Hae Anna.fi-sivustolta

Täydentävät hoitomuodot ja Reiki sairaaloissa

Viestiketju osiossa 'Vaihtoehtoiset hoitomuodot' , käynnistäjänä vierailija, 10.09.2018.

 1. vierailija Vierailija

  Lähde: https://issuu.com/rajatieto/docs/aareton_maalis_1-2018/20

  Tiesitkö, että Reiki-energiahoitoa käytetään suurissa sairaaloissa mm. Yhdysvalloissa, Australiassa, Isossa-Britanniassa, Portugalissa, Espanjassa? Vuonna 2007 yli 800 yhdysvaltalaista sairaalaa tarjosivat Reiki-energiahoitomuotoa potilailleen. Reiki on toimivaksi todettu terapiamuoto, jota käytetään menestyksekkäästi perinteisen lääketieteen rinnalla. Mutta miten on mahdollista, että energiahoitoa käytetään sairaalaolosuhteissa, ja mitä hyötyä siitä on potilaille ja hoitohenkilökunnalle?

  Yhdysvaltain terveydenhuollossa vallitsee sekasorto – hoitovirheet sairaaloissa ovat kolmanneksi suurin amerikkalaisten kuolinsyy (Lähde: British Medical Journal, May 2016. Medical error – the third leading cause of death in the US), kansalaisia ylidiagnosoidaan ja ylilääkitään, joka kuudes amerikkalainen käyttää jotakin mielialalääkettä, joita kaiken lisäksi mainostetaan vapaasti TV-kanavilla. Lasten kaksisuuntaiset mielialahäiriöt nousivat ikävällä tavalla otsikoihin joulukuussa 2006, kun nelivuotias massachusettsilainen lapsi kuoli lääkereaktioon. Hän oli saanut kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä ADHD:n diagnoosin kaksivuotiaana. Sairaaloiden henkilökunnat eivät voi itsekään hyvin ja kärsivät rajuista burn outeista. Uudistustarve on siis suurempi kuin koskaan.

  Hieman taustaa

  Yhdysvaltain kansallinen täydentävän ja yhdistävän terveyden keskus – National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) toimii osana kansallista terveysinstituuttia (NIH), joka vastaa Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Aikaisemmin NCCIH puhui täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista (CAM). Nimi ja termipolitiikkaa muuttuivat, kun havaittiin, että näitä pitkälti virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivia hoitomuotoja käytetään lähes aina täydennyksenä ja lisänä tavanomaiselle hoidolle, ei sen vaihtoehtona.

  On mahdotonta sanoa varmasti, kuinka laajasti Reikia käytetään sairaaloissa, sillä yhtenäistä rekisteriä ei ole olemassa. Rahoituksesta ja henkilöstömuutoksista riippuen, Reikihoito-ohjelmat tulevat ja menevät.

  Toisinaan kyseessä ovat Reiki-koulutuksen saaneet sairaanhoitajat, jotka välittävät Reikia potilaille rutiinihoidon aikana. Sairaanhoitajat saattavat olla koulutettuja sairaaloiden ohjelmien puitteissa, tai he ovat saattaneet hakeutua koulutukseen itse. Tavalliset sairaanhoitajat ovat yleensä ylikuormittuneita, eikä heillä ole mahdollisuutta viettää potilaiden kanssa aikaa, joten Reiki-hoitoja tekevät ovat hyvin usein vapaaehtoisia; Reiki-harjoittajille harvoin maksetaan erikseen energiahoidoista. Yleensä sairaaloiden puitteissa potilaille annettavat hoidot integroidaan osaksi muita hoitorutiineja, jolloin ne ovat lyhytkestoisempia, kuin perinteinen Reiki-hoito.

  Integroivalla terveydenhuollolla (integrative health care) tarkoitetaan yhdistelmää, jossa sovelletaan biolääketieteellisten hoitomuotojen, kuten lääkkeiden ja leikkausten, ohella myös täydentäviä hoitamisen ja terveyden edistämisen lähestymistapoja.

  Koulutus

  Jotkut sairaalat tarjoavat Reiki-koulutusta omalle henkilökunnalle ja jotkut järjestävät koulutusta jopa tavallisille kansalaisille.

  Esittelemällä Reikia avoimesti yleisölle, tuo sairaaloiden henkilökunta hoitomuodon valtavirtojen näkyville ja antaa uskottavuutta käytännölle, joka on usein väärinymmärretty ja aliarvostettu.

  Reiki-hoito eroaa kuitenkin luonteeltaan suuresti perinteisistä sairaaloissa tarjottavista hoitomuodoista, jonka takia se kohtaa paljon ennakkoluuloja. Sairaalan henkilökunta tyypillisesti puristaa Reikin osaksi tavanomaista hoitorutiinia ja harvoin tarkastelee sitä syvällisemmin.

  Tämä ei aiheuta ongelmia hoidoissa, koska ihmiset voivat tarjota Reiki-hoitoa tehokkaasti ymmärtämättä sitä. Mutta se aiheuttaa ongelmia Reikin harjoittelulle. Ammattitaitoinenkaan opettaja ei voi antaa toiselle jotakin, mitä hän ei itse syvästi ymmärrä. Sairaalat luottavatkin usein henkilökuntaan joka on kouluttautunut Reiki-mestareiksi (opettajataso). Kuitenkin perinteiset lisensoidut terveydenhuollon ammattilaiset todennäköisemmin valitsevat nopeamman Reiki-koulutuksen. Heidän kohdallaan on myös vähemmän todennäköistä sitoutua päivittäiseen Reiki-itsehoitoon, joka on Reikin harjoittajan kasvun perusta.

  Merkittävät integraatiolääketieteen aloitteet katoavat pioneerien mukana

  Neljä New Yorkin sairaalaa, jotka ovat olleet todellisia edelläkävijöitä kokonaisvaltaisten hoitometodien integroinnissa perinteiseen lääketieteeseen (Beth Israel Medical Center, St. Luke's Hospital, Rooseveltin sairaala ja St. Vincentin sairaala) ovat ajautuneet konkurssiin tai taittuneet suurempien terveydenhuolto-organisaatioiden alle, mukautuen niiden kankeaan hoitopolitiikkaan.

  Potilaiden menestyksekäs hoito on joutunut vastakkain Amerikan monimutkaiseen julkisen terveydenhuollon maksujärjestelmän kanssa, eikä läpimurtoa systeemissä ole vielä onnistuttu tekemään.

  Mikä on integroivan lääketieteellisen tutkimuksen merkitys ja tahtotila, kun Samueli Institutella, arvostetulla tutkimuskeskuksella, on vaikeuksia saada rahoitusta? Kaikista sairaaloissa käytetyistä praktiikoista, täydentävät hoitomuodot ovat vähiten tutkittuja, ja rahoitushankaluuksien myötä asiaan tuskin tulee merkittävää muutosta lähiaikoina.

  Mutta tutkimuksen puute ei todennäköisesti vaikuta näiden hoitomenetelmien esiintymiseen sairaaloissa. Miksi? Koska potilaiden ja henkilökunnan hyödyt ovat ilmeisiä niille päättäjille, jotka sattuvat olemaan seuraamassa tilannetta sivusta. Heidän laajan huomionsa herättäminen onkin haaste, joka on voitettava sairaalaympäristöissä.

  Tieteellinen validointi

  Täydentäviä hoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu jonkin verran, lääketieteelliseen tutkimukseen verrattuna kuitenkin hyvin vähän. Yhtenä ongelmana on sopivien tutkimusmenetelmien puute – kaikkiin täydentäviin hoitomuotoihin ei voida suoraan soveltaa samoja metodeja. joilla lääketieteellisiä hoitoja tutkitaan. Toinen ristiriita on siinä, kenellä yhteiskunnassa on valta määritellä, millainen tieteellinen näyttö on oikeaa ja riittävää päätöksentekoa varten.

  Vuonna 2009 Center for Reiki Research sai valmiiksi Touchstone -projektin, joka teki yhteenvedon vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuista Reiki-tutkimuksista. 25 valmista tutkimusta arvioitiin edelleen Reikin tehokkuuden määrittämiseksi. Johtopäätöksessä todetaan seuraavaa: kaiken kaikkiaan niiden tutkimusten yhteenvetoihin perustuen, jotka arvioitiin vähintään yhden arvioijan mukaan "erittäin hyväksi "tai" erinomaisiksi ", 83 prosenttia osoittaa kohtalaista tai vahvaa näyttöä Reikin tukemiseksi terapeuttisena hoitotapana. Parasta hoitovastinetta saatiin masennukseen ja stressiin, heikoimmat vaikutukset fibromyalgiaan liittyviin kipuihin.

  Pohjoismaista esimerkiksi Norjassa Tromssan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimii Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus (NAFKAM). Sen toiminnan rahoittaa Norjan terveysministeriö. Keskus edistää, toteuttaa ja koordinoi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen monitieteellistä tutkimusta. NAFKAM julkaisee tutkimuksensa pääasiassa tieteellisinä artikkeleina kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Keskuksella on myös oma julkaisusarja.8


  Tanskassa on ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling), vuonna 2000 perustettu vaihtoehtoisen lääketieteen tieto- ja tutkimuskeskus. Se on riippumaton instituutio, joka toimii Tanskan terveysministeriön alaisuudessa ja sijaitsee Århusissa.

  Keskusta johtaa ministerin nimittämä 11-jäseninen hallitus, johon kuuluu edustajia vaihtoehtoterapeuttien yhdistyksistä, julkisesta terveydenhuollosta sekä ministeriöstä. ViFABin tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa hoitomuodoista ja kasviperäisistä lääkeaineista ja näiden vaikutuksista ja kehittää alan tutkimusta sekä omassa tutkimuskeskuksessa että yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Se myös edistää vuoropuhelua terveydenhuollon henkilöstön ja täydentävien hoitojen antajien ja käyttäjien välillä.

  Lopuksi

  Terveydenhuolto käy läpi jatkuvasti muutoksia. On ainaista ristiriitaista tarvetta vähentää kustannuksia ja samalla parantaa potilaan hoitoa. Vanha lääkitsemiseen perustuva malli aiheuttaa ratkaisemattoman dilemman. Energiahoidot eivät vaadi ollenkaan teknisiä laitteita ja näin ollen kalliita investointeja ja monet harjoittajat jopa tarjoavat palveluitaan täysin ilmaiseksi vapaaehtoisuusperiaatteella. Vapaaehtoisuutta pioneerien kohdalla tarvitaankin, muun muassa sen takia, että lääkkeettömät hoitomuodot leimataan hyvin usein puoskaroinniksi. Mutta jos rahaa ei liiku, puoskarointiargumenttia ei voida esittää.

  Mutta muutokseen tarvitaan myös tahtotilaa: lääketeollisuus, joka rahoittaa lähes kaiken lääketieteellisen tutkimuksen, ei halua kilpailijoita kalliille ja hyväkatteisille lääkkeilleen.

  Vuonna 2007 lääkemyynnin maailmanlaajuinen arvo oli 663,5 miljardia dollaria. Yhdysvallat ja Kanada muodostivat lähes puolet kokonaismarkkinoista. Kymmenen suurimman lääkeyhtiön yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus oli tuolloin noin 45 prosenttia. Jakauma kuvastaa sitä, miten lääketeollisuutta hallitsevat 10-20 suurta, globaalisti toimivaa yhtiötä.

  Useille lääkeyrityksille määrätään toistuvasti suuria sakkoja lainrikkomuksista, kuten laittomasta markkinoinnista ja lääkkeiden turvallisuustietojen pimittämisestä Esimerkiksi vuosien 2009 ja 2012 välillä lääketeollisuus sai yhteensä 11 miljardin dollarin sakot erilaisista väärinkäytöksistä. 26 yhtiön joukossa oli kahdeksan maailman kymmenestä suurimmasta lääkeyhtiöstä.

  Valitettavasti jättisakotkaan eivät pysäytä lääkeyhtiöitä, sillä ne näkevät sakot vain osana lääkkeen markkinointikustannuksia.
   
Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti