänsä kuinka karmealla tavalla minä uskon. Se on kylläkin uskonrauhan rikkomista, mutta en välitä, sillä monet negatiiviset indiviidit kuvittelee minun ja uskoni haukkumisen olevan sitä kuuluisaa suomalaista sananvapautta :)
  Annan kaikille syyttäjilleni anteeksi.
  Moni muslimi kokee samaa kuin minä, foorumeilla he saa paljon pilkkaa osakseen ja heidän uskon on ne pilkkaajat tietävinään, siis miten he uskoo.
  -
   
 5. vierailija Vierailija

  Länsimaissa on aina saanut arvostella uskontoja, paitsi nykyään ei islamia. Se ei ole sananvapautta, se on sensuuria.
   
 6. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Totta ja se onkin aivan eri asia arvostella uskontoja kuin että ottaa hampaisiinsa jonkun muslimin ja alkaa kertoa muslimille rumasti kuinka sen muslimin usko on mätä ja kuinka tyhmä ja inhottava se muslimi on joka uskoo. Kuitenkin syyttäjä harvoin voi tietää millä tavalla eri muslimit uskoo, sillä usko on loppujen lopuksi individuaalista ja muslimit yhteisönä ei siis usko samalla tavalla, on suuria eroja jopa samaan ryhmään uskovien uskoissa. Tämän takia on se "tyhmää" alkaa kuvitella ja kertoa omia kuvitemiaan muslimista ja hänen uskostaan sille muslimille, sillä se mitä syyttävä kertoo on vain hänen mielikuvitustaan ja omia ennakkoluuloja, siis syyttäjä vetää kaikki muslimit saman kamman läpi, kamman jossa kaikki muslimit on hirviöitä....
  -
   
  Last edited: 25.06.2019
 7. vierailija Vierailija

  Se on vähän sama juttu kun väittää että suomalaiset on jotain....tekemättä eroa eri yksilöiden välillä...
   
 8. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä.

  - https://www.eirasismille.fi/mita-on-rasismi
  -

  Tuohon ei oikein suomalaisuus mahdu. Mutta ok. näyttihän Ruotsi rasismia suomalaisia kohtaan sillin kun ne niitä suomalaisten kalloja tutkivat. Mutta noin yleisesti sanottuna, niin h kuulee ulkomaalaisten puhuvan rasistisesti suomalaisista.
  Käsite rasismi sai alkunsa siitä kun vaaleat ihmiset piti tummia ihmisiä huonoina ihmisinä heidän ihonvärin takia.
  Esim. vaaleat länsimaiset piti vain mustia orjia, eivät halunneet vaaleaihoisia orjia.
  Joten vaaleisiin ei paljoakaan ole kohdistunut rasismia eikä varmasti tule kohdistumaankaan, vertaamalla siihen miten suuri rasismi on ollut maailmassa tummaihoisempia kohtaan.
  Tiedän että se on helppo naukua ja yrittää mitätöidä rasismi pois keskustelusta vetoamalla omaan vaaleaan kansaansa että ajattele jos sittenkin jotain sanotaan suomalaisista :)
  Kaikista kansoista taidetaan sanoa jotain. Suomessa eräät kritisoi ja syrjii puheissaan suosmenruotsalaisia ja myös ruotsalaisia, no, se kai katsotaan jotenkin mukamas suomalaisen oikeudeksi :)
  Leikki leikkinä, se on karmeaa että vielä vuonna 2019 on ihmisiä jotka alentaa tummaihoisempia ihmisiä, katsoen itse olevansa parempi.
  Yleensä se on niin että aika ei aina vie pois huonoja tapoja, huonot tavat periytyy vanhemmilta lapsille ja niin edelleen, sukupolvesta toiseen sama jatkuu, vaikkakin pienemmässä erässä. Rasismia ei enää monikaan uskalla harrastaa avoimesti, sillä nykyään rasismin katsotaan osoittavan vain että rasisti on jollakin tavalla vinksahtanut.
  Esim. minun partnerilla on tummempi iho ja joskus harvemmin hänelle huutelee jotkut idiootit, minulle vaaleaihoiselle sen sijaan ei kukaan huutele perään ilkeyksiä ihonväristäni, tämä on monen kymmenen vuoden ajalta sama, mutta paremmaksi on muuttunut, rasistit häpeää ja yrittävät istället olla piilorasisteja ;) vaikka he ei osaa peitellä ennakkoluulojaan ja tai rasismiaan.
  Rasismin huomaa myös erittäin hyvin siitä miten esim. useat eurooppalaiset kohtelee romaneja ja mitä ennekkoluuloja heillä on romaneista.
  _
   
  Last edited: 25.06.2019
 9. vierailija Vierailija

  ennen kuin valkoihoiset lähtivät hakemaan orjia afrikasta, afrikassa oli jo täydellä terällä orjakauppa voimissaan. Valkoiset eivät siis orjakauppaa aloittaneet, eikä rasismia. rasismia on ollut olemassa niin kauan, kun on ollut olemassa kilpailevia heimoja, joilta on joutunut suojautumaan. Voi hyvinkin olla, että joudumme menemään lulaihmisten aikaan asti.
   
 10. vierailija Vierailija

  Sisäänrakennettu se on, tietyt asiat aktivoituvat muslimeilla kun heidän elämäänsä tulee muutoksia. Roolimalleja miehestä, vaimosta, tyttärestä, isästä jne. Eu teki virheen sensuroidessaan islamin kritisoimisen eli toteutti islamistien toiveen.
   
 11. vierailija Vierailija

  Somalit möivät muslimeille arabimaihin orjia, bantuja. Muslimit myös verottivat Eurooppaa orjakaupalla eli jotkut rannikkokaupungit tyhjentyivät väestöstä kun muslimit ryöstivät ihmiset.Miljoona eurooppalaista vietiin orjaksi muslimimaihin. Mikset olet tästä koskaan muuten kuullut? En minäkään. Länsimaalaisia on aina syyllistetty Afrikan orjakaupasta, vaikka meillä suomalaisilla ei ollut osaa eikä arpaa siinä.
   
 12. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Minä olen muslimi ja minulla ei ole mitään joka aktivoisi elämääni jollakin tavalla erilaiseksi vain sen takia että olen muslimi.
  Muslimeja, siis muslimitaustaisia on monenlaisia, aivan samalla tavalla kuin on monenlaisia kristillistaustaisia ja kristittyjäkin.
  Vedät kaikki muslimit saman kamman läpi, kamman joka tekee kaikista muslimeista roistoja ja tai sellaisia kuin ajattelet että muslimin täytyy olla.
  -
   
  Last edited: 25.06.2019
 13. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Se että mustat myi toisia mustia, ei ollut rasismia.
  Ja se että jotkut tummaihoiset oli ilkeitä toiselle tummaihoiselle, ei sekään ole rasismia, siis jos ottaa huomioon mitä rasismi tarkoittaa, sanallisesti.
  Rasismi kohdistetaan aina toisen väriseen ihmiseen ja useimmiten tummaihoisiin.
  Eihän se ole esim. rasismia jos suomalainen riitelee ja on ilkeä toiselle suomalaiselle tai on ilkeä esim. ruotsalaiselle, ei sellainen rasismia ole.
  -
   
 14. vierailija Vierailija

  Kyllä oli.

  Ei pidä paikkaansa.

  Niin? Sinusta siis kaikki mustat ovat samanlaisia, tai kaikki Afrikkalaiset ovat samanlaisia? Et voi olla noin sivistymätön.
   
 15. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Totta että monelle valkoihoiselle rasismi on sitä kun musta on ilkeä toiselle mustalle, tai että tummempiihoinen on ilkeä toiselle tummaihoiselle, tai että tummat indiviidit on ilkeitä vaaeaihoisille. Tuo on heille rasismia.
  Mutta jos vaalea indiviidi on paha tummalle ihmiselle tumman ihmisen kulttuurin tai uskonnon takia, niin vaalea indiviidi ärähtää että ei se ole rasismia jos kerron totuuden tummasta indiviidistä :) ja sanoo vielä että ei hän ole rasisti ja kertoo vielä lisäksi että noi tummat on rasistisia vaaleille.
  Valitettavasti moni vaaleaihoinen joka ei pidä tummaihoisista, yrittää työtää rasismin tummaihoisten syyksi, sillä heidän mielestä vaaleat indiviidit on hyviä kaikin puolin ja näin he yrittää pestä rasismin leiman pois valkoisista indiviideistä :)
  Kuinkahan monta tämän palstan kirjoittajista on joskus ollut tummien indiviidien rasismin kohteena? Ei avarmasti yksikään.
  -
   
 16. vierailija Vierailija

  Kyllä somalit kohteli bantuja rasistisesti. Ja ilmeisesti ovat vieläkin toisen luokan kansalaisia. Samalla tavalla kuin tietyt kastit ovat Intiassa. Afrikassa on paljon rasismia tiettyjä kansoja kohtaan. Esim Etelä-Afrikan mustat kohtelevat rasistisesti muista Afrikan maista tulleita.
   
 17. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Niin, voihan sen noin selittää että vain tummat on rasistisia toisille tummille ja myös vaaleille. Ja siinä samassa unohtaa mitä kaikkea vaaleat on tehneet tummille varmasti koko ihmiskunnan elämän aikana täällä maailmassa.
  Juuri noin yritetään kääntää keskustelu pois vaaleitten rasismista ja ainoastaan vain syytetään tummaihoisia. Tuttua touhua tuollainen, ei mitään uutta.
  -
   
  Last edited: 25.06.2019
 18. vierailija Vierailija

  1) Islamia pidetään yhtenäisenä ilmiönä, joka on muuttumaton, taantumuksellinen ja paikalleen pysähtynyt.
  * tämä on vähäisestä tiedosta johtuva yleistys, ei mitään fobiaa

  2) Islamia pidetään erillisenä ja ”toisena”. Islamin arvot eivät ole samanlaisia kuin muiden kulttuurien ja uskontojen, se ei omaksu vaikutteita niistä eikä anna vaikutteita niille.
  3) Islamilaista kulttuuria pidetään omaan kulttuuriin verrattuna huonompana tai alempiarvoisena. Islam nähdään raakana, järjettömänä, alkukantaisena ja sukupuolisyrjintää harjoittavana.
  4) Islamia pidetään väkivaltaisena, hyökkäävänä, sotaisana, terrorismia tukevana ja valloituksenhaluisena, maailmanvaltaan pyrkivänä uskontona.
  * juuri tälläinen vaikutelma syntyy tiedotusvälineiden kertomista uutisista

  5) Islamia pidetään poliittisena aatteena, jota käytetään poliittisiin ja sotilaallisiin tarkoituksiin.
  * islamia käytetään poliittisiin ja sotilaallisiin tarkoituksiin, päivänselvää

  6) Koetaan, että islam ei hyväksy arvostelua eikä huumoria, vaan vastaa väkivaltaisesti kaikkeen muualta tulevaan arvosteluun.
  * juuri tälläinen vaikutelma syntyy tiedotusvälineiden kertomista uutisista

  7) Vihamielisyyttä islamia kohtaan käytetään oikeutuksena muslimeihin ja islamilaisiin maihin kohdistuvaan syrjintään ja kaiken islamilaisen torjuntaan.
  8) Islaminvastaista vihamielisyyttä pidetään luonnollisena ja normaalina asiantilana.
  * vihamielisyyttä islamia kohtaa on olemassa, se motivoi ihmisiä toimintaan; vihamielisyys syntyy pelosta islamia kohtaan; pelon aiheuttajat ovat muslimiterrorismi ja terrorististien kannattama ääri-islam; oikeutus syntyy halusta estää terrorismia ja ääri-islamia.

  Tavallisen tallaajan islam käsitys syntyy siitä informaatiosta jota hän passiivisesti vastaanottaa tiedotusvälineistä. Valitettavasti muslimit itse antavat nykyään paljon aihetta negatiiviseen uutisointiin. Tavallisten tallaajien käsitykset islamista muuttuvat vasta sitten kun muslimiterrorismi on loppunut ja islan uskontona on maltillistunut. Siihen menee vielä kymmeniä vuosia...
   
 19. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Olen paljon maailmalla liikkunut nuorempana partnerini kanssa, ympäri maailmaa, erilaisissa olosuhteissa ja koskaan ei kukaan ollut rasistinen minua kohtaan, mutta sen sijaan partnerini joka on tummaihoisempi, sai rasismia kohdalleen aina silloin tällöin.
  Miksi luulette että rasistit, kaiken väriset rasistit ei olleet rasistisia minua kohtaan?
  Miksi olivat rasistisia vain partneriani kohtaan?
  Vastaus, ihonvärin takia.
  -
   
 20. vierailija Vierailija

  koita nyt ymmärtää, että rasismia on muutakin kuin se, että valkoihoinen haukkuisi mustaa neekeriksi.

  minua ei kiinnosta kärpäsen paskan vertaa mikä sinun takamotiivisi tämänkin vinkumisesi suhteen on, mutta älä ala väittämään, että rasismi on valkoisten keksintöä. en väitä yhtään (vaikka varmasti haluaisit niin kuvitella)etteikö olisi olemassa valkoihoisia rasisteja, joille pelkkä ihonvääri saa aikaan inhoreaktion, mutta sinä teit valheellisia väitteitä rasismista ja sen alkuperästä.halusit syyttää siitä valkoisia.

  minä olen ollut tummaihoisten rasismin kohteena. en kyllä ajatellut yhtään heidän ihonväriään, kun se ei ole minulle tärkeää, mutta kun sinä nyt osoittelet ihmisten ihonväriä, niin tuli mieleen, että olivat tuummaihoisia. siltikään en näe kaikkia tummaihoisia rasisteina, kuten en näe kaikkia valkoihoisiakaan rasisteina. en myöskään keltaihoisia.
   
 21. vierailija Vierailija

  lapsi kulta, kun tässä ei kukaan ole syyttänyt rasismista ainoastaan tummaihoisia, vaan sinä väitit, että musta ei voi olla rasistinen toista mustaa kohtaan.
   
 22. amanda Tunnettu jäsen

  liittynyt:
  21.02.2015
  Viestejä:
  6 111
  Saadut tykkäykset:
  299
  Ennakkoluulo, syrjintä ja rasismi

  Ennakkoluulo on järjetön tunne henkilöä tai ryhmää vastaan, joka perustuu yleensä stereotypioihin.

  Syrjintä
  on, mitä tapahtuu, kun ennakkoluuloista tulee toiminta. Sana kuvaa sitä, mitä tapahtuu, kun henkilö kieltää toiselta henkilöltä työn rodun tai uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Voit itse syrjiä ketä tahansa henkilöä tai ryhmää, jos sinulla on valtaa tehdä se henkilölle. Valkoinen voi syrjiä mustia, ja mustat voivat syrjiä valkoisia, jos esimerkiksi haastatellaan toista työnhakijana.

  Rasismi puolestaan kuvaa syrjiviä rakenteita, jotka ovat institutionalisoituneita ja nähdään "normaalina" koko kulttuurissa. Se perustuu ideologiseen uskoon, että "rotu" on jollakin tavalla parempi kuin toinen "rotu". Se ei ole yksittäinen syrjivä henkilö, vaan koko väestö toimii sen rakenteissa, jotka tekevät vaikeaksi olla syrjimättä.
  "Rasismin" ilmiö löytyy siis valkoisesta, länsimaisesta, kulttuurista kohti mustaa,
  mutta ei päinvastoin.


  Kuvasin rasismia USAssa, sillä siellä on näkyvää ja koko yhteiskunnassa.
  Samantapaista rasismia on myös muissa länsimaissa, mutta lievempänä nykyään.
  Myös yksittäinen yksilö voi olla rasistinen jos hän tuntee että hänellä on mahtia ja valtaa ja uskallusta ilmaista rasismia jotain kohtaan.
  Esim. minoriteeteillä ei koskaan ole mahtia ja valtaa USAssa, Ruotsissa tai Suomessa, syrjiä valkoisia, koska heitä on vähän ja heillä ei ole valtaa syrjiä ketään tai olla rasistisia.

  Päinvastaista rasismia ei olemassakaan juuri tuon takia että tummat ihmiset ei ole mahtiasemassa jotta kykenisivät syrjimään ja olemaan rasistisia valkoisia kohtaan. Historia jo osoittaa että näin on.
  -
  -
   
  Last edited: 21.06.2019
 23. vierailija Vierailija

  Oleko sinä Amanda koskaan miettinyt, että kuka määrittelee nuo sinun lainaamasi käsitteet? Kieltä ja käsitteitä muokataan aina kulloisten vallanpitäjien toimesta. Nythän Setajärjestöt ovat saaneet yhteiskunnan jopa rankaisemaan ihmisiä siitä, jos nämä epäilevät ns kolmannen sukupuolen olemassaoloa. Kolmas sukupuoli joka on pelkkä kehityshäiriö. Tuolla käsitepuurolla iskostetaan ihmisiin syyllisyyden tunne, itse kehottaisin jokaista ihmistä miettimään asioita omilla aivoillaan. Propaganda on nimittäin aivopesua ja terve epäluulo pitänyt ihmiskunnan hengissä sukupolvesta toiseen.


  40 -luvun ohje tytöille, kuinka olla viehättävä. Ei kaikkea tarvitse keksiä uudestaan, koska perusasiat ovat aina olleet ihmisten tiedossa.

   
 24. ======= Vierailija

  Kysymys on siitä, että sinä syyttelet vain vaaleaihoisia rasisteiksi, vaikka kaikissa ryhmissä ja kaikenvärisissä ihmisyksilöissä löytyy rasisteja. On ihan normaalia se, jos tulet vaaleaihoisten sivuille syyttelemään heitä kollektiivisesti rasismista, että ihmiset ottaa esille myös tummempi-ihoisten rasismin, vaikka sitä ei sinun mielestäsi saisi tehdä. Minä en mene muslimien tai muunmaalaisten sivuille haukkumaan heitä ryhmänä, ei tulisi mieleenikään moinen typeryys.

  Onko taas niin paha olo, että tulit siirtämään sitä tännekin typerillä syytöksilläsi? Mitä haluat, ettäkö saisimme huonon omantunnon kun olemme rasisteja? Luuletko että voit syytellä palstalaisia mielin määrin mistä tahansa ilman että kukaan saisi esittää asiasta oman kantansa? Näytät olettavan että kaikki paha on lähtöisin suomalaisista, eurooppalaisista , valkoihoisista. On selvää että sinulla on erittäin rasistinen näkemys valkoihoisista. Se olet sinä, joka yrittää kääntää ja vääntää kaiken rasismin vaaleaihoisten syyksi. Miten sinulla voi olla noin negatiivinen kuva itsestäsi, olethan itsekin vaaleaihoinen. Taidat samaistua tummaihoisiin, vaikka et itse edes kuulu heihin. Miksi? Luulet että et käyttäydy rasistisesti jos puhut suomalaisista ja vaaleaihoisista rasistisesti, koska itselläsi on suomalaiset juuret ja olet vaaleaihoinen, mutta kyllä se on rasismia. Et mitätöi vain itseäsi tässä vaan kaikkia meitä muita tuohon ryhmään kuuluvia. Oletko miehesi aivopesemä (tummaihoinen, ei länsimaalainen), kuvitteletko itse olevasi muuta kuin vaaleaihonen länsimaalainen? Toistatko täällä ukkosi syytöksiä, heitätkö tänne samat jutut mitä joudut kotonasi kuuntelemaan vai miksi jankkaat täällä aina samoja syytöksiä? Vai vihaatko itseäsi ja juuriasi kun noin halveksit kaikkea mikä liittyy vaaleaihoisuuteen ja länsimaisuuteen?

  Valitat aina siitä, että keskustelut kääntyy sinun persoonaasi, vaikka väität haluavasi keskustella asioista. Tottakai keskustelu kääntyy sinuun, kun et itsekään keskustele asioista asiallisesti vaan tuot tänne tunteidesi värittämiä ennokkoluulojasi faktojen sijaan. Sinä olet länsimaalais-, suomalaisvihamielinen ja tuo meihin kohdistuva vihasi paistaa läpi kaikista teksteistäsi. Jos pysyt asiassa ja keskustelet asiallisesti ketään syyttelemättä tai mustamaalamatta, niin kyllä mekin pysytään asiassa. Pallo on nyt sinulla...

  Oikeastaan ei sinun juttuihisi kannattaisi edes vastata. Se on ihan samaa pään seinään hakkaamista kuin jos yrittäisi puhua järkeä vahvasti ennakkoluuloiselle tai rasistille. Mitkään järkipuheet ei tehoa, jos joku on jumittunut rasistisiin tai ennakkoluuloisiin mielipiteisiin, kuten sinä, joka on vakuttunut länsimaalaisten ja suomalaisten huonommuudesta, rasismista ja kaikista muistakin ihmisyyden huonoimmista puolista. Sinä aliarviot ja vähättelet meitä ja idealioit muut tajuamatta että et itsekään kuulu "muihin." Paskannat omaan pesääsi...

  Ihmissuhteet eivät koskaan ole yksipuolisia siten, että saat niistä sen mitä haluat, riippumatta siitä miten itse käyttäydyt. Yleensä saat sitä mitä annat, metsä vastaa niinkuin sinne huudat. Jos olet empaattinen ja toisia kunnioittava, niin vastaukset ruukaa olla samaa tyyliä. Jos olet vihamielinen ja toisia syyttelevä, niin vastaukset ovat monesti samanlaisia. Kannattaisi miettiä omaa osuuttaan siihen jos vastaukset ei itseä miellytä.

  Sinulla on ihan samanlainen asenne länsimaalaisiin kuin eräillä tuntemillani tytöillä, jotka pitää kaapua, josta näkyy verkon takaa vain silmät. Siinä on vain se ero että he eivät ole itse länsimaalaisia, sinä olet. Mistä asenteesi on kotoisin, vihamielisiltä kaapunaisilta vai uskovaiselta mieheltäsi?
   
 25. ======= Vierailija

  Olin joku aika sitten paljon tekemisissä ryhmän kanssa, jossa naiset käyttivät niquabia. Korkeasti koulutettuja naisia, jotka asuivat länsimaissa. Jutut heidän kanssaan olivat tismalleen samanlaisia kuin Amandan jutut täällä, ainakin minun seurassa. Keskustelun aiheet kääntyivät aina samaan aiheeseen, eli länsimaalaisten huonommuuteen ja muunmaalaisten ja varsinkin muslimien paremmuuteen. En ole ennen tiennytkään millaisia mätämunia me ollaan, ainakin näiden naisten mielestä. Ei ole mitenkään mieltä ylentävää olla ryhmässä, kun vain yhtä mollataan alkuperänsä ja ihonvärinsä vuoksi. Juu, kyllä oli myös keskusteluja siitä, miten tumma iho on kauniimpi..Minusta he käyttäytyivät huonosti ja rasistisesti, ei kukaan oikeesti empaattinen käyttäydy noin.

  Omasta mielestään nuo naiset kuuluivat ihmiskunnan kermaan, paratiisiin pääseviin. He kuvittelivat itselleen ihmisyyden kaikki parhaat puolet ja meillä muilla oli huonoimmat puolet. Ymmärrän tuon logiikan, uskontonsa mukaan he jakavat ihmiset huonoihin, helvettiin joutuviin ja hyviin, paratiisiin pääseviin. He rakastivat kaikkia ja kaikkea omien sanojensa mukaan (tai luulivat niin päästäkseen paratiisiin) ja me muut oltiin pahoja ja vihamielisiä. Minusta heillä oli iso aukko todellisuuden ja mielikuvituksen välillä. He kuvittelivat olevansa sitä, mitä halusivat olla. Meille muille kuviteltiin kaikki se, mitä itsessä ei haluttu nähdä.

  Näitä ryhmiä, missä omaan ryhmään kuuluville (=itselle) kuvitellaan kaikki positiivinen ja toisille (ne, joihin ei samaistuta) kuvitellaan kaikki negatiivinen, on kaikkialla. Yhdessäolon tarkoitus on se, että yhdessä kohotetaan itsensä toisten yläpuolelle jotta voidaan täyttää sitä aukkoa, jonka huono itsetuntemus ja alemmuuskompleksit luo. Henkilöt, joilla hyvä ja paha ei ole psykeessä yhdistynyt, jakaa ihmiset läpensä hyviin ja läpensä pahoihin. Kun hyvä ja paha yhdistyy, niin kasvaa ymmärrys siihen, että täysin hyviä tai pahoja ei ole olemassakaan, vaan että me kaikki olemme sekoituksia molemmista. Pahuus tai hyvyys voi olla eriasteista, eli että yhtä voi olla enemmän ja toista vähemmän.

  Jos näkee itsensä ja toistet yksilöinä, hyvine ja pahoine puolineen, niin jakoa hyviin ja pahoihin ei enää ole. Monet uskonnot jakaa ihmiset pahoihin ja hyviin, siksi oletan että uskonnot vetää puoleensa niitä, joilla hyvä ja paha ei vielä ole yhdistynyt. Helvetti-paratiisi ideologia ylläpitää jakoa hyviin ja pahoihin ja estää yhdistymisen. Hyvä-paha uskomukset itsestä ja toisista on myös tärkeä syy siihen, miksi syntyy ryhmittymiä meihin ja toisiin, joka taas estää näkemästä ihmiset yksilöinä.

  Kun olet vielä hyvis-pahis kuplassa, et pysty näkemään sitä itse, koska se on vallitseva käsityksesi itsestäsi ja muista. Vasta kun tulet ulos kuplasta, ymmärrät missä olet ollut. Kuplasta ulostulo vaatii rohkeutta, ei ole helppoa tajuta olevansa vain pieni, viallinen ihminen idealisoidun minäkuvan sijaan. Ja vielä kamalampaa on tajuta, että ne halveksitut ja mitätöidyt yksilöt saattaa olla tuhat kertaa ja kaikin tavoin parempia kuin itse.
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti