Hae Anna.fi-sivustolta

URANTIA-kirjasta

Viestiketju osiossa 'Kristallipallo' , käynnistäjänä vieras, 23.04.2020.

 1. vieras Vierailija

  " Urantia-kirja, jonka Urantia säätiö* julkaisi ensi kerran 1955, kertoo ihmiskunnan alkuperän, historian ja tulevan kohtalon. Kirja vastaa kysymyksiin Jumalasta, elämästä asutetuilla planeetoilla, meidän maailmamme historiasta ja tulevaisuudesta ja se kertoo mieltäylentävän kertomuksen Jeesuksen elämästä ja opetuksista.

  Urantia-kirja kuvaa meidän suhdettamme Jumalaan, Isäämme. Me kaikki ihmiset olemme rakastavan Jumalan poikia ja tyttäriä ja siksi myös veljiä ja siskoja Jumalan perheessä. Kirja tarjoaa uutta henkistä totuutta nykyajan ihmiselle ja näyttää polun henkilökohtaiselle suhteelle Jumalaan.

  Urantia-kirjan perusta rakentuu maailman uskonnolliselle perinnölle, piirtäen ihmiskunnan päättymättömän kohtalon, opettaen että elävä usko on avain henkilökohtaiseen henkiseen edistymiseen ja ikuiseen elämään. Se paljastaa myös Jumalan suunnitelman lisääntyvästä kehityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin koko universumin osalta.

  Luettuaan Urantia-kirjaa ovat monet ihmiset ympäri maailman sanoneet, että se inspiroi heitä perustavalla tavalla tavoittelemaan korkeampia tasoja henkisessä edistymisessä. Se on antanut heidän elämälleen uuden merkityksen ja halun palvella ihmiskuntaa.

  Me rohkaisemme myös sinua lukemaan sen ja löytämään sen kohottavan viestin juuri sinulle. "


  >>> Aloita lukemaan Urantia-kirjaa: https://www.urantia.org/fi/urantia-kirja/lue
   
 2. vieras Vierailija

  " *Urantia-säätiö perustettiin vuonna 1950 Urantia-kirjan loukkaamattoman tekstin suojelijaksi ja huolehtimaan kirjan opetusten levittämisestä lukijoiden ja yhteistyöjärjestöjen avulla kaikkien kansojen keskuuteen. Urantia-säätiö on
  ei-kaupallinen, opetuksellinen säätiö, joka toimii peruskirjansa pohjalta. Se on painattanut englanninkielistä kirjaa vuodesta 1955 alkaen ja on viime vuodet käännättänyt kirjan monille muille maailman kielille."

  Urantia-kirjassa sanotaan:
  ”Kuluvan aikakauden uskonnollinen haaste kohdistuu niihin kaukonäköisiin ja eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin, jotka omaavat hengellistä ymmärrystä ja uskaltavat rakentaa uuden ja kiehtovan elämisen filosofian laajentuneista ja erinomaisen yhdentyneistä, nykyaikaisista kosmisen totuuden, universumin kauneuden ja jumalallisen hyvyyden käsityksistä.” [43.3]


  "Ihmiskunnan sydämiin ja mieliin omaksuttuina Urantia-kirjan opetuksilla on kyky muuttaa todellisuudeksi Mestarin sanat: ”Rauha maan päällä ja hyvä tahto ihmisten kesken.”

  "Tämän ilmoituksen tuominen sen hengellistä sanomaa kaipaaville sieluille sitä tyrkyttämättä, evankelioimatta ja kirkkoa perustamatta on haasteemme. Suunnitelmissa on nostaa käännöskielien määrä kuuteenkymmeneen vuoteen 2030 mennessä ja luoda kirjalle maailmanlaajuinen jakeluverkosto. Silloin planeetan väestöstä noin 84 prosentilla on tilaisuus lukea Urantia-kirjaa omalla äidinkielellään.

  Tämän kunnianhimoisen ohjelman toteuttaakseen Urantia-säätiö tarvitsee kaltaistesi ihmisten tukea ja apua."
   
 3. vieras Vierailija

  Otteita Urantia-kirjasta:

  ”Oma maailmanne, Urantia, on yksi monista samankaltaisista asutuista planeetoista, jotka muodostavat Nebadonin paikallisuniversumin. Tämä universumi yhdessä muiden samankaltaisten luomusten kanssa muodostaa puolestaan Orvontonin superuniversumin, jonka Uversa-nimisestä pääkaupungista komissiomme on lähtöisin. Orvonton on yksi seitsemästä ajallisuuden ja avaruuden evolutionaarisesta superuniversumista, jotka kiertävät jumalallisen täydellisyyden koskaan alkamatonta ja koskaan päättymätöntä luomusta, Havonan keskusuniversumia. Tämän ikuisen keskusuniversumin sydämessä on paikallaan pysyvä Paratiisin Saari, infiniittisyyden maantieteellinen keskipiste ja ikuisen Jumalan asuinsija.” Sivu 1.


  ”Jumalalla on mielessään suunnitelma, joka kattaa hänen suunnattomien valtakuntiensa jokaisen luodun, ja tämä suunnitelma on ikuinen tarkoitus, joka edustaa rajatonta mahdollisuutta, rajoittamatonta edistymistä ja loputonta elämää. Ja tällaisen verrattoman elämänuran loputtomat aarteet ovat teidän kilvoiteltavinanne!” Sivu 365.


  ”Isä haluaa kaikkien luotujensa olevan henkilökohtaisessa yhteydessä häneen. Hän on varannut Paratiisista paikan vastaanottaakseen kaikki, joiden eloonjäämisstatus ja joiden hengellinen olemus tekevät tällaisen saavutuksen mahdolliseksi. Omaksukaa sen vuoksi filosofiaanne nyt ja ikuisiksi ajoiksi tämä tieto: Jumala on jokaiselle teistä ja kaikille meistä lähestyttävissä oleva, Isä on saavutettavissa, tie on avoinna; jumalallisen rakkauden voimat ja jumalallisen hallinnon keinot ovat kaikki keskenään sidoksissa, ja niiden tarkoituksena on helpottaa jokaisen universumin jokaisen kelvollisen älyllisen olennon etenemistä Universaalisen Isän luo Paratiisiin.” Sivu 63.


  ”Te ihmiset olette astuneet tielle, joka johtaa miltei infiniittisten näkymien loputtomaan avautumiseen, koskaan päättymättömien, alati avartuvien, riemastuttavaa palvelua, verratonta seikkailua, ylevää epävarmuutta ja rajatonta saavutuksiinpääsyä merkitseviä mahdollisuuksia edustavien sfäärien rajattomaan laajenemiseen. Kun pilvet kerääntyvät päällenne, tulisi uskonne hyväksyä se tosiasia, että sisäinen Suuntaajanne on läsnä, ja näin teidän tulisi kyetä näkemään maallisen epävarmuuden usvien taakse ikuisen vanhurskauden auringon kirkkaaseen paisteeseen....” Sivu 1194.
   
 4. vieras Vierailija

  ...
  ”Seikkailunhalua, uteliaisuutta ja yksitoikkoisuuden kammoa — näitä kehittyvän ihmisluonnon synnynnäisiä piirteitä — ei ole istutettu teihin vain ärsyttämään ja kiusaamaan teitä sen lyhyen aikaa, jonka oleskelette maan päällä, vaan pikemminkin vihjaamaan teille, että kuolema ei ole muuta kuin alku loputtomalle, seikkailuntäyteiselle elämänuralle, odotuksentäyteiselle ikuiselle elämälle, ikuiselle tutkimusmatkalle.” Sivu 159.


  ”Älkää välittäkö opettajastanne kuvaa surujen miehenä. Tulevien sukupolvien tulee tietää myös, miten ilomme oli sädehtivää, miten hyvä tahtomme oli ylitsevuotavaa, miten hyväntuulisuutemme oli innoittavaa. Julistamme ilosanomasta kertovaa viestiä, jonka muuntava vaikutus on tarttuvaa. Uskontomme sykkii uutta elämää ja uusia merkityksiä. Ilo täyttää tämän opetuksen vastaan ottavat, ja sydämessään heillä on pakottava tarve iloita iäti ja aina. Lisääntyvä onnellisuus on aina kaikkien niiden kokemuksena, jotka ovat varmoja Jumalasta.” Sivu 1766.


  ”Koko Urantia odottaa Mikaelin jalontavan sanoman julistamista ilman, että tätä kuormittavat ne opinkappaleet ja dogmit, jotka ovat kertyneet yhdeksäntoista vuosisataa jatkuneesta yhteydestä evolutionaarista alkuperää oleviin uskontoihin. Se hetki on koittamassa, jolloin buddhalaisuudelle, kristinuskolle, hindulaisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen piiriin kuuluville kansoille ei enää esitetä evankeliumia Jeesuksesta, vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, hengellistä todellisuutta.” Sivu 1041.


  ”Nykyisen kristinuskon toivo on siinä, että se lakkaisi tukemasta läntisen sivilisaation yhteiskuntajärjestelmiä ja elinkeinoelämän toimintaperiaatteita, samalla kun se nöyrästi painaa päänsä niin urheasti ylistämänsä ristin edessä saadakseen siinä uuden kerran kuulla Nasaretin Jeesukselta suurimmat totuudet, jotka kuolevainen ihminen voi konsanaan kuulla: elävän evankeliumin Jumalan isyydestä ja ihmisen veljeydestä.” Sivu 2086.
   
 5. vieras Vierailija

  Urantia-kirjasta ... - Suomentajan ja tutkijan haastattelu / Yle Puhe

   
 6. vierailija Vierailija

  Niin, tässäkin pätee sanonta ottaa rusinat pullasta. Se mikä resonoi itselle, otetaan, ja se mikä ei resonoi, jätetään. Pitää myös muistaa että eri kohtia voi ymmärtää eri lailla. Mitään ei kuitenkaan pitäisi ottaa automaattisesti totuutena, vaan itse tarkoin harkita.
   
  • Tykkään Tykkään x 1
 7. vierailija Vierailija

  Suosikkini on sivu 592:

  "Rodut puhdistuvat ja saavuttavat ennen tämän aikakauden päättymistä fyysisen täydellisyyden ja älyllisen kyvykkyyden korkean tason. Normaalin maailman alkuaikojen kehitystä auttaa suuresti menettelytapa, jonka mukaan korkeammantyyppisten kuolevaisten lisääntymistä edistetään ja alempien lisääntymistä vastaavasti rajoitetaan. Ja nimenomaan se seikka, etteivät alkuaikojen kansanne tehneet mainitunlaista eroa näiden tyyppien välillä, selittää, miksi Urantian nykyisten rotujen keskuudessa esiintyy niin monia vajavaisia ja rappeutuneita yksilöjä.

  Yksi prinssin aikakauden suursaavutuksista onkin tämä vajaamielisten ja yhteisöön sopeutumattomien yksilöiden lisääntymisen rajoittaminen. Jo kauan ennen järjestyksessä toisten Poikien, Aatamien, saapumista useimmat maailmat omistautuvat vakavissaan rotujen puhdistamistehtäviin. Urantian kansat eivät ole sellaisia tosissaan vielä edes yrittäneet.

  Ei tämä rodunkohennuskysymys ole mikään kovin laaja hanke, kun siihen paneudutaan tässä ihmisen evoluution varhaisvaiheessa. Edeltänyt aikakausi heimotaisteluineen ja rotujen välisine ankarine eloonjäämiskamppailuineen on kitkenyt pois useimmat epänormaalit ja vajavaiset rotuainekset. Idiootilla ei juurikaan ole eloonjäämisen mahdollisuutta primitiivisen ja sotaisan heimon sosiaalisessa organisaatiossa. Teidän vain osaksi täydellistyneiden sivilisaatioidenne vääränlainen tunteilu nimenomaan vaalii, suojelee ja säilyttää evolutionaaristen ihmissukujen toivottoman vajavaisia rotuaineksia.

  Turhan myötätunnon osoittaminen degeneroituneille ihmisolennoille, auttamattoman epänormaaleille ja kelvottomille kuolevaisille, ei ole sen paremmin hellyyttä kuin altruismiakaan. Evolutionaarisista maailmoista kaikkein normaaleimmissakin yksilöiden ja moninaisten sosiaalisten ryhmien välillä on yltäkyllin eroavuuksia tarjoamaan tilaisuuksia harjoittaa täysin rinnoin kaikkia altruistisia tuntemuksia ja kuolevaisten epäitsekästä huolenpitoa ilman, että on tarpeen säilyttää kehittyvän ihmiskunnan yhteisöön sopeutumattomia ja moraalisesti rappeutuneita aineksia. Tilaisuuksia toki tarjoutuu runsain määrin suvaitsevuuden harjoittamiseen ja altruismin osoittamiseen niiden epäonnisten ja puutteenalaisten yksilöiden hyväksi, jotka eivät ole moraalista perintöään peruuttamattomasti kadottaneet eivätkä hengellistä perintöoikeuttaan ikiajoiksi hävittäneet."
   
 8. vierailija Vierailija

  Itse huomaan etenkin Raamatun kohdalla tekeväni juuri noin, eli poimivani sieltä vain joitakin kohtia kuin rusinoita pullasta.
  Johtunee, että Raamatun tekstihän on tietenkin hyvin hyvin vanhahtavaa. Sanoisin eri aikakaudelle tarkoitettua, uskon "alkumetreille", Jumalasta kokonaan tietämättömille, uskoon käännyttämiseen, mutta jossa vieläpä tekstin kirjallinen muoto ja etenkin sen alkuperäinen tarkoitus on muuttunut ja hämärtynyt ajan saatossa (myös varhaisen kirkon toimesta - Uusi testamentti mukaan lukien.)

  Raamattuun verrattuna Urantia-kirja selittää asiat huomattavasti laajemmin, syvällisemmin ja ihan ymmärrettävässä muodossa, - vaikka tietty 40-lukuisuus kirjoitusasussa siitäkin paistaa läpi - niin tuollaiseen "resonoivaan totuuden poimintaan" ei ole ainakaan omalla kohdallani mielestäni ollut erityistä tarvetta. Myös väärinkäsityksen mahdollisuudet ja tarvetta Raamatun kaltaiselle tulkinnalle harvemmin jää, sillä varsin moni asia selkiääkin sitten myöhemmässä kirjan kohdassa vaikkei sitä aina heti alussa ymmärtäisikään.

  Sanoisin, että Urantia-kirja on hyvin-, tai lähes "kaikenkattava" (vrt. Raamattu) ja sen asiasisältö on itsessään kiistatonta muodostaen hyvin laajan kokonaisuuden; täysin saumattoman kaikilta osin kun sen kokonaan kannesta kanteen lukee. Siitä välittyy sellainen totuus ja arvokkuus, kuten pitääkin, kuten henkimaailman välittämän ilmoituksen olettaisikin edustavan.

  Sen olen tosin pistänyt merkille, että moniltakin kohdin Urantia-kirja eroaa niin paljon ns. "totutusta", että se haastaa lukijansa "lukittuneita käsityksiä" ja lukijan uskoa, tai paremminkin sitä aiempaa uskoa (esim. Raamattua, tai jälleensyntymistäkin -tietyin osin.) Urantia-kirja ei siis kumartele ketään, eikä mihinkään aiemman uskonnon- tai liikkeen suuntaan. Se on täysin oma kokonaisuutensa jonka sisältöarvo ja arvokkuus lepää vain ja ainoastaan sen sanomassa itsessään. Siksi sitä voisi suositella miksei kaikille, jos vain ja missä määrin oma usko- , ja aika antaa myöten (2097 sivua ;)).
  :coffee:
   
 9. vierailija Vierailija

  Urantia-kirjasta luvusta 3:

  (44.4) 3:1.1 Universaalisen Isän kyky olla läsnä kaikkialla ja samanaikaisesti muodostaa hänen omnipresenssinsä. Vain Jumala voi olla samanaikaisesti kahdessa paikassa, lukemattomissa paikoissa. Jumala on läsnä samanaikaisesti ”sekä ylhäällä taivaassa että alhaalla maan päällä”,

  44.5) 3:1.2 ”’Minä olen sekä lähellä että kaukana oleva Jumala’, sanoo Herra. ’Enkö minä täytä taivasta ja maata?’” Universaalinen Isä on kaiken aikaa läsnä kaukaisuuksiin ulottuvan luomuksensa kaikissa osissa ja kaikissa sydämissä. Hän on ”sen täyteys, joka täyttää kaiken ja on kaikessa”, ja ”joka tekee kaiken kaikissa”, ja edelleen: käsitys hänen persoonallisuudestaan on sellainen, ”ettei taivas (universumi) eikä taivaitten taivas (universumien universumi) kykene häntä itseensä sisällyttämään.” On kirjaimellisesti totta, että Jumala on kaikki ja kaikessa. Muttei sekään vielä ole koko Jumala. Infiniittinen voi paljastua lopullisesti vasta infiniittisyydessä; syytä ei pysty koskaan täysin ymmärtämään sen seurauksia analysoimalla. Elävä Jumala on mittaamattomasti suurempi kuin on sen luomistyön kokonaismäärä, joka on olevaistunut hänen kahlitsemattoman vapaan tahtonsa mukaisten luovien tekojen tuloksena. Jumala tulee julki kautta kosmoksen, mutta kosmos ei koskaan voi kattaa eikä sisältää Jumalan infiniittisyyden kaikkeutta.

  (45.1) 3:1.3 Isän läsnäolo vartioi lakkaamatta kokonaisuniversumia. ”Hän lähtee liikkeelle taivaan lopusta, ja hänen piirinsä ulottuu sen kaikille kulmille, eikä mikään ole kätkössä sen valkeudelta.”

  (45.2) 3:1.4 Ei ole pelkästään niin, että luotu on Jumalassa, vaan on myös niin, että Jumala asuu luodussa. ”Me tiedämme asuvamme hänessä, koska hän asuu meissä; hän on antanut meille oman henkensä. Tämä Paratiisin-Isän antama lahja on ihmisen erottamaton kumppani.” ”Hän on ikuisesti läsnä oleva ja kaiken läpäisevä Jumala.” ”Ikiaikojen Isän henki on kätkettynä jokaisen kuolevaisen lapsen mieleen.” ”Ihminen menee etsimään ystävää, vaikka juuri se ystävä elää hänen omassa sydämessään.” ”Todellinen Jumala ei ole kaukana; hän on osa meistä; hänen henkensä puhuu sisimmästämme.” ”Isä elää lapsessa. Jumala on aina kanssamme. Hän on ikuiseen määränpäähän opastava henki.”
   
 10. vierailija Vierailija

  Urantia-kirjasta - Iankaikkinen Poika

  (73.1) 6:0.1 IANKAIKKINEN Poika on Universaalisen Isän ”ensimmäisen” persoonallisen ja absoluuttisen ajatuksen täydellinen ja lopullinen ilmentymä. Niinpä, milloin ja miten tahansa Isä ilmaiseekin itsensä persoonallisesti ja absoluuttisesti, hän tekee sen Iankaikkisen Poikansa kautta, joka aina on ollut, joka nyt on ja joka aina on oleva elävä ja jumalallinen Sana. Ja tämän Iankaikkisen Pojan asuinsija on kaiken olevaisen keskuksessa Ikuisen ja Universaalisen Isän yhteydessä, jossa se kietoo välittömään verhoonsa hänen henkilökohtaisen läsnäolonsa.

  (73.5) 6:1.1 Iankaikkinen Poika on Jumalan alkuperäinen ja ainoa Poika. Hän on Jumala Poika, Jumaluuden Toinen Persoona ja kaiken olevaisen rinnakkaisluoja. Niin kuin Isä on Ensimmäinen Suuri Lähde ja Keskus, niin on Iankaikkinen Poika Toinen Suuri Lähde ja Keskus.

  (74.1) 6:1.2 Iankaikkinen Poika on universumien universumin hengellinen keskus ja sen hengellisen hallinnon jumalallinen vallanpitäjä. Universaalinen Isä on ensiksi luoja ja seuraavaksi valvoja. Iankaikkinen Poika on ensiksi rinnakkaisluoja ja seuraavaksi hengellinen vallanpitäjä. ”Jumala on henki”, ja Poika on tämän hengen persoonallinen ilmentymä.

  (74.2) 6:1.3 Universaalinen Isä ei milloinkaan toimi henkilökohtaisesti luojan ominaisuudessa muutoin kuin yhteydessä Poikaan tai Pojan rinnakkaiseen toimintaan. Jos Uuden testamentin kirjoittaja olisi puhunut Iankaikkisesta Pojasta, hän olisi tuonut julki totuuden kirjoittaessaan: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Kaikki tehtiin hänen kauttaan eikä ilman häntä tehty mitään, mikä tehty on.”

  (74.6) 6:2.1 Iankaikkinen Poika on aivan yhtä muuttumaton ja yhtä loputtoman luotettava kuin Universaalinen Isä. Hän on myös aivan yhtä hengellinen kuin Isä, aivan yhtä rajoittamaton henki. Teille, vaatimatonta alkuperää oleville, Poika saattaa näyttää persoonallisemmalta, sillä hän on lähestyttävyydessään teitä yhden askelen Universaalista Isää lähempänä.

  (74.7) 6:2.2 Iankaikkinen Poika on Jumalan ikuinen Sana. Hän on kokonaan Isän kaltainen. Itse asiassa Iankaikkinen Poika on universumien universumille persoonallisesti julkituotu Jumala Isä. Niinpä on ollut, nyt on ja on aina oleva oikein sanoa Iankaikkisesta Pojasta ja kaikista rinnakkaisista Luoja-Pojista: ”Joka on nähnyt Pojan, on nähnyt Isän.”

  (74.8) 6:2.3 Olemukseltaan Poika on täysin henki-Isän kaltainen. Palvoessamme Universaalista Isää itse asiassa palvomme samalla Jumala Poikaa ja Jumala Henkeä. Jumala Poika on aivan yhtä jumalallisen todellinen ja olemukseltaan ikuinen kuin on Jumala Isä.

  (75.3) 6:2.6 Jumala on toden totta universaalinen henki. Jumala on henkeä; ja tämä Isän henkisyyden kohdentuma ja personoituma on Iankaikkisen Pojan Jumaluus. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen universaalisuudesta erottautuminen näyttää lisäävän Pojan kaikkia hengellisiä ominaispiirteitä suuresti. Ja niin kuin Isä jakaa henkeytensä Pojan kanssa, niin he yhdessä aivan yhtä täydellisesti ja varauksettomasti jakavat jumalallisen hengen Myötätoimijan, Äärettömän Hengen, kanssa.

  (75.5) 6:2.8 En näe mitään eroa Isän ja Pojan jumalallisen hyvyyden välillä. Isä rakastaa maailmankaikkeudessa olevia lapsiaan isän ominaisuudessa; Iankaikkinen Poika katsoo kaikkiin luotuihinsa sekä isänä että veljenä.

  ---
  (74.5) 6:1.6 Vaikka onkin sopivaa kutsua keitä tahansa Paratiisin-Pojista Jumalan Pojiksi, meillä on tapana varata nimitys ”Iankaikkinen Poika” tälle Alkuperäiselle Pojalle, Toiselle Lähteelle ja Keskukselle, voimaa ja täydellisyyttä olevan keskusuniversumin Universaalisen Isän rinnalla olevalle luojalle, ja kaikkien muiden infiniittisistä Jumaluuksista ilmaantuvien, jumalallisten Poikien rinnakkaisluojalle.
   
 11. vierailija Vierailija

  Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen
  https://www.urantia.org/fi/urantia-kirja/luku-140-kahdentoista-apostolin-virkaanasettaminen

  ... ...
  (1570.2) 140:3.1 Sitten Jeesus puhui sanoen: ”Kun te nyt olette Isäni valtakunnan lähettiläitä, teistä on sen myötä tullut kaikista muista maan päällä asuvista ihmisistä selvästi erillinen ja erottuva ihmisluokka. Ette enää ole ihmisinä ihmisten joukossa, vaan olette toisen ja taivaallisen maan valaistuneina kansalaisina tämän pimeän maailman tietämättömien luotujen keskuudessa. Ei riitä, että jatkatte elämäänne sellaisina kuin olitte ennen tätä hetkeä, vaan tästä lähtien teidän on elettävä kuten elävät ne, jotka ovat maistaneet paremman elämän ihanuuksia ja jotka on lähetetty takaisin maan päälle tuon uuden ja paremman maailman Hallitsijan lähettiläiksi. Opettajalta odotetaan enemmän kuin oppilaalta; isännältä vaaditaan enemmän kuin palvelijalta. Taivaallisen valtakunnan kansalaisilta edellytetään enemmän kuin maallisen valtapiirin asukkailta. Jotkin teille kohta puhumistani seikoista saattavat tuntua kovilta, mutta olette päättäneet edustaa tässä maailmassa minua, kuten minä nyt edustan Isää. Ja maan päällä olevina edustajinani olette velvolliset noudattamaan opetuksia ja menettelytapoja, jotka heijastavat ihanteitani kuolevaisten elämästä avaruuden maailmoissa ja joista oma mainen elämäni on esimerkkinä, elämäni, joka tekee tunnetuksi taivaassa olevaa Isää.

  (1570.3) 140:3.2 ”Lähetän teidät julistamaan vapahdusta hengellisesti kahleissa oleville, riemua niille, jotka ovat pelon orjuudessa, ja parantamaan sairaita taivaassa olevan Isäni tahdon mukaisesti. Kohdatessanne ahdingossa olevia lapsiani puhukaa heille rohkaisevasti ja sanokaa:

  [Virkaanasettamissaarnasta... - Autuaita ovat...)] [Raamatussa ns. "vuorisaarna"]

  (1570.4) 140:3.3 ”Autuaita ovat hengeltään köyhät, nöyrät, sillä heidän ovat taivaan valtakunnan aarteet.

  (1570.5) 140:3.4 ”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

  (1570.6) 140:3.5 ”Autuaita ovat sävyisät, sillä he perivät maan.

  (1570.7) 140:3.6 ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he näkevät Jumalan.

  (1570.8) 140:3.7 ”Ja lausukaa lapsilleni myös seuraavat hengellisen lohdutuksen ja lupauksen sanat:

  (1570.9) 140:3.8 ”Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat itkevät, sillä he saavat riemullisuuden hengen.

  (1570.10) 140:3.9 ”Autuaita ovat armeliaat, sillä he saavat armon.

  (1570.11) 140:3.10 ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan pojiksi.

  (1570.12) 140:3.11 ”Autuaita ovat vanhurskauden tähden vainotut, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset teitä soimaavat ja vainoavat ja valehtelemalla puhuvat teistä kaikenlaista pahaa. Riemuitkaa ja iloitkaa ylen määrin, sillä palkkanne on suuri taivaassa.
  ... ...
   
 12. vierailija Vierailija

  Mikä on synti(ä)? Miten synti eroaa pahuudesta, pahasta, vai eroaako se? Olemmeko jo lähtökohtaisesti syntisiä ts. ovatko kaikki ihmiset syntyneet syntisinä ns. "paholaisen lapsina"-perisyntisinä jo Aatamin ajoista lähtien?. Mitä tarkoittaa paatumus?

  Etsimme, ennakkoluulottomasti, vastauksia Urantia-kirjasta +vähän muuhunkin asiaan saamme (siinä samalla) selvyyden ja/tai selvyyttä.. (Huom. tekstin korostukset omiani).

  ... "Jeesuksella oli tapana eräässä syrjäisessä ja suojaisessa Sebedeuksen puutarhan nurkkauksessa käydä kahtena iltana viikossa erityistä mielipiteidenvaihtoa niiden yksilöiden kanssa, jotka halusivat keskustella hänen kanssaan. Erään tällaisen yksityisyydessä käydyn iltakeskustelun kuluessa Tuomas esitti Mestarille seuraavan kysymyksen: ”Miksi ihmisten on valtakuntaan astuakseen välttämätöntä syntyä hengestä? Onko uudestisyntyminen välttämätön, jotta pääsisi pois paholaisen vallasta? Mestari, mitä on paha?”
  Nämä kysymykset kuultuaan Jeesus sanoi Tuomakselle:"

  (1660.1) 148:4.2 ”Älä tee sitä erehdystä, että sekoitat toisiinsa pahan ja paholaisen, oikeammin sanottuna paatuneen. Hän, jota te kutsutte paholaiseksi, on itseensä rakastunut poika, korkea hallintopersoona, joka tieten tahtoen ryhtyi harkittuun kapinaan Isäni ja hänen uskollisten Poikiensa hallitusvaltaa vastaan. Mutta olen nämä syntiset kapinalliset jo kukistanut.
  Selvitä tarkoin mielessäsi seuraavat erilaiset asenteet Isää ja hänen universumiaan kohtaan. Älä koskaan unohda seuraavia lakeja, jotka koskevat suhtautumista Isän tahtoon:

  (1660.2) 148:4.3 ”Pahuus on jumalallisen lain — Isän tahdon — tiedostamatonta tai tahatonta rikkomista. Pahuus on myös Isän tahdon noudattamisen epätäydellisyyden mitta.

  (1660.3) 148:4.4 ”Synti on jumalallisen lain, Isän tahdon, tietoista, tiedostettua ja tahallista rikkomista. Synti mittaa haluttomuutta olla Jumalan johdattama ja hengen opastama.

  (1660.4) 148:4.5 ”Paatumus on jumalallisen lain, Isän tahdon, päättäväistä, määrätietoista ja itsepintaista rikkomista. Paatumus on mitta, joka kertoo, mihin määrään Isän rakastava suunnitelma persoonallisuuden eloonjäämisestä ja Poikien armelias, pelastumista tarkoittava huolenpito jatkuvasti torjutaan.

  (1660.5) 148:4.6 ”Kuolevainen ihminen on ennen hengen uudestisyntymää luonnostaan altis myötäsyntyisille pahoille taipumuksille, mutta tällaiset käyttäytymisen luonnolliset epätäydellisyydet eivät ole sen paremmin syntiä kuin paatuneisuuttakaan. Kuolevainen ihminen on vasta aloittamassa pitkää nousuaan Paratiisissa olevan Isän täydellisyyteen. Ei ole synnillistä olla luonnon antamilta varustuksiltaan epätäydellinen tai osittainen. Ihminen on tosiaan pahuuteen altis, muttei hän millään muotoa ole paholaisen lapsi, ellei hän ole tietoisesti ja tahallisesti päättänyt kulkea synnin teitä ja elää elämäänsä paatumuksessa. Paha kuuluu myötäsyntyisesti tämän maailman luonnonmukaiseen järjestykseen, mutta synti on asenne, joka kertoo tietoisesta kapinoinnista. Sen toivat tähän maailmaan ne, jotka lankesivat hengellisestä valkeudesta synkeään pimeyteen.

  (1660.6) 148:4.7 ”Tuomas, kreikkalaisten opit ja persialaisten erehdykset ovat saattaneet sinut ymmälle. Et ymmärrä pahan ja synnin keskinäisiä suhteita siksi, että sinun mielestäsi ihmiskunta sai tässä maailmassa alkunsa täydellisen Aatamin myötä ja että se sitten synnin vaikutuksesta nopeasti rappeutui ihmisen nykyiseen, surkeaan tilaan.
  Mutta miksi kieltäydyt käsittämästä sen muistiinmerkinnän merkitystä, joka kertoo, miten Kain, Aatamin poika, meni Nodin maahan ja sai sieltä itselleen vaimon? Ja miksi kieltäydyt tulkitsemasta, mitä merkitsee muistiinmerkintä, joka kuvailee, kuinka Jumalan pojat löysivät itselleen vaimot ihmisten tyttärien joukosta?

  (1660.7) 148:4.8 ”Ihmiset ovat tosiaan luonnostaan pahoja, mutteivät välttämättä syntisiä. Uusi syntymä — hengen kaste — on pahasta vapautumisen perusehto, ja se on taivaan valtakuntaan pääsemiselle välttämätön...
  (1660.8) 148:4.9 ”Kreikkalaiset ja muut ovat opettaneet teille, että ihminen laskeutuu jumalaisesta täydellisyydestä vääjäämättä kohti unohdusta tai tuhoa. Minä olen tullut osoittamaan, että astumalla valtakuntaan ihminen nousee varmasti ja vakaasti ylös Jumalan tykö ja jumalalliseen täydellisyyteen. Jokainen olento, joka on jollakin tavoin vajavainen ikuisen Isän tahtoon sisältyvien jumalallisten ja hengellisten ihanteiden osalta, on potentiaalisesti paha, mutta tällaiset olennot eivät missään mielessä ole synnillisiä, vielä vähemmän paatuneita.

  (1661.2) 148:4.11 Kaiken tämän ja paljon muuta Jeesus sanoi Tuomakselle...

  ---
  (1339.1) 121:6.5 ..."Paavalin teoria perisynnistä, [hänen Raamatun] opinkappaleet periytyvästä syyllisyydestä ja synnynnäisestä pahuudesta sekä siitä, että ihminen oli lunastettava synnistä ja pahuudesta, oli alkuperältään osittain mitralainen, ja sillä oli sangen vähän yhteistä heprealaisen teologian, Filonin filosofian tai Jeesuksen opetusten kanssa.".
   

Tilaa Annan uutiskirje!

Annan uutiskirje tuo sähköpostiisi uusimmat artikkelit, testit ja kilpailut.

Kaikki kentät ovat pakollisia
Luonnos tallennettu Luonnos poistettu

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti